Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: MySQL
Forum PHP.pl > Forum > Bazy danych > MySQL
Stron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
 1. SELECT COUNT i rezultaty do mysql_fetch_row (4 odpowiedzi)
 2. [MySQL] OR z logiki (4 odpowiedzi)
 3. Odejmowanie czasu (2 odpowiedzi)
 4. UPDATE i INSERT ... optymalizacja (2 odpowiedzi)
 5. Ograniczenie ilości pól (1 odpowiedź)
 6. Tabele referencyjne i relacje many-to-many (7 odpowiedzi)
 7. wynik EXPLAIN, pomoc w optymalizacji (2 odpowiedzi)
 8. Wyszukiwanie pełnotekstowe FULL-TEXT (2 odpowiedzi)
 9. Polaczenie DELETE z JOIN na 4 tabelach (1 odpowiedź)
 10. Problem z warunkami w zapytaniu (1 odpowiedź)
 11. Zapytanie mysql - Problem! (4 odpowiedzi)
 12. Optymalizacja zapytań (2 odpowiedzi)
 13. [MySQL] jak przekazać id do procedury (2 odpowiedzi)
 14. Sortowanie z IN (2 odpowiedzi)
 15. Jak pobrać z jednej tabeli po dwa elementy każdego typu? (1 odpowiedź)
 16. Pytanie o optymalny schemat (0 odpowiedzi)
 17. Problem z poprawnym wybraniem rekordów.. (1 odpowiedź)
 18. Jak rozbić dane z pola rozdzielone przecinkiem (3 odpowiedzi)
 19. Dziwne zachowanie funkcji mysql_fetch_assoc (8 odpowiedzi)
 20. f. DECODE i ignorowanie wielkości znaków w zapytaniu (0 odpowiedzi)
 21. Łączenie tabel i kilka rekordów z jednej tabeli w jedynm zapytaniu (0 odpowiedzi)
 22. [MySQL]Jak wyświetlić wszystkie kolumny za wyjątkiem 'xyz'? (5 odpowiedzi)
 23. Podwójny UPADTE (3 odpowiedzi)
 24. MySQL HTML PHP (6 odpowiedzi)
 25. [PHP + mySQL] Problem z załadowaną bazą mySQL (3 odpowiedzi)
 26. Polskie znaki (2 odpowiedzi)
 27. Klasa do obsługi bazy danych - czy warto ? (3 odpowiedzi)
 28. zamiana JOIN na WHERE (1 odpowiedź)
 29. Sortowanie wyników "naturalne" (4 odpowiedzi)
 30. Podzapytania - podstawy. (4 odpowiedzi)
 31. Złaczenie trzech tabel (8 odpowiedzi)
 32. jak odczytać id rekordu wstawianego przez ODBC (0 odpowiedzi)
 33. Konfiguracja serwera MySQL - kodowanie UTF8 (1 odpowiedź)
 34. Sortowanie i LIMIT (4 odpowiedzi)
 35. optymalizacja zapytania - typowe tagi (3 odpowiedzi)
 36. Pewnie dla większości to banał:) part II (1 odpowiedź)
 37. Pewnie dla większości to banał:) (1 odpowiedź)
 38. Incorrect arguments to mysql_stmt_execute (4 odpowiedzi)
 39. dodanie brakujacych rekordow (5 odpowiedzi)
 40. Jak przechować entery w bazie? (3 odpowiedzi)
 41. [mysql] pobieranie rekordu poprzedniego i następnego (5 odpowiedzi)
 42. Replace ze znakiem "_" (2 odpowiedzi)
 43. Wybieranie rekordów z 2 zakresów (4 odpowiedzi)
 44. Zapytanie SQL (2 odpowiedzi)
 45. Mysql kilka wierszy jako jedna kolumna (4 odpowiedzi)
 46. Tabele relacyjne, zapis w php vs baza danych - optymalizacja (2 odpowiedzi)
 47. Planowanie bazy - relacja wiele do wielu (5 odpowiedzi)
 48. błąd w składni języka SQL? (7 odpowiedzi)
 49. [MySQL][JS] Przenoszenie rekordów (drag&drop) (0 odpowiedzi)
 50. [mysql] grupowanie tygodniami (1 odpowiedź)
 51. Skasowana tabela (3 odpowiedzi)
 52. kopiowanie dwóch komórek z różnych tabel (4 odpowiedzi)
 53. Pytanie o zmienne (0 odpowiedzi)
 54. left join do 3 tabel (3 odpowiedzi)
 55. [SQL] Wybór wielu wierszy (0 odpowiedzi)
 56. [Mysql] Zwiększanie wartości zmiennej (0 odpowiedzi)
 57. Update na tabeli MySQL - brak aktualizacji mimo zawartości w tabeli (2 odpowiedzi)
 58. Zapis całego pliku o strukturze RSS do mysql (4 odpowiedzi)
 59. [mysql] ustawienie event schedulera na bazie (3 odpowiedzi)
 60. Problem z przeniesieniem bazy danych (1 odpowiedź)
 61. mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, (1 odpowiedź)
 62. GRANT na masę (0 odpowiedzi)
 63. REGEXP dla ścieżek typu IP (0 odpowiedzi)
 64. Import dużej bazy danych (7 odpowiedzi)
 65. rozróżnianie wielkich liter (1 odpowiedź)
 66. Python+baza mysql (3 odpowiedzi)
 67. INSERT ... ON DUPLICATE KEY - sprawdzenie, czy INSERT, czy UPDATE (2 odpowiedzi)
 68. mniej połączeń - lepiej? (3 odpowiedzi)
 69. [mysql] Projket/budowa bazy danych (6 odpowiedzi)
 70. [MySql] - higiena, optymalizacja, rozwój. Mam pytania. (1 odpowiedź)
 71. UPDATE a funkcje grupujące (0 odpowiedzi)
 72. select x, distinct y, z from... (1 odpowiedź)
 73. Poważne pytanie o zapytania w pętli (4 odpowiedzi)
 74. Illegal mix of collations (2 odpowiedzi)
 75. dodawnie danych do 4 tabel (2 odpowiedzi)
 76. Powiązanie dwóch baz (3 odpowiedzi)
 77. wyswietlanie danych z dwoch polaczonych tabel (3 odpowiedzi)
 78. Podsumowanie rekordów z przedziałów (2 odpowiedzi)
 79. [Mysql] Zastępowanie danych w tabeli. (7 odpowiedzi)
 80. 2,5 mln rekordów w bazie danych PROBLEM z szybkością działania bazy (8 odpowiedzi)
 81. [SQL] tworzenie relacji -portal społ. (1 odpowiedź)
 82. Polskie znaki w Query Browser (0 odpowiedzi)
 83. PHP nie chce się połączyć z tabelą z MySQL (5 odpowiedzi)
 84. Jak pobrać dane z tabeli i wstawić je do formularza. (2 odpowiedzi)
 85. Jak zliczać ilość dni z danego zakresu. (7 odpowiedzi)
 86. FULLTEXT oraz skrypt wyszukiwania (3 odpowiedzi)
 87. Projektowanie bazy danych - problem (2 odpowiedzi)
 88. problem ze zlozonym zapytaniem (3 odpowiedzi)
 89. SELECT DISTINCT nie działa :( (1 odpowiedź)
 90. Baza danych problem z konwersją (2 odpowiedzi)
 91. #1005 - Can't create table [...] (errno: 150) problem z kluczami obcymi (2 odpowiedzi)
 92. Transakcja (5 odpowiedzi)
 93. Wykonanie zapytania MySql... (5 odpowiedzi)
 94. Stored prodecure, błąd "Commands out of sync; you can't run this command now" (0 odpowiedzi)
 95. Łączenie tabel i problem z zapytaniem (1 odpowiedź)
 96. Układ wierszowy (1 odpowiedź)
 97. Jak zrealizować zapytanie wybierające po jednym - najnowszym artykule z kategorii (12 odpowiedzi)
 98. Problem z częstym błędem bazy Mysql (0 odpowiedzi)
 99. Jak najwydajniej przerzucić tabelę między bazami? (14 odpowiedzi)
 100. Pobieranie użytkowników na podstawie tagów (4 odpowiedzi)
 101. Przenoszenie bazy danych (6 odpowiedzi)
 102. Błędne zapytanie do bazy (4 odpowiedzi)
 103. UNION - nic nie rozumiem! (1 odpowiedź)
 104. Zmiana silnika bazy danych (3 odpowiedzi)
 105. Eksport mysql do formatu xml (2 odpowiedzi)
 106. Tabela zaimportowana prawidłowo jest pusta (0 odpowiedzi)
 107. Baza głosów publicznego systemu moderacji (czyli plusy i minusy) (5 odpowiedzi)
 108. Pomoc z zaytaniem mysql (0 odpowiedzi)
 109. Podwójne sortowanie (1 odpowiedź)
 110. Wyswietlanie danych nie po kolei , dlaczego? (2 odpowiedzi)
 111. Odzyskanie bazy z plików (2 odpowiedzi)
 112. Jakich znaków nie wolno używać w treści plików SQL? (2 odpowiedzi)
 113. SCALENIE 3 tabel i wyświetlenie zerowych wartości (2 odpowiedzi)
 114. Krzaczki (3 odpowiedzi)
 115. Wyciąganie kilku loginów z bazy danych. (4 odpowiedzi)
 116. Optymalizacja zapytania - złączenia (1 odpowiedź)
 117. Problem z łączeniem baz (4 odpowiedzi)
 118. Problem z errno 150 (1 odpowiedź)
 119. Zamiana tekstu na liczbę (5 odpowiedzi)
 120. Odnośnie licencji (4 odpowiedzi)
 121. Maksymalna wartość dla INT (3 odpowiedzi)
 122. 1 zapytanie sprawdza 2 warunki (4 odpowiedzi)
 123. [mysql] Zapytanie data od - do (6 odpowiedzi)
 124. wynik z mysql do formatu xls (1 odpowiedź)
 125. [mysql] Problem z LIKE (2 odpowiedzi)
 126. Problem, No database selected (33 odpowiedzi)
 127. Błąd przy instalacji i działaniu (4 odpowiedzi)
 128. Lacznie 3 tabel i wyswietlenie wynikow (2 odpowiedzi)
 129. Sortowanie rekordów (3 odpowiedzi)
 130. [MySQL] Mieszane sortowanie (8 odpowiedzi)
 131. Problem z kodowaniem znaków (2 odpowiedzi)
 132. [MySQL] kauzula AS (1 odpowiedź)
 133. pobieranie z dwóch tabel (2 odpowiedzi)
 134. [mysql] na co założyć index? (4 odpowiedzi)
 135. [mysql] zapytanie - łączenie dwóch tabel (7 odpowiedzi)
 136. [sql] 3 ostatnie miesiące z bazy danych (3 odpowiedzi)
 137. [MySQL] Zapytanie - proste sortowanie (2 odpowiedzi)
 138. Mnews plik sql.sql (0 odpowiedzi)
 139. [mysql] MAX(ID) (7 odpowiedzi)
 140. [PMA]-Import problem (1 odpowiedź)
 141. [Mysql] Problem z zapytaniem o najbliższy poprzedni id (1 odpowiedź)
 142. mysqld-max-nt kto ma ? (0 odpowiedzi)
 143. samozłączenie ? (10 odpowiedzi)
 144. [mysql] kilka pytan (2 odpowiedzi)
 145. Wybieranie danych z poprzednich miesięcy (4 odpowiedzi)
 146. Rozplanowanie bazy - Problem (9 odpowiedzi)
 147. Zapytanie - dwie tab. maks. ze zbioru wartości (0 odpowiedzi)
 148. wyświtlanie zawartości (2 odpowiedzi)
 149. update wybranych komórek nie jednakowymi danymi (4 odpowiedzi)
 150. Zapytanie - maksymalne elementy z każdej grupy (2 odpowiedzi)
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.