Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: MySQL
Forum PHP.pl > Forum > Bazy danych > MySQL
Stron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
 1. Setki rekordów - wyświetlenie (1 odpowiedź)
 2. MYD, FRM, MYI, TRG - jak to otworzyć? (3 odpowiedzi)
 3. Dwie tabele z wieloma relacjami między nimi (6 odpowiedzi)
 4. Alter Table smallint do int (4 odpowiedzi)
 5. [MySQL] Odzyskiwanie bazy z plików (1 odpowiedź)
 6. Problem Z bazą mysql (11 odpowiedzi)
 7. Jak skasować zduplikowane rekordy z danym parametrem (6 odpowiedzi)
 8. Zapytanie w zapytaniu - jak? (2 odpowiedzi)
 9. [MySQL] Minimalizacja zapytań (1 odpowiedź)
 10. Dodanie rekordu, jeśli istnieje aktualizacja (5 odpowiedzi)
 11. Zapytanie do SQL (1 odpowiedź)
 12. [MYSQL] baza schemat (3 odpowiedzi)
 13. zapytanie z order by (3 odpowiedzi)
 14. wysłanie zmiennych z array do bazy (2 odpowiedzi)
 15. insert do tabeli (4 odpowiedzi)
 16. mySQL query error: ALTER TABLE (2 odpowiedzi)
 17. Widok + sum + left join (4 odpowiedzi)
 18. Widok z listą punktów (0 odpowiedzi)
 19. [MYSQL] Regexp w zapytaniu bazy danych, jaki odpowiednik białego znaku (0 odpowiedzi)
 20. Dane z kilku tabel + COUNT (9 odpowiedzi)
 21. PDO oraz bindowanie przy polach typu password (3 odpowiedzi)
 22. Problem z zapytaniem - liczenie odległości w promieniu od punktu - Harvestine formula (12 odpowiedzi)
 23. Problem z wyświetlaniem i zapisywaniem PL znaczków do bazy (0 odpowiedzi)
 24. Pobieranie danych porcjami? (4 odpowiedzi)
 25. Sumowanie danych z różnych tabel (5 odpowiedzi)
 26. Zapytanie w specyficznej bazie danych (12 odpowiedzi)
 27. Brak polskich znaków w bazie danych (2 odpowiedzi)
 28. SELECT CAST jako int, nie bigint (1 odpowiedź)
 29. Tworzenie zmiennej w funkcji (4 odpowiedzi)
 30. Jak zadać zapytane mysql ? (3 odpowiedzi)
 31. Problem z mysql w SMF - INNER JOIN sub select (14 odpowiedzi)
 32. zmiana null na 0 (4 odpowiedzi)
 33. optymalizacja bazy - tabele w bazie (2 odpowiedzi)
 34. Jak założyć indeks na taką tabelę (2 odpowiedzi)
 35. Wiadomości PW - odebrane / wysłane (5 odpowiedzi)
 36. Zapytanie sql w jednej kolumnie dwa warunki (1 odpowiedź)
 37. Edycja danych w wierszu (3 odpowiedzi)
 38. czy ktoś wie jak to zrobić ? (7 odpowiedzi)
 39. Błąd przy tworzeniu tabel. (2 odpowiedzi)
 40. Błąd w zapytaniu do bazy (1 odpowiedź)
 41. [MySQL] trudne zapytanie (3 odpowiedzi)
 42. Potrzebna Modyfikacja Tabeli (8 odpowiedzi)
 43. [SQL, MySQL] Porównywanie numeru NIP (5 odpowiedzi)
 44. Duplikacja rekordów w bazie (7 odpowiedzi)
 45. pobranie dwóch kolumn z jednej tabeli jednocześnie (9 odpowiedzi)
 46. Schemat bazy danych dla klubu piłkarskiego (0 odpowiedzi)
 47. usunięte konto root@localhost (2 odpowiedzi)
 48. warunek do raportu (4 odpowiedzi)
 49. Zapyania mysql / źródłowy adres ip (1 odpowiedź)
 50. php/mysql - system uprawnień (1 odpowiedź)
 51. UPDATE inna wartość niż powinna (1 odpowiedź)
 52. Wybieranie tabel po fragmencie nazwy (5 odpowiedzi)
 53. Zamiana kolumny na inna (3 odpowiedzi)
 54. [MYSQL] Relacje miedzy tabelami (1 odpowiedź)
 55. phpMyAdmin - kłopot z relacjami bazodanowymi (3 odpowiedzi)
 56. Mysql - PHP wyszukiwarak produktów (1 odpowiedź)
 57. zapytanie insert (5 odpowiedzi)
 58. zapytanie o odległość miedzy punktami (3 odpowiedzi)
 59. Baza danych F1 (7 odpowiedzi)
 60. [mysql] Czy taka relacja może być ? (7 odpowiedzi)
 61. [SQL] zapytanie (3 odpowiedzi)
 62. tworzenie tabel (10 odpowiedzi)
 63. Prawa dostępu bazy danych MySQL (0 odpowiedzi)
 64. Masowa zmiana wartości! (8 odpowiedzi)
 65. Jak policzyć komórki? (1 odpowiedź)
 66. Wybieranie rekordów o podobnych czasach z odchyleniem 5 sekund (4 odpowiedzi)
 67. Pętle w Mysql - wypisanie wszystkich dat z przedziału (12 odpowiedzi)
 68. SHOW SLAVE STATUS; wyciągnięcie wiersza (3 odpowiedzi)
 69. Wyzerowanie wszystkich wpisów w kategorii (1 odpowiedź)
 70. ID następnego dodanego rekordu (6 odpowiedzi)
 71. Lista z jednej z tabeli z warunkiem z drugiej tabeli (6 odpowiedzi)
 72. Uprawnienia (1 odpowiedź)
 73. Wyszukiwarka z 2 tabeli (8 odpowiedzi)
 74. Znalezienie usera do zapytania COUNT (3 odpowiedzi)
 75. Licznik wyświetleń newsa, artykułu (3 odpowiedzi)
 76. Bazy danych panstw/miast (3 odpowiedzi)
 77. Tworzenie optymalinych tabel (4 odpowiedzi)
 78. Warunek WHERE z COUNT (2 odpowiedzi)
 79. JOIN po raz kolejny (7 odpowiedzi)
 80. [mySql] Wyszukanie ostatniego i przedostatniego zamówienia (z zaznaczeniem różnicy w dacie) (0 odpowiedzi)
 81. Podział na miesiące i lata (1 odpowiedź)
 82. [ROZWIĄZANE] Pobranie wszystkich pól + DISTINCT (0 odpowiedzi)
 83. polskie znaki w eksporcie do csv (1 odpowiedź)
 84. Jaka jest komenda na dodanie IP do zaufanych? (2 odpowiedzi)
 85. Tablica w jednym polu tabeli - wyszukiwanie (7 odpowiedzi)
 86. Pobieranie wynikow | typ tablicowy? (8 odpowiedzi)
 87. Unikalna para wartości (5 odpowiedzi)
 88. Baza mySQL z linuxa do Wampserver (1 odpowiedź)
 89. Wynik selecta - wiele pól w jednym, połączone przecinkami (2 odpowiedzi)
 90. Like + tablica zmiennych (1 odpowiedź)
 91. Konta użytkowników na stronie + disqus (0 odpowiedzi)
 92. Wysylanie do bazy mysql pod warunkiem ze... (2 odpowiedzi)
 93. zliczanie wyników tabel z datami (4 odpowiedzi)
 94. Długo wykonujące się zapytanie SELECT (5 odpowiedzi)
 95. Sprawdzanie daty (1 odpowiedź)
 96. Trigger i procedura składowana (6 odpowiedzi)
 97. ranking według czasów i ex aequo (6 odpowiedzi)
 98. Automatyczne przypisywanie daty w mysql (1 odpowiedź)
 99. Tworzenie widoku (1 odpowiedź)
 100. OPTYMALNE wybieranie losowych rekordów z bazy danych (7 odpowiedzi)
 101. Jak bezpiecznie usunąć dane z bazy MYSQL (1 odpowiedź)
 102. Select i polskie znaki w uwarunkowaniu zapytania (3 odpowiedzi)
 103. dane z pliku txt do bazy danych mysql (6 odpowiedzi)
 104. Sortowanie danych z bazy (9 odpowiedzi)
 105. Serwer Abuse, zbyt grube zapytanie (2 odpowiedzi)
 106. Jak powinny wyglądać instrukcje do dwóch zadań (1 odpowiedź)
 107. Brak polskich znaków w samej tabeli. (7 odpowiedzi)
 108. Unikalne pary (8 odpowiedzi)
 109. MySQL wysoka liczba połączeń (3 odpowiedzi)
 110. samoistna zmiana użytkownika i błąd 1045 (13 odpowiedzi)
 111. #1064 - You have an error... Niby ok ale.. (7 odpowiedzi)
 112. Pobraniej rekordów z bazy mających tą samą wartość w danej kolumnie (1 odpowiedź)
 113. SELECT MIN, druga wartosc (9 odpowiedzi)
 114. 1 tabela users 2 tabele profiles (1 odpowiedź)
 115. Jak pobrać zmienną sumy wartości (1 odpowiedź)
 116. Join tabeli czy podzapytania z limitem (2 odpowiedzi)
 117. Optymalizacaja zapytania (7 odpowiedzi)
 118. Dane historyczne - trigger (18 odpowiedzi)
 119. SELECT COUNT, 2x WHERE? (9 odpowiedzi)
 120. order by (4 odpowiedzi)
 121. INSERT INTO i błąd z subQuery (3 odpowiedzi)
 122. [PHP][MySQL] Wyszukiwarka z różną liczbą danych wejściowych (2 odpowiedzi)
 123. Określenie pozycji danego rekordu w tabeli (1 odpowiedź)
 124. Wolne LIKE '%...%' w tabeli typu InnoDB (6 odpowiedzi)
 125. wyszukiwanie grup wyników (3 odpowiedzi)
 126. Problem - niedziałające WHERE? (3 odpowiedzi)
 127. Mybb error (1 odpowiedź)
 128. podgląd zapytania do bazy mysql (4 odpowiedzi)
 129. Brak pomysłu na stworzenie odpowiedniej tabeli (0 odpowiedzi)
 130. ładowanie plików (4 odpowiedzi)
 131. [mySQL] sortowanie-> pobranie z okreslonego przedzialu (2 odpowiedzi)
 132. Skrypt PhpMyAdmin - globalny user i bazy danych (0 odpowiedzi)
 133. Sprawdzanie czy kombinacja pól występuje już w bazie (5 odpowiedzi)
 134. Sposób przechowywania informacji o stanach magazynowych (1 odpowiedź)
 135. Problem z zapytaniem CREATE TABLE (4 odpowiedzi)
 136. Proste zapytanie SQL a długo trwa. (10 odpowiedzi)
 137. Zmiana, lub dodanie (3 odpowiedzi)
 138. [MySQL] Połączenie dwóch tabel i wyodrębnienie danych (8 odpowiedzi)
 139. Pola powiązanych ze sobą rekordów (1 odpowiedź)
 140. phpmyadmin problem (6 odpowiedzi)
 141. Zapisanie wyników zapytania (2 odpowiedzi)
 142. Jak założyć blokade dubli wpisów do bazy ? (2 odpowiedzi)
 143. Problem z zapytaniem (6 odpowiedzi)
 144. [SQL] Argument w zapytaniu wewnatrz procedury (4 odpowiedzi)
 145. Kolidująca funkcja MIN() (2 odpowiedzi)
 146. eksport bazy (14 odpowiedzi)
 147. Zapytanie mysql - > Select w select? (1 odpowiedź)
 148. Migracja bazy z access do mysql (2 odpowiedzi)
 149. Zapytanie - porównanie 2 tabel (2 odpowiedzi)
 150. MySQL Łączenie kilka tabel + wyświetlenie (6 odpowiedzi)
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.