Dziś wydane zostały dwie nowe wersje polskiego systemu szablonów Open Power Template. Pierwsza z nich, 2.0.6 to kolejny etap ewolucji stabilnej gałęzi 2.0, który poprawia kilka znalezionych w ostatnim czasie błędów oraz poprawia zarządzanie buforowaniem wyjścia - biblioteka nie zamyka już cudzych buforów podczas kończenia pracy.

O wiele bardziej interesująca jest druga z wersji. Po miesiącach prac udało się doprowadzić nową gałąź 2.1 do fazy beta testów. Lista zmian, nowości i poprawek jest bardzo długa - obejmuje m.in. dostosowanie biblioteki do standardu nazewnictwa PSR-0, poprawki w składni szablonów, kilka nowych instrukcji i rozwinięć już istniejących rzeczy oraz poważne zmiany w kompilatorze, który staje się teraz prawdziwym frameworkiem do tworzenia dowolnych języków szablonów. O ogromie zmian może świadczyć fakt, że objętość kodu źródłowego już teraz wzrosła prawie dwukrotnie, nie licząc dużych partii kodu przepisanych od zera. Jeśli chodzi o kompatybilność wsteczną, zmienia się głównie sposób ładowania biblioteki i obsługi błędów, zaś poza tym publiczne API nie zawiera żadnych większych modyfikacji. W języku szablonów jest kilka zmian zrywających wsteczną kompatybilność, jednakże wersja stabilna zawierać ma specjalny moduł migracji umożliwiający bezproblemowe uruchamianie szablonów z OPT 2.0 w trybie kompatybilności oraz automatyczną ich konwersję do nowej składni.

Obie wersje można pobrać spod następujących adresów:
- OPT 2.0.6: http://www.invenzzia.org/en/download/open-...plate/2-0/2-0-6
- OPT 2.1-BETA1: http://www.invenzzia.org/en/download/open-...e/2-1/2-1-beta1

Wersja 2.1-BETA1 zawiera pliki ze szczegółowym opisem zmian i nowości.