Mam problem, przy dodaniu przycisku polecenia, po jego kliknięciu wyświetla się komunikat : Wprowadzone, jako ustawienie właściwości zdarzenia Przy kliknięciu spowodowało błąd: Wystąpił błąd podczas komunikacji między programem Microsoft Office Access a serwerem OLE lub formantem ActiveX
* Wynikiem wyrażenia nie jest nazwa makra nazwa funkcji użytkownika lub [Procedura zdarzenia]
*Wystąpił błąd wyliczania funkcji, zdarzenia lub makra


Dodatkowo mam problem z panelem przełączenia. Po ustawieniu nowego panelu przełączenia i ustawieniu go jako domyślnego, ustawieniu poszczególnych przycisków. Po włączeniu panelu przyciski nie działają, a gdy chcę zmienić w widoku projektu to zmiany się nie zapisują.

Bardzo proszę o pomoc.

Chodzi o access 2003