Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: MySQL
Forum PHP.pl > Forum > Bazy danych > MySQL
Stron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
 1. [MySQL i PHP] Łaczenie z baza a wyswietlanie obrazków (0 odpowiedzi)
 2. Indeks dla enum (4 odpowiedzi)
 3. problem z zapytaniem mysql (2 odpowiedzi)
 4. Subselect mysql prośba o pomoc (2 odpowiedzi)
 5. Dynamiczny warunek w zapytaniu (0 odpowiedzi)
 6. Sortowanie danych z bazy po wartościach wyliczanych w locie w PHP (6 odpowiedzi)
 7. przywileje (1 odpowiedź)
 8. [MySQL] Wgranie bazy 50GB (5 odpowiedzi)
 9. Brak dostępu do serwera MySQL (5 odpowiedzi)
 10. lista kontaktów - jak ma wygladać baza? (5 odpowiedzi)
 11. [MySQL 5.5] ibdata1 InnoDB ERROR (2 odpowiedzi)
 12. Top 10 (4 odpowiedzi)
 13. [MySQL] Skomplikowane zapytania (1 odpowiedź)
 14. mysql order by utf-8 polskie znaki (7 odpowiedzi)
 15. Problem z GROUP BY i HAVING (1 odpowiedź)
 16. Checkbox, prawidłowe wechowanie danych (2 odpowiedzi)
 17. Wyszukiwanie w bazie polskich liter (5 odpowiedzi)
 18. Makra, czyli wykonywanie paru zapytań w bazie jednym selectem (1 odpowiedź)
 19. Projekt bazy danych (2 odpowiedzi)
 20. kodowanie po backupie (1 odpowiedź)
 21. dublujące się wyniki zapytania z LEFT JOIN (4 odpowiedzi)
 22. 2 tabele o takich samych nazwach pól (9 odpowiedzi)
 23. MariaDB 5.1 - alternatywa dla MySql (3 odpowiedzi)
 24. Łączenie C++ z MySQL (3 odpowiedzi)
 25. Przechowywanie różnych typów danych w jednej kolumnie (2 odpowiedzi)
 26. prośba o pomoc z left join i where (6 odpowiedzi)
 27. Obliczanie średniej dla poszczególnych dat w przedziale czasu (20 odpowiedzi)
 28. Trigger zabraniający na usuwanie rekordów (3 odpowiedzi)
 29. Zmiana zapytania , mod rewrite, mysql, podstrony (1 odpowiedź)
 30. [Jak] Przenoszenie bazy z aktywną replikacją na nowy system (3 odpowiedzi)
 31. Błąd zapytanie SQL (3 odpowiedzi)
 32. Dostęp z aplikacji deskopowej (1 odpowiedź)
 33. pobierz komentarze + info ile mają odpowiedzi (7 odpowiedzi)
 34. [DIY]MYSQL (2 odpowiedzi)
 35. timestamp mysql 4 a 5 (1 odpowiedź)
 36. sortowanie według kilka kolumn (4 odpowiedzi)
 37. Sortowanie po danym rekordzie ! (1 odpowiedź)
 38. Problem z dodaniem bazą (0 odpowiedzi)
 39. Dodawanie wartości do bazy jeśli taka nie istnieje (3 odpowiedzi)
 40. Problem z instalacją MySQL (5 odpowiedzi)
 41. Definicja użytkowników (0 odpowiedzi)
 42. Problem z zapytaniem (5 odpowiedzi)
 43. LEFT JOIN bez dodatkowych rekordów (3 odpowiedzi)
 44. Baza danych do informatycznej platforma zdalnego nauczania (3 odpowiedzi)
 45. Union i Oder by (5 odpowiedzi)
 46. Możlwość przenoszenia baz danych na inny komputer (2 odpowiedzi)
 47. Baza komisu samochodowego (4 odpowiedzi)
 48. zaskakujące zachowanie funkcji sec_to_time przy sum (2 odpowiedzi)
 49. Update (1 odpowiedź)
 50. Zapytanie do dwóch tabel zwracające rekordy (pytania) bez odpowiedzi (4 odpowiedzi)
 51. Łączenie tabel, max i group by (1 odpowiedź)
 52. Wyłączenie cache dla zapytań (5 odpowiedzi)
 53. Sumowanie tabel, wyświetlanie jako 1 wynik. (8 odpowiedzi)
 54. Trigger - błąd (15 odpowiedzi)
 55. MySQL odejmowanie (1 odpowiedź)
 56. Wielokrotne porównanie (5 odpowiedzi)
 57. optymalizacja zapytania (3 odpowiedzi)
 58. Widok (4 odpowiedzi)
 59. Dostęp do bazy Mysql w php4 (2 odpowiedzi)
 60. Powiązanie danych MYSQL z polem wyboru (1 odpowiedź)
 61. Problem z zapytaniem (1 odpowiedź)
 62. Kodowanie w MySQL - xampp (2 odpowiedzi)
 63. Błąd w procedurze (2 odpowiedzi)
 64. Dodawanie rekordów do bazy z PHP, nie działa hasło (5 odpowiedzi)
 65. Sortowanie wyników (2 odpowiedzi)
 66. Zapis do bazy - auto aktualizacja (2 odpowiedzi)
 67. Darmowy serwer z możliwością postawienia triggerów (0 odpowiedzi)
 68. Zlicznie określonych rekordów (8 odpowiedzi)
 69. Porównanie daty (8 odpowiedzi)
 70. Zliczanie unikalnych wartości (8 odpowiedzi)
 71. Procedury: if else (2 odpowiedzi)
 72. problem z zapytaniem (1 odpowiedź)
 73. Wyslanie wielu rekordow przez php i unikalne indeksy (1 odpowiedź)
 74. Czy da się importować do Workbench`a bazę danych z PhpMyAdmin wraz z relacjami? (2 odpowiedzi)
 75. [MySQL] Kodowanie po przeniesienu bazy i strony (2 odpowiedzi)
 76. zapytanie z SUM i Limit (3 odpowiedzi)
 77. Xampp nie działa (1 odpowiedź)
 78. Problem z bazą danych forum (0 odpowiedzi)
 79. [TRIGGER]Automatyczne dodawanie daty do nowo dodanego rekordu (4 odpowiedzi)
 80. Sortowanie numeric..alpha (3 odpowiedzi)
 81. Unikatowość rekordów (plan zajęć) (2 odpowiedzi)
 82. Dodawanie rekordów do bazy z poziomu PHP (1 odpowiedź)
 83. Podwójny INNER JOIN (2 odpowiedzi)
 84. Sortowanie wyników w kolejności podanej w Array (3 odpowiedzi)
 85. Selekcja rekordów, jak?! (2 odpowiedzi)
 86. Optymalizacja zaawansowanego zapytania (9 odpowiedzi)
 87. Zapytanie obliczające sumę. (2 odpowiedzi)
 88. proste zapytanie? (1 odpowiedź)
 89. [MYSQL] zapytanie do 2 tabel (2 odpowiedzi)
 90. Pobieranie wyników z kilku tabel (5 odpowiedzi)
 91. Proste zapytanie a zwraca błąd. Gdzie jest problem? (8 odpowiedzi)
 92. Optymalizacja pliku my.cfn (0 odpowiedzi)
 93. zapytanie sql (5 odpowiedzi)
 94. Lista ToDo (1 odpowiedź)
 95. Zapytanie jak zrobić (0 odpowiedzi)
 96. Jak wyciągnąć średnią z podziałem na miesiące (4 odpowiedzi)
 97. Pomoc w napisaniu zapytania (6 odpowiedzi)
 98. które rozwiazanie wydajniejsze i praktyczniejsze? (10 odpowiedzi)
 99. Wpisanie w daną linijkę w komórce (0 odpowiedzi)
 100. setki danych w jednym rekordzie (3 odpowiedzi)
 101. Która pozycja na liście wyników (1 odpowiedź)
 102. Update wartości = wartość + string (2 odpowiedzi)
 103. Relacja wiele do wielu, wyszukiwanie w kilku tabelach jednym zapytaniem (4 odpowiedzi)
 104. [SQL]Zapytanie podzapytanie (2 odpowiedzi)
 105. Select i mnożenie danych wynikowych (1 odpowiedź)
 106. zapytanie z data (3 odpowiedzi)
 107. [PHP][MySQL] Problem z łączeniem tabel (3 odpowiedzi)
 108. PHP i MYSQL prosta rzecz ;) ? (0 odpowiedzi)
 109. Prośba o pomoc w konstrukcji zapytania sql (2 odpowiedzi)
 110. Czyszczę tabelę z rekordów, a id nie jest zerowany? (2 odpowiedzi)
 111. Czy widziane ostatnie komentarze (0 odpowiedzi)
 112. [mysql] Otwieranie i zamykanie połączenia z bazą (4 odpowiedzi)
 113. REGEXP - wyrażenie regularne (2 odpowiedzi)
 114. UPDATE wartości kilkudziesięciu rekordów (2 odpowiedzi)
 115. Jak połączyć distinct, group by i desc? (2 odpowiedzi)
 116. Pomoc w zapytaniu do bazy (1 odpowiedź)
 117. [mySQL] wyszukiwarka ignoruje jeden warunek (2 odpowiedzi)
 118. Jak zapytać MYSQL, by wyslekcjonować jedną najnowszą daną. (5 odpowiedzi)
 119. ZAMIANA wartości dwóch kolumn (0 odpowiedzi)
 120. [MySQL] Najnowsze zdjęcia w każdym albumie (1 odpowiedź)
 121. 2 oddzielne hostingi - rejestracja do jednej bazy (2 odpowiedzi)
 122. Pobranie rodzica z tej samej tabeli (1 odpowiedź)
 123. Tablica w polu i odwołanie do jej elementów (3 odpowiedzi)
 124. Problem z sortowaniem przed grupowaniem (5 odpowiedzi)
 125. export informacji z bazy danych (9 odpowiedzi)
 126. unikatowy rekord na podstawie kilku pół (nie ID) (7 odpowiedzi)
 127. Projekt / Diagram ERD (4 odpowiedzi)
 128. Dodanie do siebie 2 tabel jako wynik 3cia tabel (0 odpowiedzi)
 129. Dane skladajace sie z kilku tabel i litery (2 odpowiedzi)
 130. [MySQL] SELECT WHERE id (9 odpowiedzi)
 131. Rozbudowany JOIN, zagnieżdżone zapytanie (5 odpowiedzi)
 132. Projekt bazy danych (8 odpowiedzi)
 133. Problem z zapytaniem (zagnieżdżone?) (4 odpowiedzi)
 134. Trigger, wyzwalacze (2 odpowiedzi)
 135. Zmiana wyświetlanego typu (1 odpowiedź)
 136. [MySQL] Właściwości produktów (3 odpowiedzi)
 137. Polskie znaki (1 odpowiedź)
 138. [MySQL] Kategorie, podkategorie (0 odpowiedzi)
 139. Transakcje (0 odpowiedzi)
 140. Połączenie pól w bazie danych (4 odpowiedzi)
 141. SELECT zwracający coś w przypadku braku rekordu (2 odpowiedzi)
 142. Porównanie datetime (1 odpowiedź)
 143. IN i grupowanie (0 odpowiedzi)
 144. Jaki index dodac? (0 odpowiedzi)
 145. Dodawanie godzin do daty (2 odpowiedzi)
 146. Porównywanie datetime (1 odpowiedź)
 147. Porównanie datetime (1 odpowiedź)
 148. Problem z edycją danych w bazie (2 odpowiedzi)
 149. funkcje matematyczne (3 odpowiedzi)
 150. Program pocztowy i MYSQL (0 odpowiedzi)
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.