Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: MySQL
Forum PHP.pl > Forum > Bazy danych > MySQL
Stron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
 1. Przypięty: [mySQL] lista zapytan (18 odpowiedzi)
 2. mysqldump - przekierowanie do pliku zwraca błąd Couldn't find table (2 odpowiedzi)
 3. Grupowanie - więcej niź X unikalnych (2 odpowiedzi)
 4. Zapisanie dat i godzin w bazie (3 odpowiedzi)
 5. Mysql - sumowanie inne (4 odpowiedzi)
 6. Dopasowanie kluczy do tabel (0 odpowiedzi)
 7. jak pobrać takie dane (1 odpowiedź)
 8. Eksport i import dużej bazy danych (5 odpowiedzi)
 9. Problem z utworzeniem tabeli (1 odpowiedź)
 10. Joiny ilość rekordów + usunięcie duplikatów (0 odpowiedzi)
 11. Jak znaleść niepołączone? (2 odpowiedzi)
 12. Porównanie rekordów (1 odpowiedź)
 13. [PHP][SQL] grupowanie wielu rekordów z DATY (0 odpowiedzi)
 14. Jakie indeksy na taką bazę (6 odpowiedzi)
 15. Pobranie wszystkich kategorii z bazy i GROUP BY (3 odpowiedzi)
 16. Problem z dodaniem zawartości do kolumn bazy danych (2 odpowiedzi)
 17. MySQL - skompresowany indeks (2 odpowiedzi)
 18. SQL sumujący (0 odpowiedzi)
 19. Bardzo dziwna suma (3 odpowiedzi)
 20. Import i sumowanie istniejących CSV (10 odpowiedzi)
 21. Jak posortowac tabele wg wynikow z innej tabeli (7 odpowiedzi)
 22. Zapytanie z 3 tabel (1 odpowiedź)
 23. [PHP][MySQL] (2 odpowiedzi)
 24. Grupowanie różnicy wartości z dwóch tabel (3 odpowiedzi)
 25. Czas pracy grupowany godzinami (4 odpowiedzi)
 26. Problem z dostępem do bazy danych (5 odpowiedzi)
 27. Bałagan z kodowaniem (0 odpowiedzi)
 28. dodawanie zamówień do bazy optymalne rozwiązanie (5 odpowiedzi)
 29. Słowo "of" w wyszukiwaniu pełnotekstowym (4 odpowiedzi)
 30. Szyfrowanie bazy (5 odpowiedzi)
 31. Dodawanie wyników do bazy danych (0 odpowiedzi)
 32. Zapytanie zliczające (4 odpowiedzi)
 33. Zamian danych w tabeli między dwoma rekordami (14 odpowiedzi)
 34. Sumowanie różnych rekordów kolumny (1 odpowiedź)
 35. Zapytanie do bazy danych (1 odpowiedź)
 36. Select rekordów gdy zmienia się wartości w kolumnie (2 odpowiedzi)
 37. Zliczanie wszystkich pozycji w kolumnie w danym czasie (4 odpowiedzi)
 38. Aktualizacja danych używając innych tablic (1 odpowiedź)
 39. Zapytanie JOIN w mysql (1 odpowiedź)
 40. Kopiowanie danych z konkretnych kolumn 1 tabelki w konkretne kolumny nowej tabelki. (1 odpowiedź)
 41. MySQL eksport danych z tabeli (2 odpowiedzi)
 42. Łączenie kilku tabel w tabelę tymczasową (1 odpowiedź)
 43. Nietypowe zapytanie - prośba o pomoc (7 odpowiedzi)
 44. Klucz obcy - pytanie (8 odpowiedzi)
 45. Automatyczne kasowanie danych z bazy (3 odpowiedzi)
 46. Dwa zapytania w jednym (6 odpowiedzi)
 47. Pobranie z bazy numeru ostatniej faktury (3 odpowiedzi)
 48. Baza do przechowywania koloru (7 odpowiedzi)
 49. Dni tygodnia i godziny - relacja (9 odpowiedzi)
 50. Masowy Update i Delete - wydajność (3 odpowiedzi)
 51. Dodatkowa odpowiedź na podstawie wcześniejszego zapytania (0 odpowiedzi)
 52. MySql blad krytyczny javascript (1 odpowiedź)
 53. Funkcja nie zwraca tabeli wynikowej jeśli jest więcej niż jeden wiersz (1 odpowiedź)
 54. [SQL][PHP]blad zapytania (2 odpowiedzi)
 55. [php][mysql] kolejkowanie do wyswietlania zapytań (9 odpowiedzi)
 56. Zmiana Kodowania Bazy (9 odpowiedzi)
 57. Odwoływanie do innych tabel a optymalizacja (1 odpowiedź)
 58. zapytanie mysql select (0 odpowiedzi)
 59. problem z select - where wielokrotnie (11 odpowiedzi)
 60. Ograniczenie liczby zwracanych wyników (2 odpowiedzi)
 61. [MYSQL] Klucze obce (4 odpowiedzi)
 62. Problem z eksportem schematu relacji(ERD) w phpMyAdmin (1 odpowiedź)
 63. Kodowanie utf-8 POLSKIE ZNAKI (2 odpowiedzi)
 64. Przechowywanie niekompletnych dat (5 odpowiedzi)
 65. odejmowanie i wyświetlanie różnicy (3 odpowiedzi)
 66. Pyt 1) Grupowanie słów dla kolumny fulltext index. Pyt. 2) Pobranie 1000 obiektów, ale tylko dla 20 więcej danych (4 odpowiedzi)
 67. JOIN - poprawa zapytania (7 odpowiedzi)
 68. MySql - jak pokazać ukryte tabele. (1 odpowiedź)
 69. Zamykanie roku szkolnego/semestru (8 odpowiedzi)
 70. Aplikacja internetowa -Arduino, Mysql, PHP (1 odpowiedź)
 71. problemy z działaniem mysql (1 odpowiedź)
 72. Szybka zmiana ustawień w kolumnach tabeli (0 odpowiedzi)
 73. Zapisywanie daty logowania na stronie do BD (1 odpowiedź)
 74. My Sql Exel Strona WWW (5 odpowiedzi)
 75. sprzedaż ograniczona datami (9 odpowiedzi)
 76. Które lepsze rozwiązanie - komentarze uzytkowników (15 odpowiedzi)
 77. Przesyłanie daty zalogowania do BD (0 odpowiedzi)
 78. Pytanie akademickie o generowanie raportu z dochodem (1 odpowiedź)
 79. only_full_group_by - dopasowanie zapytania (2 odpowiedzi)
 80. INSERT INTO ON DUPLICATE KEY UPDATE - pola bez domyślnej wartości (2 odpowiedzi)
 81. Tworzenie nowej bazy (15 odpowiedzi)
 82. Zmiana kilku osobnych Select'ów w jeden (5 odpowiedzi)
 83. Pytanie akademickie o rozmiar baz danych i zarządzanie nim (5 odpowiedzi)
 84. proste ale nietypowe pytanie z mysql (1 odpowiedź)
 85. MYSQL zliczanie (1 odpowiedź)
 86. n cyfr bez przecinka (2 odpowiedzi)
 87. #1064 - Something is wrong in your syntax obok ') (2 odpowiedzi)
 88. Zapytania do MySql (2 odpowiedzi)
 89. [SQL] Subquery (6 odpowiedzi)
 90. Znajdowanie rekordów z pojedynczą relacją w innej tabeli (4 odpowiedzi)
 91. Insert z 2 tabel do 3 tabel a LAST_INSERT_ID() (0 odpowiedzi)
 92. problem z zapytaniem mysql (2 odpowiedzi)
 93. Brak pomysłu na zapytanie mysql (16 odpowiedzi)
 94. Brak pomysłu na zapytanie SELECT (3 odpowiedzi)
 95. Explode w MySQL (3 odpowiedzi)
 96. [mysql][php] Pole typu json (24 odpowiedzi)
 97. Problem z kwerendą (22 odpowiedzi)
 98. Typ pola dla kwoty pieniędzy (3 odpowiedzi)
 99. Problem z mysqldump (0 odpowiedzi)
 100. Porównanie tabel i uzupełnienie braków (0 odpowiedzi)
 101. Lista obecności uczniów na przedmiocie w danej szkole (14 odpowiedzi)
 102. nie mogę utworzyć nowej bazy danych (1 odpowiedź)
 103. Skrócenie zapytania SQL (6 odpowiedzi)
 104. Wiele rekordów, wiele warunków z jednej tabeli jednym select-em? (4 odpowiedzi)
 105. problem z zapytanie do mysql (2 odpowiedzi)
 106. Nie udało się zalogować na serwer MySQL (0 odpowiedzi)
 107. Wyświetlenie daty do 30 dni (1 odpowiedź)
 108. Wyświetlenie danych według sumy prowizji z danego miesiąca (0 odpowiedzi)
 109. Zapytanie do bazy i pobranie danych z formularza. (6 odpowiedzi)
 110. Wysyłanie INSERT do bazy danych. (12 odpowiedzi)
 111. Szybka zmiana kodowania (5 odpowiedzi)
 112. Wielokrotny INSERT (3 odpowiedzi)
 113. Dynamiczna lista (12 odpowiedzi)
 114. Duplikat rekodów (6 odpowiedzi)
 115. Replikacja bazy danych (1 odpowiedź)
 116. pobranie wyniku na podstawie kolumny (6 odpowiedzi)
 117. Grupowanie po dwoch kolumnach (3 odpowiedzi)
 118. Jak wgrać plik txt (0 odpowiedzi)
 119. Problem z MAX po zmianie mysql na mysqli (1 odpowiedź)
 120. Masowe dodanie rekordów do bazy danych (2 odpowiedzi)
 121. POMOC - produkt z kategorii - złożone zapytanie MYSQL (1 odpowiedź)
 122. Konwertowanie formatu daty z datetime do integer (2 odpowiedzi)
 123. Optymalizacja zapytania Mysql (6 odpowiedzi)
 124. Pobieranie 2 rekordów dla każdego ID (4 odpowiedzi)
 125. wiele połączeń api pobrane listą z mysql (1 odpowiedź)
 126. pobranie danych z dwóch tabel (4 odpowiedzi)
 127. Średnia parametru w funkcji czasu (7 odpowiedzi)
 128. dni robocze (1 odpowiedź)
 129. zapytanie nie zwraca pierwszego rekordu tabeli (2 odpowiedzi)
 130. Zapytanie do bazy danych nie zwraca wartości (2 odpowiedzi)
 131. Zapytanie modyfikujące i łączące wartości z 2 kolum (2 odpowiedzi)
 132. zapytanie (2 odpowiedzi)
 133. [Doctrine 2] Problem z NOT IN dla tablicy (1 odpowiedź)
 134. konta/użytkownicy mysqla (7 odpowiedzi)
 135. Wykonanie UPDATE pod warunkiem (2 odpowiedzi)
 136. Podmiana tekstu w bazie (3 odpowiedzi)
 137. Optymalizacja zapytania SQL (6 odpowiedzi)
 138. Grupowanie po posortowaniu malejąco (2 odpowiedzi)
 139. unique key z dwóch tabeli (3 odpowiedzi)
 140. Różnice przy wyświetleniu kodu tworzącego procedurę (2 odpowiedzi)
 141. Różnica nowszego rekordu ze starszym (5 odpowiedzi)
 142. MySql różnica w czasu wykonywania zapytań (2 odpowiedzi)
 143. Wolneeeee łączenie z baża danych aż wkońcu wywala timeout (4 odpowiedzi)
 144. UPDATE - złożone zapytanie (3 odpowiedzi)
 145. problem z update (16 odpowiedzi)
 146. uprawnienia do pma (2 odpowiedzi)
 147. problem z mysql (1 odpowiedź)
 148. Algorytm losowosci (0 odpowiedzi)
 149. [MYSQL]mediumtext a optymalizacja (2 odpowiedzi)
 150. [MySQL] Hierarchia użytkowników w bazie danych (0 odpowiedzi)
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.