Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: MySQL
Forum PHP.pl > Forum > Bazy danych > MySQL
Stron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
 1. Przypięty: [mySQL] lista zapytan (18 odpowiedzi)
 2. Dodanie orderBy znacząco zwalnia zapytanie (11 odpowiedzi)
 3. [MySQL] Sortowanie wyników w INNER JOIN (0 odpowiedzi)
 4. Duża ilość rekordów. Lepiej podzielić czy w jednej bazie ? (5 odpowiedzi)
 5. PhpMyAdmin i brak ikon edycji (3 odpowiedzi)
 6. SELECT name_* FROM (3 odpowiedzi)
 7. Jak odrzucić wpisy po specyficznej relacji (4 odpowiedzi)
 8. Insert stringa z ukośnikiem i cudzysłowiem z bazy do bazy (4 odpowiedzi)
 9. Stringi o unikalnej liczbie znaków (2 odpowiedzi)
 10. Ilość kwerend w skrypcie (2 odpowiedzi)
 11. Aplikacja zliczająca rekordy (1 odpowiedź)
 12. LAST ROW, GROUP BY, ORDER BY (2 odpowiedzi)
 13. trigger (2 odpowiedzi)
 14. Zapytanie do bazy i kalkulacje (0 odpowiedzi)
 15. jak polaczyc 2 tabele ? (1 odpowiedź)
 16. Ilość osób, które mają wizytę w wybranym okresie czasu, ale więcej niż X ogólem (4 odpowiedzi)
 17. INSERT IGNORE i auto increment (1 odpowiedź)
 18. Insert jako pół-kopia innej tabeli (2 odpowiedzi)
 19. Problem z dupikatami SELECT (1 odpowiedź)
 20. [MySQL] Left join z limitem wyników (3 odpowiedzi)
 21. Oracle SQL Developer nie łączy z MariaDB (0 odpowiedzi)
 22. INSERT IGNORE (4 odpowiedzi)
 23. automatyczne zapytanie SQL w tabeli (6 odpowiedzi)
 24. Porównywanie daty z pola varchar(255) (1 odpowiedź)
 25. Odjęcie wartości ostatniego rekordu od poprzedniego w tej samej tabeli (3 odpowiedzi)
 26. Błąd składni w zapytaniu (3 odpowiedzi)
 27. Pogrupowanie domen (2 odpowiedzi)
 28. ostatnia cena (0 odpowiedzi)
 29. [MySQL] Poszukiwanie ciekawych numerów telefonów (0 odpowiedzi)
 30. Czemu wynik zapytania się niepotrzebnie sam sortuje ? (5 odpowiedzi)
 31. Zapytanie złożone mi nie działa (1 odpowiedź)
 32. [MySQL] - Wyswietlanie roznic (odejmowanie kolumn) (8 odpowiedzi)
 33. Trigger pobierający dane z tej samej tabeli (1 odpowiedź)
 34. Jak wyświetlić rekordy z ostatnich 30 dni (aby nie pokazał starszych) (0 odpowiedzi)
 35. Praca w grupie (3 odpowiedzi)
 36. Sortowanie w dwóch kolumnach z pominięciem null (2 odpowiedzi)
 37. [MySQL] SELECT id, fld, tableB_name, (SELECT count(*) FROM tableB_name) AS count FROM tableA (3 odpowiedzi)
 38. Xammp / MariaDB - zastąpienie użytkownika root (10 odpowiedzi)
 39. dwie instancje mysql (4 odpowiedzi)
 40. Podanie liczby (2 odpowiedzi)
 41. Łączenie SSL z MariaDB // xampp (1 odpowiedź)
 42. Projekt bazy danych (0 odpowiedzi)
 43. select count(*) z wielu tabel (2 odpowiedzi)
 44. mysql_num_rows(): supplied argument ... (4 odpowiedzi)
 45. Problem z dodaniem bazy danych. (2 odpowiedzi)
 46. Jak zliczyć rekordy i zakres dat (3 odpowiedzi)
 47. INSERT z SELECTem jako prepare (11 odpowiedzi)
 48. użycie LEFT JOIN z SELECT (3 odpowiedzi)
 49. cofanie dat o określoną ilość dni (1 odpowiedź)
 50. Wybranie wiersz z tym samy ID kiedy znane są wartości drugiej kolumny (3 odpowiedzi)
 51. [Rozwiązano] 3 tabele (rekordy z jednej + dane z 2 pozostałych) (0 odpowiedzi)
 52. MY SQL Relacja Jeden do wielu (3 odpowiedzi)
 53. SELECT COUNT (2 odpowiedzi)
 54. Potrójny LEFT JOIN w 3 tabelach (5 odpowiedzi)
 55. Problem z wczytaniem tabeli (18 odpowiedzi)
 56. MySql + MysqlWorkbench i EERDiagram (2 odpowiedzi)
 57. Kwerenda początkujący (0 odpowiedzi)
 58. Propel (Symfony 1) - aktualizacja wielu rekordów (0 odpowiedzi)
 59. [MYSQL] najbliższe wolne terminy do danego pracownika (1 odpowiedź)
 60. jak wrzucić wynik zapytania z bazy offline na stronę wordpress online (1 odpowiedź)
 61. with recursive... (0 odpowiedzi)
 62. Kopiowanie dużych danych z tabeli do tabeli (5 odpowiedzi)
 63. dołączenie dwóch tabel do zapytania (5 odpowiedzi)
 64. jak wyfiltrować towary z ostatnią datą zakupu (2 odpowiedzi)
 65. Projekt bazy dla określonej dziedziny (strona w poście) (4 odpowiedzi)
 66. XAMPP ograniczenie liczby kolumn (6 odpowiedzi)
 67. "Niejednoznaczny" Select (18 odpowiedzi)
 68. Połączenia między tabelami. Klucze obce. (4 odpowiedzi)
 69. Uniwersalny interfejs php do wprowadzania danych do dowolnej bazy mysql (1 odpowiedź)
 70. [MySql] Wielowątkowe zapytania sql (5 odpowiedzi)
 71. migracja bazy danych (6 odpowiedzi)
 72. Błąd w zapytaniu MySQL - podpowiedz potrzebna (10 odpowiedzi)
 73. Domyślna wartość date (1 odpowiedź)
 74. polski + angielski + niemiecki, jaki format bazy? (2 odpowiedzi)
 75. Brak polskich znaków w bazie danych MySQL (phpmyadmin) (3 odpowiedzi)
 76. MySQL błąd w XAMPP "Error: MySQL shutdown unexpectedly" (2 odpowiedzi)
 77. uprawnienia użytkowników (1 odpowiedź)
 78. [MySQL] Wyświetlanie dostępnych produktów (rozwiązany) (0 odpowiedzi)
 79. MySQL błędy w odpowiedziach z poziomu php (4 odpowiedzi)
 80. Zapytanie z wynikami poprzedniego zapytania? (1 odpowiedź)
 81. Tabele do zamówień od klientów (13 odpowiedzi)
 82. Tabela przestawna - zapytanie MYSQL (0 odpowiedzi)
 83. Poprawne złączenie dwóch zapytań (1 odpowiedź)
 84. Problem z przechowywanie danych (4 odpowiedzi)
 85. przesyłanie danych z insert do SELECT WHERE (6 odpowiedzi)
 86. 1 zapytanie do bazy (3 odpowiedzi)
 87. Baza SQL (1 odpowiedź)
 88. wszystkie pary z jednej tabeli bez powtórzeń (1 odpowiedź)
 89. [MySQL] Podmiana powiązań na aktualne (1 odpowiedź)
 90. Dodanie wartości do pola typu json (3 odpowiedzi)
 91. transakcje i primary key (5 odpowiedzi)
 92. [MySQL][PHP] Kilka tabel + LIKE - połączenie tabel (26 odpowiedzi)
 93. Podłączenie do bazy. (2 odpowiedzi)
 94. Zliczanie pustych komórek (15 odpowiedzi)
 95. mysql - ilość wykorzystanych rdzeni (9 odpowiedzi)
 96. Aktualny status książki (6 odpowiedzi)
 97. Projekt bazy danych (4 odpowiedzi)
 98. Import danych do MySQL z Excela przez PMA i problem z kodowaniem (4 odpowiedzi)
 99. przypisanie odpowiednich wartości (10 odpowiedzi)
 100. [MySQL] Zliczenie wartości grupy (3 odpowiedzi)
 101. Upload wiersza jezeli cos sie zmieniło (3 odpowiedzi)
 102. Skalowalna baza danych (3 odpowiedzi)
 103. MySQL (12 odpowiedzi)
 104. [MySQL]lokalizacja skrypty otwierającego połaczenie (1 odpowiedź)
 105. [MariaDB] REGEXP_REPLACE zastąpienie jednej grupy przechwytującej inną (3 odpowiedzi)
 106. Jak przyspieszyć import dużej tabeli, z pliku .sql (2 odpowiedzi)
 107. Data początku i końca wynajmu. Jak wyliczyć dni wynajmu w miesiącu/roku (33 odpowiedzi)
 108. MySQL zapytanie usuwające wiersz o konkretnym id. (6 odpowiedzi)
 109. Mysql - sumowanie inne (5 odpowiedzi)
 110. Brak pomysłu na zapytanie mysql (17 odpowiedzi)
 111. Jak wykryć proces MYSQL, który przeciąża CPU na serwerze? (1 odpowiedź)
 112. [MySQL] Sortowanie przed grupowaniem, jedno zapytanie? (3 odpowiedzi)
 113. odejmowanie i wyświetlanie różnicy (4 odpowiedzi)
 114. Warunek where na kolumnie która jest wyliczana z dwóch pozostałych. (3 odpowiedzi)
 115. [MySQL] Pobieranie nazw wszystkich kategorii za pomocą (3 odpowiedzi)
 116. MySQL - dodanie seryjne rekordów (7 odpowiedzi)
 117. Uwierzytelnianie hasłem SHA256 (11 odpowiedzi)
 118. Połączenie z bazą danych (9 odpowiedzi)
 119. Przypisanie zamówienia do klienta z osobnej tabeli (8 odpowiedzi)
 120. [MySQL][PHP]Brak polskich znaków (1 odpowiedź)
 121. Umieszczenie zmiennej ze stringiem pomiędzy apostrofami (5 odpowiedzi)
 122. Błąd bazy lub skryptu (2 odpowiedzi)
 123. Czy dobrze zaprojektowana baza danych ? (0 odpowiedzi)
 124. Pobranie wolnych pokoi z bazy danych (1 odpowiedź)
 125. Segregowanie po ID (9 odpowiedzi)
 126. if pole1=1 to pole2=5 (7 odpowiedzi)
 127. idm crack (0 odpowiedzi)
 128. zmiana tresci w bazie danych (9 odpowiedzi)
 129. Złożone zapytanie - kryteria (2 odpowiedzi)
 130. MySQL - błąd przy migracji bazy danych (5 odpowiedzi)
 131. Rozmyte wyszukiwanie pełnotekstowe (5 odpowiedzi)
 132. Funkcja znajdź i zamień (1 odpowiedź)
 133. tworzenie tabelu z wymuszonym ciągiem znaków (11 odpowiedzi)
 134. funkcja zwracająca wiele wierszy (2 odpowiedzi)
 135. tworzenie funkcji (1 odpowiedź)
 136. Error Code: 1442. problem z triggerem (6 odpowiedzi)
 137. liczba zawodników w każdej drużynie + drużyny które mają 0 zawodników (10 odpowiedzi)
 138. ile zawodników urodzonych w poszczególnych latach w poszczególne kwartały (2 odpowiedzi)
 139. Eksport bazy danych do Excel (1 odpowiedź)
 140. Trigger - sprawdzanie poprzednich wierszy (2 odpowiedzi)
 141. [MYSQL] złożone zapytanie (8 odpowiedzi)
 142. [MySQL]Jakie klauzule wykorzystać do rozwiązania tego zadania? (5 odpowiedzi)
 143. mysqldump - przekierowanie do pliku zwraca błąd Couldn't find table (2 odpowiedzi)
 144. Grupowanie - więcej niź X unikalnych (2 odpowiedzi)
 145. Zapisanie dat i godzin w bazie (3 odpowiedzi)
 146. Dopasowanie kluczy do tabel (0 odpowiedzi)
 147. jak pobrać takie dane (1 odpowiedź)
 148. Eksport i import dużej bazy danych (5 odpowiedzi)
 149. Problem z utworzeniem tabeli (1 odpowiedź)
 150. Joiny ilość rekordów + usunięcie duplikatów (0 odpowiedzi)
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.