Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: MySQL
Forum PHP.pl > Forum > Bazy danych > MySQL
Stron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
 1. last() first() (11 odpowiedzi)
 2. [MYSQL] Warunek wielowieroszowy w dołączanej tabeli (4 odpowiedzi)
 3. Obliczanie cdru (0 odpowiedzi)
 4. Wykorzystanie funkcji PHP w zapytaniu (2 odpowiedzi)
 5. Pobieranie tych samych rekordów (4 odpowiedzi)
 6. Wiadomosci i wyróżnianie (1 odpowiedź)
 7. db2 (1 odpowiedź)
 8. Kodowanie utf8 - różnice przy porównaniach ? (1 odpowiedź)
 9. bład logowania do mysql (1 odpowiedź)
 10. [MYSQL] Where pytanie (0 odpowiedzi)
 11. bez limit i order by (9 odpowiedzi)
 12. LIKE i pozostałe parametry (4 odpowiedzi)
 13. Auto backup i kodowanie. (0 odpowiedzi)
 14. Zaawansowane szukanie w "dziwnej" bazie (0 odpowiedzi)
 15. RELACJE W MYSQL (1 odpowiedź)
 16. bład 127 bazy jak przywrócić bazę do sprawności (0 odpowiedzi)
 17. Problem z datą w MySQL poniżej 1900 roku (4 odpowiedzi)
 18. połączyć dwa zapytanie w jednej tabeli (2 odpowiedzi)
 19. Sumowanie selektywne (2 odpowiedzi)
 20. Duża baza wgrywanie (2 odpowiedzi)
 21. problem z interpretowaniem bit-a (2 odpowiedzi)
 22. Fulltext nie działa (5 odpowiedzi)
 23. [MySql] Projekt bazy z filmami (4 odpowiedzi)
 24. Szukanie w bazie danych - PILNE! (3 odpowiedzi)
 25. Czytanie dużej tabeli od tyłu (4 odpowiedzi)
 26. Sposób na ORDER BY przy milionach krotek w bazie (2 odpowiedzi)
 27. Newsy sortowanie po tagach (5 odpowiedzi)
 28. Windows Installer - nie można zainstalować MySQL (0 odpowiedzi)
 29. [MySQL] Zakładanie indexów... (7 odpowiedzi)
 30. komentarze w widokach (0 odpowiedzi)
 31. Proszę o poradę dotyczącą zapytania (0 odpowiedzi)
 32. 2 pola do jednej tabeli (2 odpowiedzi)
 33. [MySQL] Restart komputera z Vistą i baza nie działa (6 odpowiedzi)
 34. [mysql] Duplicate entry 'xxx' for key 1 (7 odpowiedzi)
 35. [Mysql]On delete cascade problem (2 odpowiedzi)
 36. Problem z zapytaniem (2 odpowiedzi)
 37. "MySQL server has gone away" przy próbie usunięcia indexu (2 odpowiedzi)
 38. Fulltext typu Boolean czy Natural language? (0 odpowiedzi)
 39. Czy mozna zastapic 3 zapytania jednym (3 odpowiedzi)
 40. Optymalizacja zapytań (3 odpowiedzi)
 41. Przechowywanie danych w postaci niejawnej (1 odpowiedź)
 42. Usuwanie tabel w bazie z poziomu przegladarki (6 odpowiedzi)
 43. Odswiezanie pola SELECT (2 odpowiedzi)
 44. show tables pokazuje tabele a select jej nie widzi (4 odpowiedzi)
 45. [MySQL] TABELA 3 -> TABELA 2 -> TABELA 1 (1 odpowiedź)
 46. problem z wylogowaniem z sesji (1 odpowiedź)
 47. Pobieranie poprzedniego i następnego (2 odpowiedzi)
 48. [MySQL] Znalezienie dwóch identycznych rekordów? (1 odpowiedź)
 49. [MySQL] Łączenie tabel + pobieranie ilości rekordów z jednej (5 odpowiedzi)
 50. Pobranie najnowyszch wyników (14 odpowiedzi)
 51. Problem zapytanie (4 odpowiedzi)
 52. [MySQL] Zapytanie ze złożonym warunkiem (2 odpowiedzi)
 53. Problem z kodowaniem ISO 8859-2 (3 odpowiedzi)
 54. Skomplikowane zapytanie (2 odpowiedzi)
 55. Problem z MySQL w Krasnalu - silnik DLE (0 odpowiedzi)
 56. Problem z modyfikacją danych numerów telefonów w bazie (2 odpowiedzi)
 57. Wysyłanie danych do bazy (1 odpowiedź)
 58. [MySQL] zapytanie ORDER BY (6 odpowiedzi)
 59. Wgranie pliku przez phpMyAdmin (12 odpowiedzi)
 60. Połączenie z bazą danych (5 odpowiedzi)
 61. Wyświetlanie wyników z bazy (3 odpowiedzi)
 62. Skrócenie baardzo długiego zapytanie i czasochłonnego zapytania z REGEXP (5 odpowiedzi)
 63. [MySQL] Zapytanie (1 odpowiedź)
 64. NVL w MySQLu jak to zrobic (8 odpowiedzi)
 65. Przywracanie wybranej tabeli z kopii (0 odpowiedzi)
 66. Nie zbyt skomplikowane zapytanie (z LEFT JOIN) wykonuje się zbyt długo (nawet ponad 2 sekundy) (4 odpowiedzi)
 67. pierwszy krok do MySQL (3 odpowiedzi)
 68. Ucinanie wyniku (3 odpowiedzi)
 69. count i having (0 odpowiedzi)
 70. Wyszukiwanie danych w bazie, problem. (3 odpowiedzi)
 71. left join group by i null (0 odpowiedzi)
 72. 2 tabele, relacja 4 kolumny do 1 kolumny (2 odpowiedzi)
 73. Edycja rekordu z poziomu strony (4 odpowiedzi)
 74. Instalacja mod-auth-mysql (1 odpowiedź)
 75. Nie poprawny JOIN z tablicy (0 odpowiedzi)
 76. jak operować na tabeli z innej bazy danych (4 odpowiedzi)
 77. Połączenie tabel i usuniecię rekordów (2 odpowiedzi)
 78. [MySQL] Nietypowy problem z kodowaniem znaków. (0 odpowiedzi)
 79. POBRAĆ NAZWY TABELI Z BAZY I WYŚWIETLIĆ JE W POLU <SELECT (8 odpowiedzi)
 80. [PHP + MySQL] jak wyciągnąć dane z bazy? (2 odpowiedzi)
 81. [MySQL]Pobieranie danych z 3ch tabel jednocześnie (5 odpowiedzi)
 82. [MYSQL] Wyszukiwanie rekordów dwuczłonowych (6 odpowiedzi)
 83. Zmiana wartosci dla indexu podstawowego (1 odpowiedź)
 84. Sens użycia wyszukiwania pełnotekstowego (4 odpowiedzi)
 85. BCNF (0 odpowiedzi)
 86. złączenie pod pewnymi warunkami (7 odpowiedzi)
 87. Kumulacja (1 odpowiedź)
 88. Ranking (3 odpowiedzi)
 89. Jak sprawdzić czy update wykonal sie poprawnie (2 odpowiedzi)
 90. 503 Service Unavailable (0 odpowiedzi)
 91. Proste zaoytanie. W PHPMyAdmin działa w PHP nie. (6 odpowiedzi)
 92. Organizacja danych w dużym projekcie (1 odpowiedź)
 93. [MySQL] Problem z adresem hosta (0 odpowiedzi)
 94. 2 tabele, select if druga_tabela nie ma klucza z pierwszej (3 odpowiedzi)
 95. Polskie znaki -raz jeszcze (1 odpowiedź)
 96. Łączenie tabel (3 odpowiedzi)
 97. Problem z wyświetlaniem e-maili (2 odpowiedzi)
 98. Baza danych mysql (2 odpowiedzi)
 99. Zaawansowane zapytanie SQL z odwołaniem do innej tabeli... (6 odpowiedzi)
 100. [Mysql]Nie dodaje mi do bazy (11 odpowiedzi)
 101. Zapytanie toplisty, czy dobre? (4 odpowiedzi)
 102. Apache, php, mysql (1 odpowiedź)
 103. Problem połączenia z baza danych (6 odpowiedzi)
 104. [php]+[MySQL] Kolorowanie pól tabeli (1 odpowiedź)
 105. Problem z UPDATE, czysci rekordy! (5 odpowiedzi)
 106. optymalizacja prostego zapytania (2 odpowiedzi)
 107. szybkość kontra objętość (7 odpowiedzi)
 108. czy da sie to zrobic w mysql czy musi byc w php (8 odpowiedzi)
 109. InnoDB, klucze obce, kopia bazy (2 odpowiedzi)
 110. [mysql] menu, parentId i złączenia (2 odpowiedzi)
 111. Konstrukcja zapytania w skrypcie ze znajomymi (2 odpowiedzi)
 112. Wywołanie procedury składowej przez mysqli w php (1 odpowiedź)
 113. Jak usunąć rekordy z tabeli, aby zostały tylko najnowsze? (1 odpowiedź)
 114. funkcja zlączenia (zaawansowane tworzenie id) (1 odpowiedź)
 115. Porównywanie rekordów z dwóch kolumn (4 odpowiedzi)
 116. Sumowanie rekordów dwóch kolumn. Czy to możliwe ? (2 odpowiedzi)
 117. Podanie maxymalnej i minimalnej wartosci rekordu.? (2 odpowiedzi)
 118. Baza z odpowiednim trybem zgodności (0 odpowiedzi)
 119. [PHP][MySQL] Wyszukiwanie w bazie (4 odpowiedzi)
 120. [Mysql] Pobieranie sumy (3 odpowiedzi)
 121. Mysql - błąd "Warning: mysql_fetch_array()" (4 odpowiedzi)
 122. INNER JOIN kiedy klucz obcy ma inna nazwe (2 odpowiedzi)
 123. [MySQL] zajetosc pamieci (4 odpowiedzi)
 124. Litera "ł" (2 odpowiedzi)
 125. Baza danych, a tnb.pl (1 odpowiedź)
 126. Łączenie tabel - różne INDEXY (0 odpowiedzi)
 127. Zapytanie do sprawdzenia (6 odpowiedzi)
 128. zwiazek klucz obcy - klucz podstawowy nie działa (4 odpowiedzi)
 129. Rejestracja użytkowników (2 odpowiedzi)
 130. [MySQL] Wynik zapytania uzależniony od czasu powstania rekordu (16 odpowiedzi)
 131. Jak sprawdzić czy istnieją jakiekolwiek rekordy w tabeli? (4 odpowiedzi)
 132. Zapytanie do trzech tabel... (0 odpowiedzi)
 133. Tabela sportowa (8 odpowiedzi)
 134. VIEW w MYSQL (4 odpowiedzi)
 135. [MYSQL] Zagadka? (0 odpowiedzi)
 136. UPDATE wartości względem wielu kluczy (4 odpowiedzi)
 137. usuwanie rekordów z bazy (samoczynne) (1 odpowiedź)
 138. [MySQL] Porównywanie polskich znaków dla latin1 (0 odpowiedzi)
 139. date_sub (5 odpowiedzi)
 140. [PROSZĘ PRZENIEŚĆ DO KOSZA][MYSQL] Trudna konwersja bazy danych (0 odpowiedzi)
 141. [mysql] Bardzo trudny problem (0 odpowiedzi)
 142. [mysql]sortowanie wg kilku pól (dwóch) (2 odpowiedzi)
 143. Problem z użyciem FULL OUTER JOIN (3 odpowiedzi)
 144. Ranking rekordów z mysql (7 odpowiedzi)
 145. problem z usunieciem uszkodzonej bazy innodb (1 odpowiedź)
 146. [mysql/mediawiki] Przenosiny bazy danych (0 odpowiedzi)
 147. Wydajność bazy MySQL (1 odpowiedź)
 148. Zapytanie o zbliżone rekordy do.. (1 odpowiedź)
 149. COMMENT - zapis komantarza kolumny, odczyt (3 odpowiedzi)
 150. MySQL i Connector/J - problem (0 odpowiedzi)
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.