Zapytanie musi pobrać dwie kolumny. Pierwsza jest identyfikatorem, który posłuży mi do aktualizacji rekordu ( UPDATE ), a druga jest kolumną sztuczną tworzoną z kilku innych w celu porównania wyników za pomocą HAVING.

Chciałbym użyć zapytania SELECT w UPDATE przypisując warunkowi zapytania aktualizującego odpowiedni identyfikator rekordu. Do tego celu muszę zredukować ilość pobieranych kolumn w SELECT do jednego. Czy jest jakieś słowo kluczowe / lub sposób, które wykluczy mi w/w sztuczną kolumnę z wyników SELECT, a mimo to będę mógł dzięki niej porównywać rekordy?