Witam,

Chciałem sobie nieco ułatwić życie i wykonać następujący formulrz.Widzimy formularz odwołujący się do trzech tabel.

Po lewej stronie mamy zaznaczone pola z kolumn ID oraz ID_AK, które to wpisuję do tabeli po prawej stronie wraz z aktualną datą.
Na tą chwile robię to poprzez kopiuj ? wklej, dość pracochłonne ale działa. tiredsmiley.gif

Widziałem na youtube-ie podobny formularz w, którym to osoba zaznaczała pole w pierwszej tabeli następnie w drugiej tabeli, klikała przycisk kopiuj i dane przenosiły się do tabeli 3.
Gdyby któryś z forumoiczów naprowadził mnie na to rozwiązanie będę zobowiązany.

Pozdrawiam Morf

Jestem krok dalej - Wartości z Tabel pobieram poprzez Val([Nazwa_Tabeli]![ID]) teraz pozostała kwestja wklejenia.

Zadanie rozwiązane thumbsupsmileyanim.gif

A oto kod VBA:

Private Sub Przycisk_1_Click()

Dim db As Database
Dim rs As Recordset

Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("Tabela")

rs.AddNew
rs.Fields("OL_ID") = Tekst_OL
rs.Fields("RF_ID") = Tekst_RF
rs.Fields("Data") = Now()
rs.Update

DoCmd.Requery
Me.Refresh
DoCmd.Beep

rs.Close
Set rs = Nothing
db.Close

End Sub