witam

mamy tabele jak poniżej

 1. lp | tydzień| sklep | zamówiono | błędy |
 2. -----------------------------------------
 3. 1 | 1 | skl1 | 34 | 2 |
 4. 2 | 1 | skl2 | 42 | 4 |
 5. 3 | 1 | skl3 | 76 | 1 |
 6. 4 | 2 | skl1 | 65 | 3 |
 7. 5 | 2 | skl2 | 97 | 9 |
 8. 6 | 3 | skl1 | 98 | 0 |
 9. 7 | 3 | skl3 | 53 | 1 |
 10. -----------------------------------------


chciałbym otrzymać taki wynik

 1. | tydzień 1 | tydzień 2 | tydzień 3 |
 2. sklep | zamówiono | błędy | zamówiono | błędy | zamówiono | błędy |
 3. -------------------------------------------------------------------
 4. skl1 | 34 | 2 | 65 | 3 | 98 | 0 |
 5. skl2 | 42 | 4 | 97 | 9 | 0 | 0 |
 6. skl3 | 76 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1 |
 7. -------------------------------------------------------------------


Czyli dla każdego sklepu wyświetlić wartość zamówiono i ilość błędów dla poszczególnych tygodni w jednym wierszu.

Udało mi się to osiągnąć poprzez utworzenie dwóch kwerend krzyżowych.
Jedna zwraca wszystkie wartości dla zamówiono a druga zwraca wszystkie błędy w tygodniu.
Następnie połączyłem te kwerendy.
przykładowo mamy:
kwerenda_krzyżowa_zamówiono
kwerenda_krzyżowa_błędy

SELECT sklep, k_k_zam.1, k_k_bl.1, k_k_zam.2, k_k_bl.2, k_k_zam.3, k_k_bl.3
FROM kwerenda_krzyżowa_zamówiono k_k_zam, kwerenda_krzyżowa_bl k_k_bl
WHERE k_k_zam.sklep = k_k_bl.sklep;

problem w tym że gdy chce to zrobić dla większego przedziału czasu (ilość tygodni) to muszę dopisywać kolejne dwie linie do SELECT-a
czy jest możliwość tego zautomatyzowania?

z góry dziękuje za pomoc.