Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: MySQL
Forum PHP.pl > Forum > Bazy danych > MySQL
Stron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
 1. jak sprawdzić, czy zmodyfikowano rekordy? (3 odpowiedzi)
 2. jedna tabela czy wiele tabel ? (6 odpowiedzi)
 3. Problem z łaczeniem "Call to undefined function mysqli_connect()" (3 odpowiedzi)
 4. Mysql i funkcja z php (1 odpowiedź)
 5. Wykonanie zapytanie w pętli (4 odpowiedzi)
 6. Zliczanie ilosci najmniejszych wynikow w poszczegolnych grupach (5 odpowiedzi)
 7. problem z pobraniem unikalnych rekordów (1 odpowiedź)
 8. Problem z tworzeniem użytkowników (2 odpowiedzi)
 9. Zamiana treści longtet w bazie (3 odpowiedzi)
 10. Kolumny w grant (1 odpowiedź)
 11. problem z logowaniem do strony (1 odpowiedź)
 12. Wielokrotne zapytania (1 odpowiedź)
 13. Wyszukiwanie: jedna fraza kilka pol w bazie (5 odpowiedzi)
 14. COUNT tylko unikalne wyniki (2 odpowiedzi)
 15. Problemm z logowanie do bazy danych MySQL (1 odpowiedź)
 16. Inteligentne wyszukiwanie tekstu w trzech kolumnach (1 odpowiedź)
 17. Problem na strobie chyba przez MySQL (2 odpowiedzi)
 18. Samo tworzące się rekordy (2 odpowiedzi)
 19. Problem z sortowaniem mysql (7 odpowiedzi)
 20. Kopiowanie wierszy między tabelami (5 odpowiedzi)
 21. Grupowanie po najnowszym rekordzie (6 odpowiedzi)
 22. SELECT z nietypowym warunkiem (13 odpowiedzi)
 23. Pobieranie danych (relacje) (3 odpowiedzi)
 24. Deszyfrowanie pól rekordu po pobraniu. (2 odpowiedzi)
 25. Sortowanie danych tabeli w phpMyAdmin (0 odpowiedzi)
 26. pomoc z zapytanie mysql - PDO (2 odpowiedzi)
 27. Klucz podstawowy jako ciąg znaków (6 odpowiedzi)
 28. Dodawanie dni dni nowszej daty (2 odpowiedzi)
 29. Wykluczenie z powtarzania elementu html (0 odpowiedzi)
 30. [Mysql] Pobranie danych z 2 tabel, łaczenie w tabele... (4 odpowiedzi)
 31. informacja o dodawnym numerze ID (5 odpowiedzi)
 32. Problem z importem bazy danych (1 odpowiedź)
 33. [PHP][MySQL] - Wstawianie danych tekstowych do tabeli (3 odpowiedzi)
 34. Problem z kodowaniem utf w komunikacji [AS3][PHP][MySQL] (0 odpowiedzi)
 35. Problem z importem bazy danych poprzez PhpMyadmin (2 odpowiedzi)
 36. Baza numerów telefonicznych (2 odpowiedzi)
 37. if exists... wyrzuca błąd, że nie istnieje... (2 odpowiedzi)
 38. Aliasy w INSERT INTO (5 odpowiedzi)
 39. Prosba o uzupelnienie skryptu (0 odpowiedzi)
 40. Typ varchar i długość znaków (5 odpowiedzi)
 41. Wyszukiwanie danych bez względu na kolejność słów (8 odpowiedzi)
 42. UPDATE danych przez CSV i WHERE (4 odpowiedzi)
 43. [MySql] JOIN a WHERE (13 odpowiedzi)
 44. Struktura katalogów w bazie (1 odpowiedź)
 45. liczba rekordów większa od pewnej liczby (1 odpowiedź)
 46. Ranking z wykorzystaniem wartosci z dwoch tabel (6 odpowiedzi)
 47. Powiązanie kluczem obcym (4 odpowiedzi)
 48. relacyjna baza danych - wypozyczalnia sprzetu (2 odpowiedzi)
 49. Dodanie danych do bazy Mysql z pliku XML (1 odpowiedź)
 50. [sql] Pobieranie danych i liczenie (3 odpowiedzi)
 51. [MySQL]Nadawanie kluczy podstawowych (5 odpowiedzi)
 52. Pobieranie najmniejszych wynikow (4 odpowiedzi)
 53. Rekurencyjne pobieranie wszystkich potomków rodzica. (2 odpowiedzi)
 54. proste sortowanie danych (1 odpowiedź)
 55. Przenoszenie kolumn w bazie bez podawania typu (18 odpowiedzi)
 56. Dodatek w mysql (1 odpowiedź)
 57. MySQL a MariaDB (1 odpowiedź)
 58. potrzebna pomoc w zbudowaniu zapytania (2 odpowiedzi)
 59. Model bazy danych (15 odpowiedzi)
 60. "Zapętlona suma" (4 odpowiedzi)
 61. Problem z koncepcją tabel w DB (8 odpowiedzi)
 62. jedno zapytanie do dwóch kolumn tej samej tabeli (8 odpowiedzi)
 63. Łączenie wyników z podzapytania (6 odpowiedzi)
 64. Update z Join (0 odpowiedzi)
 65. Problem z niby banalnym zapytaniem (3 odpowiedzi)
 66. Internetowy portal ogłoszeniowy. Pomocy (0 odpowiedzi)
 67. Szyfrowanie i odszyfrowywanie danych z bazy (9 odpowiedzi)
 68. Tworzenie bazy danych - powiązania (1 odpowiedź)
 69. Jak często można wykonywać zapytania do bazy PHP? (1 odpowiedź)
 70. Wykaz kwot i ich suma w jednym zapytaniu (3 odpowiedzi)
 71. [MYSQL][ZEND PHP] Sortowanie tabeli według innej. (9 odpowiedzi)
 72. UPDATE zmiana części wpisu w polu (1 odpowiedź)
 73. Program Mysql podstawowe pytanie (11 odpowiedzi)
 74. Usunięcie duplikatów (ok 20tys.) (2 odpowiedzi)
 75. Nieoczekiwane zachowanie DISTINCT (8 odpowiedzi)
 76. Formularz i pole z tabeli (1 odpowiedź)
 77. [SOLVED]Wypisywanie wartości z tabeli (5 odpowiedzi)
 78. Zagnieżdżone zapytanie (1 odpowiedź)
 79. zapytanie mysql (4 odpowiedzi)
 80. Duża ilość cech danej kolumny (5 odpowiedzi)
 81. Pobieranie wynikow z kryterium 'nie rowna sie' (3 odpowiedzi)
 82. Drzewo depesza - pobieranie drzewa (12 odpowiedzi)
 83. Zbyt długi czas zapytań / tabele tymczasowe (2 odpowiedzi)
 84. Naliczanie autoincrement od danej wartości (3 odpowiedzi)
 85. [mysql] jak działa sorotwnie union (1 odpowiedź)
 86. MySQL dłuższe zapytanie.. (3 odpowiedzi)
 87. Wyswietlanie 'Brak' w przypadku braku wartosci w bazie. (4 odpowiedzi)
 88. Pomocy, mysql + php (2 odpowiedzi)
 89. Wyświetlenie wierszy jako kolumny. (6 odpowiedzi)
 90. Wyświetlanie z bazy danych staty gracza. (1 odpowiedź)
 91. Kodowanie - automatyczna zmiana struktury dla wielu tabel (1 odpowiedź)
 92. Łączenie dwóch tabel - pytanie (8 odpowiedzi)
 93. Problem z zapytaniem (5 odpowiedzi)
 94. Łączenie 2 tabele i IFNULL(tabela2.id, tabela1.id) (8 odpowiedzi)
 95. Wyszukanie fraz z jednej kolumny (10 odpowiedzi)
 96. Zmiana metody porównywania napisów (2 odpowiedzi)
 97. Problem koncepcyjny (3 odpowiedzi)
 98. Odtworzenie bazy danych (mysql) (0 odpowiedzi)
 99. Zliczanie rekordów z x do n baz (1 odpowiedź)
 100. Rekordy "przechodzące" przez dany dzień (4 odpowiedzi)
 101. Krzaki w bazie (2 odpowiedzi)
 102. Pomoc w optymalizacji zapytania (3 odpowiedzi)
 103. Pomoc w zapytaniu do bazy. (3 odpowiedzi)
 104. Automatyczna zmiana ID w bazie danych (3 odpowiedzi)
 105. Przyspieszenie zapytania - pytanie (14 odpowiedzi)
 106. Różny czas wykonywania zapytań na tej samej tabeli (8 odpowiedzi)
 107. Problem ze zmienną w zapytaniu (2 odpowiedzi)
 108. Złączenie wiele do wiele i wyciąganie danych (2 odpowiedzi)
 109. Brak wyników w podzapytaniu (7 odpowiedzi)
 110. Zapytania z 3 tabelkami (1 odpowiedź)
 111. #1172 - Result consisted of more than one row (1 odpowiedź)
 112. Wyswietlanie liczb (2 odpowiedzi)
 113. Błąd (2 odpowiedzi)
 114. Adresy w pobliżu po kodzie pocztowym (1 odpowiedź)
 115. Brak dostępu błąd #1132 (0 odpowiedzi)
 116. Pomijanie jednego warunku w podzapytaniu (2 odpowiedzi)
 117. Aktualizacja struktury tabel w wielu bazach na raz (0 odpowiedzi)
 118. pole z pozycja (8 odpowiedzi)
 119. kopiowanie pomiędzy tabelami według danej (3 odpowiedzi)
 120. Relacja do dwóch pól tabeli (3 odpowiedzi)
 121. Mysql4 do Mysql5 - błąd zapytania (4 odpowiedzi)
 122. Jeśli liczba rekordów >500 w tedy usuń nadmiar (14 odpowiedzi)
 123. Skomplikowane Grupowanie (7 odpowiedzi)
 124. FULLTEXT wyszukianie (1 odpowiedź)
 125. Fehler - próba połączenia z bazą danych (9 odpowiedzi)
 126. Ustawianie kolejnosci na podstawie innej tabeli (1 odpowiedź)
 127. Optymalizacja zapytania (11 odpowiedzi)
 128. Pomiar czasu zapytań (4 odpowiedzi)
 129. [Solved] Błąd przy wprowadzaniu danych. (2 odpowiedzi)
 130. Pobieranie danych z innych baz (2 odpowiedzi)
 131. SQL - Zliczanie ilości rekordów dodanych w danym miesiącu - POMYSŁ (6 odpowiedzi)
 132. Wyświetlenie elementów o konkretnej wartości z danej tabeli (2 odpowiedzi)
 133. Problem z fitowaniem po aliasach w zapytaniu (5 odpowiedzi)
 134. Działania arytmetyczne (4 odpowiedzi)
 135. Problem z połączeniem do mysql VPS (3 odpowiedzi)
 136. problem z zapisem do bazy danych. (8 odpowiedzi)
 137. Update co godzine (5 odpowiedzi)
 138. Zapytanie zwracające ostatnie rekordy (2 odpowiedzi)
 139. Primary key zawsze od 1. (7 odpowiedzi)
 140. jak zrobic takie zapytanie (6 odpowiedzi)
 141. Masowa zamiana wartosci (8 odpowiedzi)
 142. MySql Zliczanie (2 odpowiedzi)
 143. pomoc z bazą mysql (6 odpowiedzi)
 144. MyISAM a InnoDB - rozmiar bazy danych (2 odpowiedzi)
 145. zapytanie mysql (6 odpowiedzi)
 146. Użycie wartości z kolumny jako nazwa tabeli przy join - da radę? (2 odpowiedzi)
 147. [MySQL] Zliaczeni ilości rekordów bez powtórzeń (11 odpowiedzi)
 148. Nie wyszukuje rekordów szukanych wg czasu (1 odpowiedź)
 149. Jakie zrobić zapytanie żeby.... (0 odpowiedzi)
 150. Ograniczenie na left JOIN (3 odpowiedzi)
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.