Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: MySQL
Forum PHP.pl > Forum > Bazy danych > MySQL
Stron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
 1. Wykluczenie z powtarzania elementu html (0 odpowiedzi)
 2. [Mysql] Pobranie danych z 2 tabel, łaczenie w tabele... (4 odpowiedzi)
 3. informacja o dodawnym numerze ID (5 odpowiedzi)
 4. Problem z importem bazy danych (1 odpowiedź)
 5. [PHP][MySQL] - Wstawianie danych tekstowych do tabeli (3 odpowiedzi)
 6. Problem z kodowaniem utf w komunikacji [AS3][PHP][MySQL] (0 odpowiedzi)
 7. Problem z importem bazy danych poprzez PhpMyadmin (2 odpowiedzi)
 8. Baza numerów telefonicznych (2 odpowiedzi)
 9. if exists... wyrzuca błąd, że nie istnieje... (2 odpowiedzi)
 10. Aliasy w INSERT INTO (5 odpowiedzi)
 11. Prosba o uzupelnienie skryptu (0 odpowiedzi)
 12. Typ varchar i długość znaków (5 odpowiedzi)
 13. Wyszukiwanie danych bez względu na kolejność słów (8 odpowiedzi)
 14. UPDATE danych przez CSV i WHERE (4 odpowiedzi)
 15. [MySql] JOIN a WHERE (13 odpowiedzi)
 16. Struktura katalogów w bazie (1 odpowiedź)
 17. liczba rekordów większa od pewnej liczby (1 odpowiedź)
 18. Ranking z wykorzystaniem wartosci z dwoch tabel (6 odpowiedzi)
 19. Powiązanie kluczem obcym (4 odpowiedzi)
 20. relacyjna baza danych - wypozyczalnia sprzetu (2 odpowiedzi)
 21. Dodanie danych do bazy Mysql z pliku XML (1 odpowiedź)
 22. [sql] Pobieranie danych i liczenie (3 odpowiedzi)
 23. [MySQL]Nadawanie kluczy podstawowych (5 odpowiedzi)
 24. Pobieranie najmniejszych wynikow (4 odpowiedzi)
 25. Rekurencyjne pobieranie wszystkich potomków rodzica. (2 odpowiedzi)
 26. proste sortowanie danych (1 odpowiedź)
 27. Przenoszenie kolumn w bazie bez podawania typu (18 odpowiedzi)
 28. Dodatek w mysql (1 odpowiedź)
 29. MySQL a MariaDB (1 odpowiedź)
 30. potrzebna pomoc w zbudowaniu zapytania (2 odpowiedzi)
 31. Model bazy danych (15 odpowiedzi)
 32. "Zapętlona suma" (4 odpowiedzi)
 33. Problem z koncepcją tabel w DB (8 odpowiedzi)
 34. jedno zapytanie do dwóch kolumn tej samej tabeli (8 odpowiedzi)
 35. Łączenie wyników z podzapytania (6 odpowiedzi)
 36. Update z Join (0 odpowiedzi)
 37. Problem z niby banalnym zapytaniem (3 odpowiedzi)
 38. Internetowy portal ogłoszeniowy. Pomocy (0 odpowiedzi)
 39. Szyfrowanie i odszyfrowywanie danych z bazy (9 odpowiedzi)
 40. Tworzenie bazy danych - powiązania (1 odpowiedź)
 41. Jak często można wykonywać zapytania do bazy PHP? (1 odpowiedź)
 42. Wykaz kwot i ich suma w jednym zapytaniu (3 odpowiedzi)
 43. [MYSQL][ZEND PHP] Sortowanie tabeli według innej. (9 odpowiedzi)
 44. UPDATE zmiana części wpisu w polu (1 odpowiedź)
 45. Program Mysql podstawowe pytanie (11 odpowiedzi)
 46. Usunięcie duplikatów (ok 20tys.) (2 odpowiedzi)
 47. Nieoczekiwane zachowanie DISTINCT (8 odpowiedzi)
 48. Formularz i pole z tabeli (1 odpowiedź)
 49. [SOLVED]Wypisywanie wartości z tabeli (5 odpowiedzi)
 50. Zagnieżdżone zapytanie (1 odpowiedź)
 51. zapytanie mysql (4 odpowiedzi)
 52. Duża ilość cech danej kolumny (5 odpowiedzi)
 53. Pobieranie wynikow z kryterium 'nie rowna sie' (3 odpowiedzi)
 54. Drzewo depesza - pobieranie drzewa (12 odpowiedzi)
 55. Zbyt długi czas zapytań / tabele tymczasowe (2 odpowiedzi)
 56. Naliczanie autoincrement od danej wartości (3 odpowiedzi)
 57. [mysql] jak działa sorotwnie union (1 odpowiedź)
 58. MySQL dłuższe zapytanie.. (3 odpowiedzi)
 59. Wyswietlanie 'Brak' w przypadku braku wartosci w bazie. (4 odpowiedzi)
 60. Pomocy, mysql + php (2 odpowiedzi)
 61. Wyświetlenie wierszy jako kolumny. (6 odpowiedzi)
 62. Wyświetlanie z bazy danych staty gracza. (1 odpowiedź)
 63. Kodowanie - automatyczna zmiana struktury dla wielu tabel (1 odpowiedź)
 64. Łączenie dwóch tabel - pytanie (8 odpowiedzi)
 65. Problem z zapytaniem (5 odpowiedzi)
 66. Łączenie 2 tabele i IFNULL(tabela2.id, tabela1.id) (8 odpowiedzi)
 67. Wyszukanie fraz z jednej kolumny (10 odpowiedzi)
 68. Zmiana metody porównywania napisów (2 odpowiedzi)
 69. Problem koncepcyjny (3 odpowiedzi)
 70. Odtworzenie bazy danych (mysql) (0 odpowiedzi)
 71. Zliczanie rekordów z x do n baz (1 odpowiedź)
 72. Rekordy "przechodzące" przez dany dzień (4 odpowiedzi)
 73. Krzaki w bazie (2 odpowiedzi)
 74. Pomoc w optymalizacji zapytania (3 odpowiedzi)
 75. Pomoc w zapytaniu do bazy. (3 odpowiedzi)
 76. Automatyczna zmiana ID w bazie danych (3 odpowiedzi)
 77. Przyspieszenie zapytania - pytanie (14 odpowiedzi)
 78. Różny czas wykonywania zapytań na tej samej tabeli (8 odpowiedzi)
 79. Problem ze zmienną w zapytaniu (2 odpowiedzi)
 80. Złączenie wiele do wiele i wyciąganie danych (2 odpowiedzi)
 81. Brak wyników w podzapytaniu (7 odpowiedzi)
 82. Zapytania z 3 tabelkami (1 odpowiedź)
 83. #1172 - Result consisted of more than one row (1 odpowiedź)
 84. Wyswietlanie liczb (2 odpowiedzi)
 85. Błąd (2 odpowiedzi)
 86. Adresy w pobliżu po kodzie pocztowym (1 odpowiedź)
 87. Brak dostępu błąd #1132 (0 odpowiedzi)
 88. Pomijanie jednego warunku w podzapytaniu (2 odpowiedzi)
 89. Aktualizacja struktury tabel w wielu bazach na raz (0 odpowiedzi)
 90. pole z pozycja (8 odpowiedzi)
 91. kopiowanie pomiędzy tabelami według danej (3 odpowiedzi)
 92. Relacja do dwóch pól tabeli (3 odpowiedzi)
 93. Mysql4 do Mysql5 - błąd zapytania (4 odpowiedzi)
 94. Jeśli liczba rekordów >500 w tedy usuń nadmiar (14 odpowiedzi)
 95. Skomplikowane Grupowanie (7 odpowiedzi)
 96. FULLTEXT wyszukianie (1 odpowiedź)
 97. Fehler - próba połączenia z bazą danych (9 odpowiedzi)
 98. Ustawianie kolejnosci na podstawie innej tabeli (1 odpowiedź)
 99. Optymalizacja zapytania (11 odpowiedzi)
 100. Pomiar czasu zapytań (4 odpowiedzi)
 101. [Solved] Błąd przy wprowadzaniu danych. (2 odpowiedzi)
 102. Pobieranie danych z innych baz (2 odpowiedzi)
 103. SQL - Zliczanie ilości rekordów dodanych w danym miesiącu - POMYSŁ (6 odpowiedzi)
 104. Wyświetlenie elementów o konkretnej wartości z danej tabeli (2 odpowiedzi)
 105. Problem z fitowaniem po aliasach w zapytaniu (5 odpowiedzi)
 106. Działania arytmetyczne (4 odpowiedzi)
 107. Problem z połączeniem do mysql VPS (3 odpowiedzi)
 108. problem z zapisem do bazy danych. (8 odpowiedzi)
 109. Update co godzine (5 odpowiedzi)
 110. Zapytanie zwracające ostatnie rekordy (2 odpowiedzi)
 111. Primary key zawsze od 1. (7 odpowiedzi)
 112. jak zrobic takie zapytanie (6 odpowiedzi)
 113. Masowa zamiana wartosci (8 odpowiedzi)
 114. MySql Zliczanie (2 odpowiedzi)
 115. pomoc z bazą mysql (6 odpowiedzi)
 116. MyISAM a InnoDB - rozmiar bazy danych (2 odpowiedzi)
 117. zapytanie mysql (6 odpowiedzi)
 118. Użycie wartości z kolumny jako nazwa tabeli przy join - da radę? (2 odpowiedzi)
 119. [MySQL] Zliaczeni ilości rekordów bez powtórzeń (11 odpowiedzi)
 120. Nie wyszukuje rekordów szukanych wg czasu (1 odpowiedź)
 121. Jakie zrobić zapytanie żeby.... (0 odpowiedzi)
 122. Ograniczenie na left JOIN (3 odpowiedzi)
 123. skrypt bank (1 odpowiedź)
 124. Pobieranie informacji z kilku tabel (2 odpowiedzi)
 125. Mysql - too many connections (2 odpowiedzi)
 126. Zip (2 odpowiedzi)
 127. Nietypowy problem (2 odpowiedzi)
 128. konwersja dużej ilości danych w 60 MB bazie danych (0 odpowiedzi)
 129. PILNE! [MySQL] Zostaje tylko np. 1000 najnowszych rekordów (5 odpowiedzi)
 130. Po dynamicznym wczytaniu do optiona brak polskich wyrazów (0 odpowiedzi)
 131. Łączone zapytanie mysql dla szukania fraz i słów (5 odpowiedzi)
 132. Odwrotne zapytanie SQL (2 odpowiedzi)
 133. Wykres pareto (0 odpowiedzi)
 134. Zapytanie SQL (2 odpowiedzi)
 135. Problemy z mysql (3 odpowiedzi)
 136. Pomoc w skonstruowaniu zapytania (6 odpowiedzi)
 137. [SQL] - prośba o pomoc w skonstruowaniu zapytania (7 odpowiedzi)
 138. Ustawienie SET DEFAULT przy tworzeniu klucza obcego (1 odpowiedź)
 139. Nazewnictwo klucza głównego (4 odpowiedzi)
 140. Trigger dla INSERT.. problem składniowy (12 odpowiedzi)
 141. Wyszukiwanie MAX (10 odpowiedzi)
 142. MySQL - Too many connections (1 odpowiedź)
 143. podpięcie strony pod forum (3 odpowiedzi)
 144. Trigger i przerwanie inserta (3 odpowiedzi)
 145. Czy moja baza danych ma sens? (7 odpowiedzi)
 146. MySql zmiana danych w tabeli? (2 odpowiedzi)
 147. Pomocy! importowanie bazy danych MySQL (1 odpowiedź)
 148. Zliczenie (8 odpowiedzi)
 149. tabela z dwoma id - dolaczenie innej tabeli (2 odpowiedzi)
 150. Uśrednienie rekordów w bazie (3 odpowiedzi)
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.