Cześć,
mam problem z ustawieniem dla katalogów. Robię stronkę gdzie mamy kategorie i subkategorie oraz produkt, problem w tym że linki prowadzące bezpośrednio do danego produktu łapią 404.

mam np kategorie produkty/kategoria/subkategoria
przemieszczanie się po archiwum z kategoriami jest bezproblemowe
jednak url dla produktu podczas jego tworzenia, zawsze ustawia mi się na produkty/konkretny-produkt = 404

ustawienia w adminie /%category%/%postname%/

Będę wdzięczny za pomoc.

 1.  
 2. function products_init_posttypes() {
 3.  
 4. $labels = array(
 5. 'name' => __('Produkty', 'basic'),
 6. 'singular_name' => __('Produkty', 'basic'),
 7. 'add_new' => __('Dodaj nowy', 'basic'),
 8. 'add_new_item' => __('Dodaj nowy produkt', 'basic'),
 9. 'edit_item' => __('Edytuj produkt', 'basic'),
 10. 'new_item' => __('Nowy produkt', 'basic'),
 11. 'view_item' => __('Podgląd produktu', 'basic'),
 12. 'search_items' => __('Szukaj w produktach', 'basic'),
 13. 'not_found' => __('Brak wyników do wyświetlenia', 'basic'),
 14. 'not_found_in_trash' => __('Kosz jest pusty', 'basic'),
 15. 'parent_item_colon' => ''
 16. );
 17.  
 18. $args = array(
 19. 'labels' => $labels,
 20. 'public' => true,
 21. 'publicly_queryable' => true,
 22. 'show_ui' => true,
 23. 'query_var' => true,
 24. 'rewrite' => array('slug' => 'products', 'hierarchical' => true),
 25. 'capability_type' => 'page',
 26. 'hierarchical' => false,
 27. 'menu_icon' => 'dashicons-screenoptions',
 28. 'menu_position' => 5,
 29. 'supports' => array('title', 'editor', 'thumbnail', 'page-attributes', 'excerpt', 'author', 'revisions', 'custom-fields'),
 30. 'has_archive' => true,
 31. 'show_in_nav_menus' => true
 32. );
 33.  
 34. register_post_type('products', $args);
 35. }
 36.  
 37.  
 38. function products_init_taxonomies() {
 39.  
 40. $labels = array(
 41. 'name' => 'Kategorie',
 42. 'singular_name' => 'Kategorie',
 43. 'search_items' => 'Wyszukaj kategorie',
 44. 'all_items' => 'Wszystkie kategorie',
 45. 'edit_item' => 'Edytuj kategorie',
 46. 'update_item' => 'Aktualizuj kategorie',
 47. 'add_new_item' => 'Dodaj nową kategorie',
 48. 'new_item_name' => 'Nazwa nowej kategorii',
 49. 'menu_name' => 'Kategorie',
 50. );
 51.  
 52. register_taxonomy('categories', array('products'), array(
 53. 'hierarchical' => true,
 54. 'labels' => $labels,
 55. 'show_ui' => true,
 56. 'show_admin_column' => true,
 57. 'query_var' => true,
 58. 'rewrite' => array('slug' => 'products', 'hierarchical' => false),
 59. //'update_count_callback' => '_nazwa_funkcji',
 60. ));
 61. }
 62.