Witaj Gościu! ( Zaloguj | Rejestruj )

Forum PHP.pl

Regulamin
Spis treści
 1. Postanowienia ogólne.
  1. O regulaminie.
  2. Cele działania forum.
  3. Zasady panujące na forum.
  4. Kary stosowane na forum.
  5. Niejasności i spory.
 2. Obsługa forum.
  1. Wskazówki ogólne.
  2. Rejestracja.
  3. Zasady dotyczące pseudonimu (nick).
  4. Zasady dotyczące podpisów (sygnatur).
  5. Zasady dotyczące emblematu (avatar).
 3. Prawa i obowiązki.
  1. Prawa gości.
  2. Prawa i obowiązki użytkowników
  3. Prawa i obowiązki moderatorów
  4. Prawa i obowiązki administratora.
 4. Prowadzenie dyskusji.
  1. Przed wysłaniem wiadomości na forum.
  2. Zakładanie nowego tematu (topic).
  3. Odpowiadanie na pytania.
  4. Formułowanie treści wiadomości (postów).

I. Postanowienia ogólne.
1. O regulaminie.
 1. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie swobody korzystania z forum, ani tym bardziej ograniczanie dostępu do niego komukolwiek. Regulamin jest zbiorem zasad, których przestrzeganie ma pozwolić wykorzystać narzędzie jakim jest forum w sposób optymalny.
 2. Regulamin ten nie jest wyłącznie wymysłem administratora, lecz wynikiem wspólnej pracy i kumulacją doświadczeń moderatorów, oraz zwykłych użytkowników.
 3. Każdy ma prawo do wyrażenia opinii na temat niniejszego regulaminu, oraz do zaproponowania usunięcia lub dodania dowolnego paragrafu. Można to zrobić publicznie na forum OPINIE, lub przesłać prywatną wiadomość do administratora za pomocą mechanizmów wbudowanych w forum lub na konto email.
 4. Każda osoba korzystająca z forum jest zobowiązana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie jest wytłumaczeniem w sytuacji jego łamania.
 5. Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie jego opublikowania, a wszelkie ewentualne zmiany w nim zachodzące mają skutek natychmiastowy.
 6. Zapoznać się z regulaminem można (i należy) przy rejestracji na forum. Należy pamiętać, że dokonując rejestracji automatycznie zgadzamy się na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Jest on też dostępny pod linkiem na stronie głównej forum.
Powrót do góry
2. Cele działania forum.
 1. Forum php.pl służy przede wszystkim ZDOBYWANIU WIEDZY o programowaniu w PHP, oraz zagadnieniach o zbliżonej tematyce, w szczególności o technologiach tworzenia stron i aplikacji WWW.
 2. Forum umożliwia uzyskiwanie pomocy przy rozwiązywaniu problemów, wymianę opinii i doświadczeń. Działanie forum opiera się na wzajemnej pomocy wszystkich użytkowników.
 3. Jednym z celów funkcjonowania forum jest tworzenie wspólnoty polskich programistów PHP i twórców stron WWW w ogóle, dlatego też wszelkie działania mające na celu tworzenie podziałów i wzmaganie antagonizmów pomiędzy użytkownikami forum, nie będą mile widziane.
 4. Forum umożliwia wymianę informacji na temat ofert pracy związanych z PHP. Jedynym wymogiem jest korzystanie ze specjalnie do tego celu stworzonego forum i przestrzeganie zasad na nim panujących.
Powrót do góry
3. Zasady panujące na forum.
 1. Korzystanie z forum jest całkowicie bezpłatne.
 2. Aby mieć możliwość wypowiedzi na większości z for, należy się zarejestrować. Na niektórych forach mogą pisać goście.
 3. Treści publikowane na forum muszą być zgodne z polskim prawem.
 4. Zabrania się publikowania na forum treści i materiałów wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, obrażających czyjeś uczucia religijne lub uznawanych powszechnie za obraźliwe. Dotyczy to wszelkich treści wprowadzonych na forum przez użytkownika - w wiadomościach, pseudonimie, podpisie, emblemacie i innych.
 5. Administrator i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Należy więc zdawać sobie sprawę, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów czy moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.
 6. Każdy użytkownik forum powinien starać się traktować innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam chciałby być traktowany. Oczekując szacunku, pamiętajmy o okazywaniu go innym.
 7. Na forum php.pl nie funkcjonują rangi związane z ilością wysłanych postów, spotykane często na innych forach. Aktywne uczestniczenie w dyskusjach toczących się na forum, jest oczywiście mile widziane - należy jednak pamiętać, że na tym forum, większa wymowę ma poziom merytoryczny publikowanych materiałów, niż ich ilość.
 8. Forum nie służy do załatwiania spraw prywatnych - do tego służy mechanizm PW (prywatna wiadomość) oraz email.
 9. Przy publikacji jakichkolwiek materiałów, należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich.
 10. Zabrania się samowolnego publikowania cudzych danych teleadresowych.
 11. Na forum zabrania się reklamowania czegokolwiek. Dotyczy to w szczególności treści komercyjnych, ale i nachalne promowanie treści o charakterze niekomercyjnym, również nie jest zbyt mile widziane.
 12. Szczegółowe wskazówki dotyczące publikowania wiadomości na forum, znajdują się w punkcie IV. niniejszego regulaminu.
 13. Jeżeli na danym forum obowiązują szczególne zasady, są one zamieszczone na tym forum w specjalnym ogłoszeniu. Jest tam również sprecyzowana tematyka danego forum.
 14. Wobec zasad obowiązujących na forum, wszyscy użytkownicy są równi. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są zwykli użytkownicy, moderatorzy, oraz administrator forum.
 15. Zespól moderujący Php.pl nie usuwa postów użytkowników na ich życzenie. Nie wpływa tym samym na kształtowanie wizerunku użytkownika.
Powrót do góry
4. W stosunku do osób łamiących zasady ustanowione w tym regulaminie, stosowane będą przez moderatorów i administratora odpowiednie sankcje.
 1. W przypadku drobnych odstępstw od obowiązujących zasad, stosowane będzie upomnienie, wraz ze wskazaniem punktu w regulaminie, który został naruszony.
 2. Posty, których treść jest wynikiem nieznajomości obowiązujących na forum zasad, będą blokowane lub przenoszone.
 3. Posty rażąco naruszające regulamin, będą bezpowrotnie usuwane z forum.
 4. Osobom permanentnie i celowo łamiącym regulamin, administrator postara się uniemożliwić korzystanie z forum.
Powrót do góry
5. Niejasności i spory.

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, można je wyrażać publicznie na forum OPINIE, bądź poprzez wysyłanie prywatnej wiadomości do moderatorów lub administratora. Zalecaną metoda jest ta druga.
 2. Jeżeli ktoś nie zgadza się z decyzjami i działaniami podejmowanymi przez moderatorów lub administratora forum, powinien skontaktować się bezpośrednio z osobą, co do której poczynań ma zastrzeżenia.
 3. Używanie forum OPINIE do rozstrzygania sporów między użytkownikami, traktować należy jako ostateczność.
Powrót do góry

II. Obsługa forum.
1. Wskazówki ogólne.
 1. Porad dotyczących obsługi forum należy szukać w FAQ (link na głównej stronie forum).
 2. Wskazówek dotyczących formatowania treści wiadomości za pomocą BBCode, należy szukać w przewodniku do którego link znajduje się na stronie wysyłania postów.
 3. W przypadku problemów z obsługą forum wynikających z nieznajomości jego mechanizmów, użytkownicy mają prawo zadać pytanie moderatorom. Należy jednak w miarę możliwości starać się zrozumieć zasady działania forum samodzielnie.
 4. W przypadku usterek i błędów działania forum, należy je zgłaszać bezpośrednio do administratora.
 5. Swoje pomysły dotyczące wyglądu lub funkcjonowania forum, można publikować na forum OPINIE.
Powrót do góry
2. Rejestracja.
 1. Rejestracja na forum jest dobrowolna. Daje ona jednak szereg przywilejów.
 2. Jedna osoba ma prawo do założenia jednego konta i jest zobligowana to korzystania na forum wyłącznie z niego.
 3. Podczas rejestracji jedynymi wymaganymi danymi są: adres email (prawdziwy, ponieważ na ten adres zostaje wysłany list aktywujący, bez którego konto nie zostanie uruchomione), pseudonim, oraz hasło. Resztę danych użytkownik podaje dobrowolnie i na własne ryzyko.
 4. Jeżeli użytkownik decyduje się na publikowanie swoich danych, takich jak nazwisko, numer telefonu, czy adres, to powinien zdawać sobie sprawę z wynikających z tego niebezpieczeństw.
 5. Użytkownik ma możliwość ukrycia przed innymi użytkownikami swojego adresu email, oraz swojej obecności na forum.
 6. Podczas rejestracji niniejszy regulamin jest wyświetlany i zaakceptowanie jego treści w pełnym brzmieniu jest warunkiem pomyślnego zakończenia procesu rejestracji.
 7. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości email, niezbędnych do informowania użytkowników o zmianach w funkcjonowaniu forum. Wiadomości do wszystkich użytkowników forum równocześnie wysyłać może wyłącznie administrator.
Powrót do góry
3. Zasady dotyczące pseudonimu (nick).
 1. Wybierając dla siebie pseudonim, należy postarać się aby był on unikatowy i nie powodował wprowadzenia kogokolwiek w błąd.
 2. Raz wybranego na forum pseudonimu, nie powinno się zmieniać.
 3. Należy ograniczyć długość wybieranego pseudonimu do rozsądnego minimum.
Powrót do góry
4. Zasady dotyczące podpisów (sygnatur).
 1. Maksymalna długość podpisu to 512 znaków.
 2. Warto pamiętać, że przy domyślnych ustawieniach, podpis pojawia się pod każdym wysłanym postem. Dobierając treść podpisu należy wziąć to pod uwagę.
 3. Należy unikać przesadnego formatowania tekstu w podpisach.
 4. Podpis może mieć maksymalne rozmiary 700px szerokości i 70px wysokości (5 linii w czcionce domyślnej i rozdzielczości 1024x768).
 5. Wielkość czcionki nie może przekraczać rozmiaru 13 pikseli. Nie zaleca się również, by była mniejsza od 9 pikseli.
 6. Podpis nie może zawierać treści niezgodnych z polskim prawem i w żaden sposób naruszać godności innych osób, czy propagować łamania prawa.
 7. Sygnaturka może zawierać grafikę, jednak o rozmiarze nie przekraczającym 10kB. Jeżeli w sygnaturce znajduje się więcej niż jeden obrazek, to łączna wielkość grafik w sygnaturce nie może przekroczyć 10kB.
 8. Animowane grafiki mogą pojawiać się w sygnaturkach z zastrzeżeniem, iż nie mogą one w znaczący sposób wyróżniać się z kontekstu forum. Decyzję o tym, czy syngaturka nie wyróżnia się z kontekstu forum, podejmuje administrator wraz z zespołem moderatorskim, którzy mają prawo do modyfikacji lub nakazania zmiany sygnaturki.
 9. Odnośniki w sygnaturkach nie mogą prowadzić do stron pornograficznych, niezgodnych z polskim prawem i stron, których głównym zadaniem jest nakłanianie użytkowników do dokonania jakichkolwiek zakupów.
 10. Nie dopuszcza się do stosowania w sygnaturkach żadnych banerów reklamowych (mając tu na myśli grafiki o rozmiarach 400x50, 480x60 itd.)
Powrót do góry
5. Zasady dotyczące emblematu (avatar).
 1. Wybierając emblemat wypada sprawdzić czy ktoś inny na forum już z niego nie korzysta, a w razie wątpliwości zrezygnować z danego emblematu.
 2. Na forum znajduje się galeria emblematów, do której można dostać się ze swojego profilu.
 3. Jako emblemat może posłużyć obrazek wysłany z komputera użytkownika.
 4. Informacje o maksymalnym rozmiarze i "wadze" emblematu znaleźć można w ustawieniach swojego profilu.
 5. Należy unikać przesadnie "krzykliwych" kolorów. Dbajmy o oczy innych.
 6. Dozwolona jest animacja w emblemacie. Nie może ona jednak w znaczący sposób wyróżniać się z kontekstu forum. Decyzję o tym, czy emblemat nie wyróżnia się z kontekstu forum, podejmuje administrator wraz z zespołem moderatorskim, którzy mają prawo do modyfikacji lub nakazania zmiany emblematu.
 7. Avatar nie powinien obrażać niczyich uczuć (np. religijnych) oraz zawierać drastycznych scen. Administrator/moderator ma prawo usunąć taki avatar.
Powrót do góry

III. Prawa i obowiązki.
1. Prawa "gości" (czyli osób niezarejestrowanych na forum).
 1. Przeglądanie struktury forum, faq, regulaminu, przeszukiwanie forum, przeglądanie listy użytkowników, oraz czytanie wszystkich opublikowanych wiadomości.
 2. Każdy "gość" ma prawo do rejestracji, co powoduje zmianę jego statusu na "użytkownika". Jeśli jednak nie chcemy publikować na forum żadnych treści, a wyłącznie czytać zamieszczone wiadomości, warto rozważyć wariant pozostania "gościem".
Powrót do góry
2. Prawa i obowiązki użytkowników (czyli osób zarejestrowanych na forum).
 1. Każdy użytkownik posiada prawa "gościa".
 2. Użytkownicy mogą zakładać nowe tematy.
 3. Użytkownikom wolno tworzyć ankiety i ustalać okres ich funkcjonowania.
 4. Użytkownikom wolno głosować w ankietach.
 5. Użytkownicy mają prawo odpowiadania na posty innych.
 6. Użytkownicy mogą edytować własne, wysłane już posty, oraz kasować je o ile nikt na nie jeszcze nie odpisał.
 7. Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich elementów formatowania BBCode, oraz używać dostępnych emotikonek. Jednocześnie mają obowiązek stosować te elementy tam, gdzie wymagają tego okoliczności.
 8. Użytkownicy maja możliwość wysyłania PW (prywatnych wiadomości), oraz wiadomości email z poziomu forum.
 9. Każdy użytkownik posiada własny profil i ma prawo wykorzystywać wszelkie jego funkcjonalności.
 10. Użytkownicy mają prawo a nawet obowiązek powiadamiać moderatorów o łamaniu regulaminu czy innych nieprawidłowościach. Służy do tego przycisk RAPORTUJ, znajdujący się przy każdym poście. Użytkownik nie ma prawa "zabawy" w moderatora, czyli np. pisania posta tylko o treści "Nie to forum".
 11. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu i podporządkowywania się w ramach forum decyzjom moderatorów i administratora.
Powrót do góry
3. Prawa i obowiązki moderatorów.
 1. Moderatorzy posiadają wszystkie uprawnienia zwykłych użytkowników.
 2. Moderatorzy mają możliwość publikowania ogłoszeń i tematów przyklejonych.
 3. Moderatorzy mają prawo do blokowania i odblokowywania tematów.
 4. Moderatorzy mają prawo przenoszenia tematów do innych kategorii w celu poprawienia spójności poruszanej na na danym forum tematyki.
 5. Moderatorzy mają prawo dzielenia wątków na części.
 6. Moderatorzy mają prawo kasowania postów innych użytkowników.
 7. Moderatorzy mają prawo edycji cudzych postów (choć zaleca się unikanie takich posunięć).
 8. Moderatorzy mają obowiązek przestrzegać regulamin w sposób szczególnie rygorystyczny, ponieważ ich zadaniem jest dawać przykład innym użytkownikom.
 9. Moderatorzy mają obowiązek czuwać nad porządkiem panującym na forum, oraz interesować się publikowanymi treściami intensywniej niż zwykli użytkownicy.
 10. Moderatorzy powinni służyć radą i pomocą niedoświadczonym użytkownikom forum.
 11. Moderatorzy mają pierwszeństwo przy kontaktach z administratorem, a ich opinie są szczególnie brane pod uwagę przy wprowadzaniu zmian na forum.
 12. Moderatorzy nie powinni nadużywać swojej władzy.
 13. Moderatorzy powinni ściśle współpracować z administratorem i w ramach forum podporządkowywać się jego decyzjom.
 14. Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego informowania o zastosowaniu sankcji ani tłumaczenia się z podjętych działań, powinni jednak odpowiadać na prywatne wiadomości wysyłane do nich w sprawach dotyczących ich działań na forum.
 15. O tym kto zostanie moderatorem decyduje administrator. Grupa moderatorów nie zmienia swojego składu zbyt często. Administrator nie podejmuje takich decyzji na podstawie zgłoszeń, więc nie ma sensu wysyłać ich do niego. Aby zostać moderatorem należy przestrzegać regulaminu i pomagać przestrzegać go innym, udzielać się w dyskusjach, pisać mądrze i na temat - wtedy na pewno zostanie się zauważonym.
Powrót do góry
4. Prawa i obowiązki administratora.
 1. Administrator forum jest tylko jeden i podejmuje decyzje samodzielnie.
 2. Administrator posiada najwyższe uprawnienia na forum, w tym oczywiście wszelkie uprawnienia użytkowników i moderatorów.
 3. Administrator ma prawo zablokować wybranym użytkownikom dostęp do forum, ze względu na naruszanie regulaminu.
 4. Administrator może zmieniać skład grup użytkowników, w szczególności moderatorów.
 5. Administrator może dowolnie modyfikować strukturę całego forum, w szczególności tworzyć nowe fora tematyczne, zmieniać wygląd forum, oraz rozszerzać jego funkcjonalności.
 6. Administrator ma obowiązek informować o swoich posunięciach wszystkich użytkowników.
 7. Administrator ma obowiązek uwzględniać opinie użytkowników i moderatorów w sprawach zmian na forum, nie jest jednak nimi w żaden sposób zobligowany.
 8. Administrator ma obowiązek dbać o prawidłowe funkcjonowanie forum w ramach swoich możliwości i umiejętności.
 9. Administrator powinien starać się podnosić komfort i ułatwiać użytkownikom korzystanie z forum.
Powrót do góry

IV. Prowadzenie dyskusji.
1. O czym należy pamiętać przed wysłaniem wiadomości na forum.
 1. Sprawdź czy temat nie był już na forum poruszany i czy odpowiedź na Twoje pytanie już nie padła. Forum wyposażone jest w mechanizm wyszukiwania treści (link na głównej stronie), naucz się z niego korzystać. Jest to jedna z najsurowszych zasad na tym forum i moderatorzy nie mają skrupułów przy stosowaniu sankcji wymuszających stosowanie się do niej.
 2. Skorzystaj z wyszukiwarki internetowej (np. Google) próbując najpierw tam znaleźć odpowiedź na nurtujące Cię pytania.
 3. Szukając skryptu zajrzyj najpierw do internetowych kolekcji skryptów, takich jak Hotscripts, Sourceforge, czy PHP Classes.
 4. Pamiętaj, że manual (podręcznik) to Twój przyjaciel. Ogromna większość pytań nie musiałaby zostać zadana, gdyby tylko pytający mieli nawyk korzystania z manuala. Jeśli nie wiesz gdzie znaleźć manual do tematu z którym masz problem, wejdź na forum związane z tym tematem i przeczytaj ogłoszenie precyzujące zasady i tematykę. Zwykle znajdziesz tam odpowiedź na to pytanie.
Powrót do góry
2. Zakładanie nowego tematu (topic).
 1. Najpierw należy zastanowić się na które forum tematyczne powinien trafić Twój post. Każde forum posiada pewien zakres tematyczny, który użytkownicy muszą przestrzegać podczas umieszczania na nim swoich postów. O tym, jakiemu tematowi poświęcone jest dane forum, możemy wnioskować z nazwy, komentarza, oraz z zamieszczonego na nim ogłoszenia precyzującego zasady i tematykę. Jeśli temat nie pasuje do żadnego z działów tematycznych, temat należy umieścić na forum Hydepark - tam zasady są najmniej rygorystyczne. Jeśli pomimo naszych wysiłków, nie znajdujesz następnego dnia Twojego tematu na tym forum, na którym go umieściłeś, oznacza to, że nie udało Ci się zmieścić w tematyce obowiązującej na tym forum i moderator przeniósł Twój temat gdzie indziej - musisz go teraz poszukać.
 2. Ważną sprawą jest właściwe zatytułowanie naszego posta. Temat powinien być krótki (nie używamy pełnych zdań, lecz posługujemy się raczej hasłami), ale możliwie najdokładniej precyzujący poruszaną tematykę. Przykład dobrego tytułu to: "PdfLib - osadzanie czcionek". Fatalne tytuły to np. "Pomocy!!!", "WAŻNEEE!", "PROBLEM...". Posty o takich tematach mogą zostać zamknięte przez moderatora do czasu podania właściwego tytułu.
 3. Sami wybraliśmy temat, więc starajmy się go trzymać w swoich wypowiedziach. Wypadałoby też aktywnie uczestniczyć w wywołanej naszą wiadomością dyskusji.
 4. Zadając pytanie, postarajmy się dostarczyć naszym rozmówcom maksimum informacji. Jeśli piszemy o komunikatach błędów, zacytujmy je w całości. Jeśli mamy błąd w kodzie, cytujemy odpowiedni jego fragment, plus kilka linii przed i po linii powodującej błąd. Starajmy się opisać okoliczności wystąpienia problemu, platformę na jakiej pracujemy i wszystko, co mogło by mieć wpływ na wystąpienie naszego problemu.
 5. Jeśli na Twoje pytanie nie pojawia się odpowiedź, może być to spowodowane kilkoma czynnikami. Może jesteś zbyt niecierpliwy i nie zaczekałeś odpowiednio długo na odpowiedź? Może źle zatytułowałeś post, źle sformułowałeś pytanie, lub nie podałeś wystarczającej ilości informacji i nikt nie próbuje nawet na nie odpowiedzieć? Może pytanie zostało już kiedyś zadane i nikt nie chce trudzić się odpowiadając na nie ponownie? Może pytanie przerosło możliwości wszystkich uczestników forum (najmniej prawdopodobna ewentualność)? Obojętnie co jest powodem, nie wysyłaj na forum ponownie tego samego pytania. Spróbuj sprecyzować to, które już zadałeś.
 6. Niedopuszczalne jest zakładanie tego samego tematu kilka razy na tym samym, bądź róznych forach. W przypadku stwierdzenia, iż założyło się temat nie tam gdzie trzeba, należy użyć przycisku RAPORTUJ i poprosić o przeniesienie tematu na właściwe forum. Niedopuszczalnej jest również pytanie o to samo w różnych topicach, założonych przez innych użytkowników.
 7. Pamiętaj, że celem istnienia forum jest poszerzanie wiedzy osób korzystających z niego. Jeśli rozwiązałeś problem, zanim ktokolwiek na Twój post odpowiedział, podziel się z innymi swoimi doświadczeniami.
 8. Każdy użytkownik ma prawo do swoich poglądów i opinii, dlatego nie należy rozpoczynać tematu, który najprawdopodobniej doprowadzi do powstania konfliktu między użytkownikami.
 9. Jeśli czytając wiadomości na danym forum, natrafisz na temat związany z tym co cię interesuje, nie zadawaj nowego pytania i nie twórz nowego wątku, lecz postaraj się kontynuować już istniejący.
Powrót do góry
3. Odpowiadanie na pytania.
 1. Odpisując na czyjeś pytanie starajmy się być konstruktywni i pomocni. Komentarze typu: "popieram przedmówcę" niewiele wnoszą do dyskusji.
 2. Odpowiadając trzymajmy się ściśle tematu. Pytającemu na pewno na tym zależy.
 3. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, nie pisz nic. Po prostu czekaj.
 4. Gdy na forum prowadzona jest merytoryczna dyskusja, a chcesz wziąć w niej udział, nie pisz krótkiego posta o banalnej treści. Nie rozbijaj rozbudowanych, ciekawych dyskusji błahymi postami.
 5. Nie wahaj się prowokować innych do dyskusji, o ile nie są to jałowe spory. Pamiętaj, że dyskusje są toczone publicznie i służą konstruktywnej wymianie poglądów.
 6. Uwagi na temat błędów stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych przekazuj autorowi korzystając z prywatnych wiadomości lub email, a nie otwarcie, na łamach forum.
 7. Prywatne wiadomości jak sama nazwa wskazuje są prywatne, dlatego odpowiadając nadawcy korzystamy również z PW, a nie publikujemy odpowiedź na forum. Ewentualnie jeśli chcemy kogoś przeprosić, wypadało by to wyrazić publicznie.
 8. Nie używaj w odpowiedziach agresywnego języka. Inni użytkownicy to też ludzie, mają swoje uczucia, czasem popełniają też błędy. Nie obwiniaj ich za to.
Powrót do góry
4. Formułowanie treści wiadomości (postów).
 1. Bądź profesjonalny i ostrożny w tym co mówisz o innych. Unikaj jak ognia obrażania uczestników dyskusji. Ostateczny skutek takich działań może być tylko jeden: zablokowanie Tobie dostępu do forum przez administratora.
 2. Bądź ostrożny pisząc z humorem lub sarkazmem. Bez osobistego kontaktu Twój żart może być odebrany jako złośliwa krytyka.
 3. Zwracaj uwagę na to, czy w publikowanych przez Ciebie treściach nie ma takich, które są niedopuszczalne na tym forum.
 4. Dbaj o kulturę języka. Dotyczy to zarówno unikania wszelkich wulgaryzmów, jak i dbania o ortografię, gramatykę i interpunkcję. Pamiętaj, że jeden źle postawiony przecinek, może zmienić całkowicie znaczenie zdania. Staraj się pisać językiem jak najbardziej komunikatywnym.
 5. Cytując inne osoby, wytnij fragmenty nie dotyczące bezpośrednio problemu. Załączanie całej wypowiedzi na pewno znudzi czytających. Pamiętaj o objęciu cytatu znacznikami QUOTE.
 6. Fragmenty kodu obejmuj znacznikiem CODE, a kod php znacznikiem PHP.
 7. Jeżeli publikujesz jakieś materiały, staraj się zawsze podawać ich źródło, a jeśli to konieczne, uzyskać zgodę autora na publikację. Absolutnie niedopuszczalne jest publikowanie cudzych materiałów jako swoich. Przestrzeganie praw autorskich traktuj jak jeden z priorytetów.
 8. Nie nadużywaj emotikonek przy pisaniu wiadomości. Nie pozwala to czytającemu skupić się na czytaniu tekstu wiadomości.
 9. Unikaj przesadnego formatowania tekstu. Kieruj się zasadą, że formatowanie służy polepszaniu przejrzystości tekstu, a nie jego zaciemnianiu.
 10. PISANIE DUŻYMI LITERAMI traktowane jest jako krzyk, a krzyczeć nie musisz.
 11. Używając skrótów takich jak IMHO lub RTFM, staraj się nie stosować tych bardziej wyszukanych, lecz co najwyżej tych powszechnie znanych. Wbrew pozorom, nie świadczy to o profesjonalizmie, lecz o jego braku.
 12. Kontroluj przed wysłaniem napisany przez siebie tekst. Korzystaj z opcji PODGLĄD. Jeśli jednak coś Ci umknie, zawsze możesz jeszcze zmienić treść w opublikowanej już wiadomości.
Powrót do góry
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 22.02.2024 - 21:17