Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: PostgreSQL
Forum PHP.pl > Forum > Bazy danych > PostgreSQL
Stron: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 1. Przypięty: PostgreSQL vs MySQL (102 odpowiedzi)
 2. Przypięty: Jaki login? Jakie hasło? (12 odpowiedzi)
 3. Problem z dostępem do danych bazy (6 odpowiedzi)
 4. Zapytanie wielokrotne (0 odpowiedzi)
 5. Postgresql12 pgpool2 (0 odpowiedzi)
 6. POstgresql12 pgpool2 (0 odpowiedzi)
 7. Postgres automatic failover repmgr (2 odpowiedzi)
 8. Co lepiej Klika dużych tabel czy dużo małych (2 odpowiedzi)
 9. Data/Czas (6 odpowiedzi)
 10. Import bazy (16 odpowiedzi)
 11. Pobieranie najwyższego rodzica (1 odpowiedź)
 12. Eksport wyników zapytań do Excel (11 odpowiedzi)
 13. AVG na kolumnie z typem danych - money (8 odpowiedzi)
 14. Zwrócenie innej kolumny (1 odpowiedź)
 15. Problem z polem data gdy jest null (2 odpowiedzi)
 16. Posgre sql wspólny PKEY dla 2 tabel (rozwiązany) (4 odpowiedzi)
 17. Co zamiast pgAdmin do Postgresa v10? (7 odpowiedzi)
 18. Budowanie optymalnych zapytań (7 odpowiedzi)
 19. psql.exe i hasło (2 odpowiedzi)
 20. Nazwa elementu nadrzednego (3 odpowiedzi)
 21. Trigger before Insert a domyślan wartość kolumny (9 odpowiedzi)
 22. przynależność sekwencji (3 odpowiedzi)
 23. połączenie z bazą postgres CodeIgniter (1 odpowiedź)
 24. średnia z dat (7 odpowiedzi)
 25. bez powtórzeń DISTINCT ON (u.id ) ,* (1 odpowiedź)
 26. Uzupełnianie brakujących ID rekordów w tabeli. (3 odpowiedzi)
 27. select z joinem z funkcji (0 odpowiedzi)
 28. [PostgreSQL]wyszukiwanie w stringu (1 odpowiedź)
 29. SET NAMES (2 odpowiedzi)
 30. Laczenie tabel [problem] (2 odpowiedzi)
 31. [Java][PostgreSQL] Jak spolszczyć (1 odpowiedź)
 32. [PostgreSQL] przebudowa zapytania (3 odpowiedzi)
 33. Bytea i escape, unescape (0 odpowiedzi)
 34. Trigger aktualizujący tabele (3 odpowiedzi)
 35. [PostgreSQL] Obniżanie sekwencji (1 odpowiedź)
 36. Funkcja przeszukująco - porównująca (1 odpowiedź)
 37. [postgresql] Debugowanie funkcji (1 odpowiedź)
 38. [PostgreSQL] Problem z funkcją przed update (3 odpowiedzi)
 39. [PostgreSQL] Dwukrotne zapytanie do jednej tabeli (6 odpowiedzi)
 40. Problem z połączeniem z Postgres z poziomu php (10 odpowiedzi)
 41. Wypełnianie typu rowtype (3 odpowiedzi)
 42. Problem z tworzeniem bazy (0 odpowiedzi)
 43. Fatal error: Call to undefined function pg_connect() (3 odpowiedzi)
 44. POSTGRESQL - Funkcja Licząca średnią z wartości zapytania (1 odpowiedź)
 45. Apache/php 32 bit i postgres 64 bit (1 odpowiedź)
 46. Zliczanie wszystkich rekordów (2 odpowiedzi)
 47. Dynamiczne Przeszukiwanie Bazy (2 odpowiedzi)
 48. [PostgreSQL]Bardzo duża baza danych i problem z prędkością wyszukiwania (3 odpowiedzi)
 49. INSERT INTO tabela SET ... (9 odpowiedzi)
 50. zliczanie wartości pól (19 odpowiedzi)
 51. jak to porpawic (6 odpowiedzi)
 52. Pierwsza baza - prośba o pomoc i wskazówki (2 odpowiedzi)
 53. Kopiowanie rekordów (6 odpowiedzi)
 54. Sprawdzanie obecności rekordów w innych tabelach (1 odpowiedź)
 55. Funkcja-problem (3 odpowiedzi)
 56. Sposób implementacji klasy PHP ukrywającej szczegóły połączenia z bazą PostgreSQL (2 odpowiedzi)
 57. funkcja psql (6 odpowiedzi)
 58. [PL/pgSQL] powtarzające się wpisy (2 odpowiedzi)
 59. connect psql -> parametr 4 tablicą (0 odpowiedzi)
 60. Zapytanie sql z dwoma EXISTS (2 odpowiedzi)
 61. Problem z logowaniem w phpPgAdmin (0 odpowiedzi)
 62. Problem z polaczeniem postgresql (6 odpowiedzi)
 63. Problem z SQL.. (3 odpowiedzi)
 64. Zapytanie o redundancje i pomysł na związek (1 odpowiedź)
 65. double precision (4 odpowiedzi)
 66. Nakaz stosowania GROUP BY dla każdej kolumny (2 odpowiedzi)
 67. Zestawienie sum i case (3 odpowiedzi)
 68. Zalogowany użytkownik w zapytaniu (4 odpowiedzi)
 69. Przeniesienie baz z uprawnieniami i userami do nowego serwera (0 odpowiedzi)
 70. Index b tree błędne wyszukiwanie (0 odpowiedzi)
 71. (załatwione) Insert into - bład (2 odpowiedzi)
 72. Suma i srednia roznic (1 odpowiedź)
 73. undefined function pg_connect() (0 odpowiedzi)
 74. ADODB PostgreSQL 9 problem z odczytem Blob'a (1 odpowiedź)
 75. Wyświetlanie tabeli na stronie www (0 odpowiedzi)
 76. Jak tworzyć w bazie hash'e jak YT ma np. watch?v=ncs0-7n_2kE (5 odpowiedzi)
 77. Usuwanie rekordów, które ich nie usuwa (2 odpowiedzi)
 78. Skrócony INSERT dla tabeli z AUTO_INCREMENT (6 odpowiedzi)
 79. [SQL] Funkcje (0 odpowiedzi)
 80. problem z zapytaniem, proszę o pomoc (1 odpowiedź)
 81. Tworzenie tabeli przy użyciu skryptu PHP (1 odpowiedź)
 82. Niezgodność typów, zła ilość kolumn w procedurze składowanej (2 odpowiedzi)
 83. Pomoc z tworzeniem pierwszej bazy danych (16 odpowiedzi)
 84. Podgląd zapytań w phpPgAdmin (0 odpowiedzi)
 85. Błąd podczas instalacji postgresql-8.3 (0 odpowiedzi)
 86. uzupełnienie brakujących kodów pocztowych (7 odpowiedzi)
 87. Import danych z FK (0 odpowiedzi)
 88. Proste pytania - relacje i indexy (0 odpowiedzi)
 89. Problem z konstrukcja zapytania sql (0 odpowiedzi)
 90. invalid reference to FROM-clause entry for table (3 odpowiedzi)
 91. Trigger wyzwalany modyfikacją jednego pola (1 odpowiedź)
 92. ANALYZE - co potrafi, a czego nie (1 odpowiedź)
 93. izolacja tranzakcji i sekwencja (3 odpowiedzi)
 94. przenosiny bazy z Linuxa na Windowsa (1 odpowiedź)
 95. Zliczanie zdarzeń za pomocą COUNT() (1 odpowiedź)
 96. FULL JOIN (0 odpowiedzi)
 97. Rozmiar tabel (1 odpowiedź)
 98. Zmiana def. kolumny na widoku (1 odpowiedź)
 99. Trigger (1 odpowiedź)
 100. Dynamiczny sql (3 odpowiedzi)
 101. Funkcje i triggery-komunikaty (0 odpowiedzi)
 102. Konstrukcja widoku sql z grupowaniem (2 odpowiedzi)
 103. PHP i PostgreSQL (2 odpowiedzi)
 104. Invalid byte sequence for encoding 'UTF8': 0xff (0 odpowiedzi)
 105. Pytanie o skladnie SELECT "zbiorczy" (5 odpowiedzi)
 106. Instalacja PostgreSQL w Debian (1 odpowiedź)
 107. PostgreSQL i directadmin (0 odpowiedzi)
 108. full text search + słowniki (0 odpowiedzi)
 109. Średnia z ostatnich 10 rekordow (4 odpowiedzi)
 110. Autostart postrgres-a 9.0 (0 odpowiedzi)
 111. Trigger zamieniający małe litery na wielkie (0 odpowiedzi)
 112. Baza danych w języku C (2 odpowiedzi)
 113. Postgres + SSL = Naruszenie ochrony pamięci (1 odpowiedź)
 114. przykładowe bazy danych (0 odpowiedzi)
 115. Klucze obce - ktory typ indexu wybrac (13 odpowiedzi)
 116. logowanie do bazy bez nazwy user'a (14 odpowiedzi)
 117. Integracja PostgreSQL i Firebirda (2 odpowiedzi)
 118. [PG]PHP] Jak wyciągnąć z BD wszystkie nazwy tabel.. (4 odpowiedzi)
 119. Projekt bazy sklepu (11 odpowiedzi)
 120. zamiana wierszy na kolumny (0 odpowiedzi)
 121. Zmiana właściciela tabeli (3 odpowiedzi)
 122. Wywala mi błąd o braku sekwencji (1 odpowiedź)
 123. Export danych do pliku (5 odpowiedzi)
 124. klucze obce a indeksy (1 odpowiedź)
 125. Nie wyświetlanie wierszy (0 odpowiedzi)
 126. Sortowanie (0 odpowiedzi)
 127. Synchronizacja tabeli pomiędzy dwiema bazami MYSQL i PGSQL (11 odpowiedzi)
 128. indeksy (1 odpowiedź)
 129. Triggery (3 odpowiedzi)
 130. distinct dla left join (7 odpowiedzi)
 131. Instalacja PostrgreSQL i XAMPP (1 odpowiedź)
 132. Time without time zone - problem (0 odpowiedzi)
 133. Domyślne hasło (4 odpowiedzi)
 134. jaki warunek (łączenie) (1 odpowiedź)
 135. postgresql i Win Server 2003 (0 odpowiedzi)
 136. phppgadmin plus coś jeszcze. (1 odpowiedź)
 137. Kolejność pól w tabeli (2 odpowiedzi)
 138. Baza danych gotowiec (3 odpowiedzi)
 139. PHP 5.3.4 (2 odpowiedzi)
 140. timestamp bez milisekund (9 odpowiedzi)
 141. Odejmowanie wartosci z danej kolumnu z dwoch wierszy "jednocześnie" (1 odpowiedź)
 142. Uprawnienia[widoki?] (1 odpowiedź)
 143. Tablica rekordów w wyniku działania funkcji pgsql (1 odpowiedź)
 144. Program do projektowania bazy. (1 odpowiedź)
 145. plpgSQL - select into (1 odpowiedź)
 146. opis kolumny (0 odpowiedzi)
 147. delete na okreslonej ilosci wierszy (3 odpowiedzi)
 148. Stworzyc dużą tabele- jak? (3 odpowiedzi)
 149. losowe rekordy, ale z podziałem na odgórnie sprecyzowanie pogrupowanie (2 odpowiedzi)
 150. warunek logiczny w wynikach zapytania SQL (1 odpowiedź)
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.