Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Ouzo Goodies
Forum PHP.pl > Inne > Oceny
askalon
Hej,

Wyodrębniliśmy z frameworka Ouzo najciekawsze funkcjonalności. Dla tych, którzy nie chcą migrować całego projektu (MVC i ORM-a) na Ouzo, teraz wystarczy tylko dodać zależność do Ouzo Goodies i używać m.in. płynnych asercji, mockowania, extractora i wielu innych przydatnych utili.

Więcej na:
https://github.com/letsdrink/ouzo-goodies

Kilka przykładów:

Fluent arrays:
 1. $result = FluentArray::from($users)
 2. ->map(Functions::extractField('name'))
 3. ->filter(Functions::notEmpty())
 4. ->unique()
 5. ->toArray();


Fluent functions:
 1. $product = new Product(['name' => 'super phone']);
 2.  
 3. $function = FluentFunctions::extractField('name')
 4. ->removePrefix('super')
 5. ->prepend(' extra')
 6. ->append('! ')
 7. ->surroundWith("***");
 8.  
 9. $result = Functions::call($function, $product); //=> '*** extra phone! ***'


Extract (from Functions):
 1. $cities = Arrays::map($users, Functions::extract()->getAddress('home')->city);


Clock:
 1. $string = Clock::now()
 2. ->plusYears(1)
 3. ->plusMonths(2)
 4. ->minusDays(3)
 5. ->format();


Comparators:
 1. $product1 = new Product(['name' => 'b']);
 2. $product2 = new Product(['name' => 'c']);
 3. $product3 = new Product(['name' => 'a']);
 4.  
 5. $result = Arrays::sort([$product1, $product2, $product3], Comparator::compareBy('name'));


Fluent assertions for arrays:
 1. $animals = ['cat', 'dog', 'pig'];
 2. Assert::thatArray($animals)->hasSize(3)->contains('cat');


Fluent assertions for strings:
 1. Assert::thatString("Frodo")
 2. ->startsWith("Fro")
 3. ->endsWith("do")
 4. ->contains("rod")
 5. ->doesNotContain("fro")
 6. ->hasSize(5);


Mocking:
 1. $mock = Mock::mock();
 2. Mock::when($mock)->someMethod('arg')->thenReturn('result');
 3.  
 4. $result = $mock->someMethod('arg');
 5.  
 6. $this->assertEquals("result", $result);


Zapraszamy do korzystania i czekamy na konstruktywny feedback smile.gif
piotrooo89
Cały czas dodajemy nowe funkcjonalności. Oprócz mocków mamy również asercje wzorowane na fest asserts.

Array assertions:

 1. $animals = ['cat', 'dog', 'pig'];
 2. Assert::thatArray($animals)->hasSize(3)->contains('cat');


String assertions:

 1. Assert::thatString("Frodo")
 2. ->startsWith("Fro")->endsWith("do")
 3. ->hasSize(5);


Exception assertions:

 1. $foo = new Foo();
 2. CatchException::when($foo)->method();
 3. CatchException::assertThat()->isInstanceOf("FooException");


Zapraszamy smile.gif
b4rt3kk
Mam pytanie - jakie to ma praktyczne zastosowanie? Na podstawie przykładów nie widzę, gdzie by mi się to mogło przydać. Może dlatego, że na codzień korzystam z ZF1 i ZF2.
askalon
@b4rt3kk wydawało mi się, że przykłady są self-explanatory smile.gif

Natomiast bardzo chętnie mogę Ci pokazać, gdzie mógłbyś tego użyć, jeśli wkleisz jakiś swój kod np. test jednostkowy gdzie testujesz coś na arrayach. ZF1/2 nie powinien być przeszkodą.
b4rt3kk
Cytat(askalon @ 15.01.2015, 10:19:56 ) *
@b4rt3kk wydawało mi się, że przykłady są self-explanatory smile.gif

Natomiast bardzo chętnie mogę Ci pokazać, gdzie mógłbyś tego użyć, jeśli wkleisz jakiś swój kod np. test jednostkowy gdzie testujesz coś na arrayach. ZF1/2 nie powinien być przeszkodą.


Hmm, może lepiej przedstawie coś nad czym ostatnio pracuję i mi powiesz, czy można to tutaj jakoś zastosować? smile.gif

 1. <?php
 2. namespace Extensions;
 3.  
 4. /**
 5.  * Klasa słownika.
 6.  *
 7.  * Mapowanie słownikowe dla wiersza
 8.  * source - źródło
 9.  * idField - szukany klucz
 10.  * where - warunki początkowe
 11.  * nameFields - wartości, które chcemy pobrać
 12.  * separator - separator pobranych wartości
 13.  */
 14. class Dictionary {
 15.  
 16. protected $serviceMenager;
 17. /**
 18.   * Warunek where dla zapytania
 19.   *
 20.   * @var \Zend\Db\Sql\Where
 21.   */
 22. protected $where;
 23. protected $model;
 24. /**
 25.   * Zapytanie
 26.   *
 27.   * @var \Zend\Db\Sql\Select
 28.   */
 29. protected $select;
 30.  
 31. protected $nameFields;
 32. protected $separator;
 33. protected $idField;
 34. /**
 35.   * Potraktuj zmienną source jako id słownika
 36.   *
 37.   * @var boolean
 38.   */
 39. protected $sourceAsId;
 40.  
 41. public function __construct($serviceMenager, $sourceAsId = false)
 42. {
 43. $this->serviceMenager = $serviceMenager;
 44. $this->where = new \Zend\Db\Sql\Where();
 45. $this->select = new \Zend\Db\Sql\Select();
 46. $this->sourceAsId = $sourceAsId;
 47. }
 48.  
 49. public function setSource($source, $id = 'order', $where = array('ghost IS NOT TRUE'), $nameFields = array(), $separator = ' ')
 50. {
 51. // ustaw separator dla pobranych wartości
 52. $this->separator = $separator;
 53. $this->idField = $id;
 54.  
 55. if (class_exists($source)) {
 56. // źródłem wyszukiwania jest tabela
 57. $this->model = $this->serviceMenager->get($source);
 58. $this->nameFields = $nameFields;
 59. } else {
 60. // źródłem wyszukiwania jest słownik
 61. $this->model = $this->serviceMenager->get('Application\Model\DictionaryEntryTable');
 62. // znajdź id słownika dla podanego klucza
 63. $modelDictionary = $this->serviceMenager->get('Application\Model\DictionaryTable');
 64. // pobierz włączony język
 65. $locale = $this->serviceMenager->get('translator');
 66. $lang = $locale->getTranslator()->getLocale();
 67. $key = ($this->sourceAsId === true ? 'id' : 'symbol');
 68. $rowDictionary = $modelDictionary->fetchAll(array($key => $source, 'ghost IS NOT TRUE', 'language' => $lang))->current();
 69.  
 70. if ($rowDictionary !== false) {
 71. $this->where->equalTo('id_dictionary', $rowDictionary->id);
 72. } else {
 73. // klucz słownika nie istnieje
 74. $this->where->literal('false');
 75. }
 76.  
 77. $this->nameFields = array('entry');
 78. }
 79.  
 80. // uwzględnienie warunków where
 81. if (sizeof($where) > 0) {
 82. foreach ($where as $key => $condition) {
 83. if (!is_numeric($key)) {
 84. $this->where->equalTo($key, $condition);
 85. } else {
 86. $this->where->literal($condition);
 87. }
 88. }
 89. }
 90.  
 91. $tableIdentifier = $this->model->getTableGateway()->getTable();
 92. $this->select->from($tableIdentifier);
 93. $this->select->where($this->where);
 94.  
 95. return $this;
 96. }
 97.  
 98. public function getDictionary()
 99. {
 100. $data = $this->model->fetchSelect($this->select);
 101. $dictionary = array();
 102.  
 103. if (sizeof($data) > 0) {
 104. foreach ($data as $row) {
 105. $field = '';
 106. foreach ($this->nameFields as $name) {
 107. $field .= $row->{$name} . $this->separator;
 108. }
 109.  
 110. $dictionary[$row->{$this->idField}] = rtrim($field, $this->separator);
 111. }
 112. }
 113.  
 114. return $dictionary;
 115. }
 116.  
 117. }
askalon
Mógłbyś jeszcze wkleić klasy DictionaryTable i DictionaryEntryTable?
b4rt3kk
Cytat(askalon @ 15.01.2015, 10:53:19 ) *
Mógłbyś jeszcze wkleić klasy DictionaryTable i DictionaryEntryTable?


W zasadzie są to tylko zwykłe modele, oba wyglądają niemal identycznie, różnią się tylko sekwencją i nazwą:

 1. <?php
 2. namespace Application\Model;
 3.  
 4. use Zend\Db\TableGateway\TableGateway;
 5.  
 6. class DictionaryEntryTable extends \Extensions\Model implements \Extensions\Interfaces\Model
 7. {
 8. protected $sequence = "public.dictionary_entry_id_seq";
 9.  
 10. public function __construct(TableGateway $tableGateway)
 11. {
 12. parent::__construct($tableGateway);
 13. }
 14.  
 15. public function getTable()
 16. {
 17. return new DictionaryEntry();
 18. }
 19.  
 20. public function addRow(DictionaryEntry $table)
 21. {
 22. return parent::addRow($table);
 23. }
 24.  
 25. }
cepa
Hmm, zajrzałem i musze przyznać, ze całkiem fajne i chyba wykorzystam, podobaja mi sie fluent i assercje.
askalon
Cytat(b4rt3kk @ 15.01.2015, 11:07:43 ) *
W zasadzie są to tylko zwykłe modele, oba wyglądają niemal identycznie, różnią się tylko sekwencją i nazwą (...)


No to w takim razie bardziej potrzebowałbym zobaczyć klasę Model, bo w tych rzeczywiście nie ma "mięsa" smile.gif
b4rt3kk
Cytat(askalon @ 15.01.2015, 12:00:45 ) *
No to w takim razie bardziej potrzebowałbym zobaczyć klasę Model, bo w tych rzeczywiście nie ma "mięsa" smile.gif


Proszę, klasa modelu. smile.gif

 1. <?php
 2.  
 3. namespace Extensions;
 4. use Zend\Db\TableGateway\TableGateway;
 5.  
 6. class Model {
 7.  
 8. protected $tableGateway;
 9.  
 10. /**
 11.   * Sekwencja dla danego modelu (musi być określona w klasie dziedziczącej)
 12.   *
 13.   * @var string
 14.   */
 15. protected $sequence = null;
 16.  
 17. /**
 18.   * Nazwa klucza głównego tabeli (domyślnie id)
 19.   *
 20.   * @var string
 21.   */
 22. protected $primary_key = 'id';
 23.  
 24. public function __construct(TableGateway $tableGateway)
 25. {
 26. $this->tableGateway = $tableGateway;
 27. }
 28.  
 29. public function getConnection()
 30. {
 31. return $this->tableGateway->getAdapter()->getDriver()->getConnection();
 32. }
 33.  
 34. public function fetchAll($where = null)
 35. {
 36. $resultSet = $this->tableGateway->select($where);
 37.  
 38. return $resultSet;
 39. }
 40.  
 41. public function fetchSelect($select)
 42. {
 43. $resultSet = $this->tableGateway->selectWith($select);
 44.  
 45. return $resultSet;
 46. }
 47.  
 48. public function addRow($table, $skipNull = true)
 49. {
 50. $cols = array_keys(get_object_vars($table));
 51. $data = array();
 52.  
 53. foreach ($cols as $col) {
 54. if ($skipNull AND $table->{$col} === null AND $col !== 'id') {
 55. continue;
 56. }
 57. $data[$col] = $table->{$col};
 58. }
 59.  
 60. if (empty($data['id'])) {
 61. // pobranie kolejnej wartości dla sekwencji
 62. if ($this->sequence === null) {
 63. throw new Exception('Nie podano nazwy sekwencji dla tej tabeli, mimo iż zawiera klucz główny.');
 64. }
 65.  
 66. $connection = $this->getConnection();
 67. $sql = "SELECT nextval('{$this->sequence}') nextval";
 68. $seq = $connection->execute($sql)->current();
 69.  
 70. $data['id'] = $seq['nextval'];
 71. }
 72.  
 73. $this->tableGateway->insert($data);
 74.  
 75. return (empty($data['id']) ? null : $data['id']);
 76. }
 77.  
 78. public function update($data, $where)
 79. {
 80. $this->tableGateway->update($data, $where);
 81. }
 82.  
 83. public function findOne($primary_key)
 84. {
 85. if (empty($this->primary_key)) {
 86. throw new Exception('Tabela nie posiada określonego klucza głównego.');
 87. }
 88.  
 89. $row = false;
 90.  
 91. if (!empty($primary_key)) {
 92. $resultSet = $this->tableGateway->select(array($this->primary_key => $primary_key));
 93. $row = $resultSet->current();
 94. }
 95.  
 96. return $row;
 97. }
 98.  
 99. public function getTableGateway()
 100. {
 101. return $this->tableGateway;
 102. }
 103.  
 104. }
askalon
To tak na szybko przerobiłem metodę getDictionary (nie uruchamiałem, więc mogą być błędy):

 1. public function getDictionary()
 2. {
 3. $data = $this->model->fetchSelect($this->select);
 4. return Arrays::toMap($data, Functions::extractField($this->idField), $this->joinFilteredValues());
 5. }
 6.  
 7. private function joinFilteredValues()
 8. {
 9. return function($row) {
 10. $values = Arrays::filterByAllowedKeys(get_object_vars($row), $this->nameFields);
 11. return implode($this->separator, $values);
 12. };
 13. }

To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.