Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Object-oriented programming
Forum PHP.pl > Forum > PHP > Object-oriented programming
Stron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 1. [MVC] Kontroler (5 odpowiedzi)
 2. Pobranie zmiennej z formularza (11 odpowiedzi)
 3. jak przeładować konstruktor (4 odpowiedzi)
 4. kłopot z przekazaniem obiektu PDO (3 odpowiedzi)
 5. Klasy modelu a transakcje (4 odpowiedzi)
 6. Błąd przy wywoływaniu new Error(...) (1 odpowiedź)
 7. Exception - własna obsługa błędów. (6 odpowiedzi)
 8. Bezpośrednie odwołanie do funkcji działa za pomoca instancji nie (2 odpowiedzi)
 9. [PDO/OOP] pdo classie (4 odpowiedzi)
 10. Php5 - klasy i inne metody (2 odpowiedzi)
 11. inicjaliowanie klasy B obiektem klasy A czy ... ? (2 odpowiedzi)
 12. Problem z wzorcem Registry (4 odpowiedzi)
 13. public i protected (2 odpowiedzi)
 14. Problem z widocznością obiektu (2 odpowiedzi)
 15. [php] Dziedziczenie (10 odpowiedzi)
 16. [php] Problem z łączeniem i dodawaniem wpisów do Bazy Danych! (7 odpowiedzi)
 17. Klasy i sesje (3 odpowiedzi)
 18. Metody private w interface (8 odpowiedzi)
 19. Jaki framework do nauki? (12 odpowiedzi)
 20. Active records (2 odpowiedzi)
 21. jak najlepiej to zrobić ? (3 odpowiedzi)
 22. nazwa aktualnej metody (3 odpowiedzi)
 23. File not exists... (4 odpowiedzi)
 24. Jak odwołać się do właściwości statycznej klasy dziedziczącej? (5 odpowiedzi)
 25. Widzialne zmiany wprowadzone z innego obiektu (7 odpowiedzi)
 26. Singleton a klasa "statyczna" (30 odpowiedzi)
 27. wzorzec Fabryka i metody statyczne. (3 odpowiedzi)
 28. Czas życia obiektu (12 odpowiedzi)
 29. Zgodne z ideą OOP? (3 odpowiedzi)
 30. Trzymanie obiektu w Cookie (3 odpowiedzi)
 31. Łączenie z bazą za pomocą klasy (12 odpowiedzi)
 32. Brak wartości dla parametru w metodzie. (1 odpowiedź)
 33. PDO kontra MBD2 (10 odpowiedzi)
 34. Korzystanie z jednej klasy w drugiej...pytanie? (11 odpowiedzi)
 35. problem z klasą koszyk [rowziazane] (12 odpowiedzi)
 36. [php 5.1] Pisać osobne klasy czy dziedziczenie? (11 odpowiedzi)
 37. Fatal error: Can't use method return value in write context (1 odpowiedź)
 38. pdo i rekurencja (20 odpowiedzi)
 39. obsluga formularza (12 odpowiedzi)
 40. Utrata połączenia z bazą danych po deklaracji dwóch instancji połączenia (nadpisanie zawartości zmiennej obiektu) (5 odpowiedzi)
 41. odwołanie do statycznej klasy potomnej. (3 odpowiedzi)
 42. Kilka pytań teoretycznych (2 odpowiedzi)
 43. klasa gubi sesje (1 odpowiedź)
 44. pytanie o DB_DAtaObject (4 odpowiedzi)
 45. dostęp do metody z innej klasy (15 odpowiedzi)
 46. czy to jakis bug ? (7 odpowiedzi)
 47. Zwracanie i dostęp do wartości metody (5 odpowiedzi)
 48. Walidacja w MVC (9 odpowiedzi)
 49. uproszczenie klasy (1 odpowiedź)
 50. Importer plików (1 odpowiedź)
 51. Dziedziczenie z non-static do static (7 odpowiedzi)
 52. PDO i podtrzymanie połączenia (5 odpowiedzi)
 53. PCRE 6.7 i zmiany dotyczące (?R) (0 odpowiedzi)
 54. [php5] Exception i bloki try/catch (14 odpowiedzi)
 55. Przekazywanie zmiennych pomiędzy klasami rodzica i dziedzica ;-) (1 odpowiedź)
 56. Przekazywanie obiektu do metody (8 odpowiedzi)
 57. technika programowania obiektowego (4 odpowiedzi)
 58. Problem z praktycznym zastosowaniem programowania obiektowego (11 odpowiedzi)
 59. Głupie pytanie - co daje "final" ? (2 odpowiedzi)
 60. interfejs nie pozwala na użycie private? (4 odpowiedzi)
 61. kłopot z interfejsem (2 odpowiedzi)
 62. Dostęp destroktora do unset() (8 odpowiedzi)
 63. Exception, __autoload, error_handler (2 odpowiedzi)
 64. return clone.. (3 odpowiedzi)
 65. PHP5: Zmiana wlasciwosci (zmienne obiektowe) (7 odpowiedzi)
 66. Konstrukcja obiektów (12 odpowiedzi)
 67. __get zwracający tablicę w php 5.2.0 (9 odpowiedzi)
 68. Debugger dla php (5 odpowiedzi)
 69. problemy z bindParam i bindValue (5 odpowiedzi)
 70. Przykłady programowania obiektowego (5 odpowiedzi)
 71. dziedziczenie konstruktora (8 odpowiedzi)
 72. Problem z sesją (2 odpowiedzi)
 73. Kilkukrotne dziedziczenie. (1 odpowiedź)
 74. static problem (2 odpowiedzi)
 75. polaczenie z baza z innego serwera (3 odpowiedzi)
 76. Po jednej instancji obiektów klas (8 odpowiedzi)
 77. Singleton a dziedziczenie (4 odpowiedzi)
 78. [Poczatkujacy php5] Problem z składnia (2 odpowiedzi)
 79. raw_output w md5 (1 odpowiedź)
 80. Alternatywa dla funkcji mail(); (5 odpowiedzi)
 81. Klasa formularza (1 odpowiedź)
 82. Klasa uwierzytelnienia (12 odpowiedzi)
 83. intercepting filter i sesje (0 odpowiedzi)
 84. PDO - kodowanie znaków (2 odpowiedzi)
 85. PDO, SQLSTATE[HY000] General error: 1305 (2 odpowiedzi)
 86. Klasa HttpRequest, a Router (3 odpowiedzi)
 87. [PDO] like (6 odpowiedzi)
 88. Kontrola typów danych (7 odpowiedzi)
 89. czas życia obiektów - dziwne zachowanie (0 odpowiedzi)
 90. SQLite nie działa. (1 odpowiedź)
 91. REQUEST_URI i modrewrite, httpRequest (3 odpowiedzi)
 92. Doctrine (1 odpowiedź)
 93. pageContext (2 odpowiedzi)
 94. Framework, kilka ciewawych(może nie?) sugestii (8 odpowiedzi)
 95. __destruct (23 odpowiedzi)
 96. Reset obiektu (0 odpowiedzi)
 97. Klasy - serialize i unserialize (9 odpowiedzi)
 98. [Smarty] Section i obiekt... (4 odpowiedzi)
 99. _toString w Collection (1 odpowiedź)
 100. [getInstance] Co i jak? (10 odpowiedzi)
 101. Parametry metod w interfejsach (8 odpowiedzi)
 102. Leniwa konkretyzacja (12 odpowiedzi)
 103. klasy abstrakcyjne (21 odpowiedzi)
 104. Wzorzec złożony (2 odpowiedzi)
 105. Wydajność __autoload (10 odpowiedzi)
 106. Obiektowość w PHP5 (24 odpowiedzi)
 107. Wywoływanie metody (5 odpowiedzi)
 108. bloki - stała część strony (3 odpowiedzi)
 109. Prośba o sprawdzenie klasy (17 odpowiedzi)
 110. Lista obiektów (4 odpowiedzi)
 111. panel administracyjny w frameworkach (4 odpowiedzi)
 112. error 500 przy używaniu SOAP do komunikacji z allegro WebAPI (2 odpowiedzi)
 113. wyjatki - problem (14 odpowiedzi)
 114. przekazywanie parametrów do akcji (3 odpowiedzi)
 115. akcje - ilość plików (2 odpowiedzi)
 116. Klasa do obsługi bazy danych...poprawcie (11 odpowiedzi)
 117. PDO - could not find driver (2 odpowiedzi)
 118. dziedzicenie (5 odpowiedzi)
 119. Dziwne argumenty metod (17 odpowiedzi)
 120. Zapis obiektów wraz z agregacjami (6 odpowiedzi)
 121. klasa abstrakcyjna - wymuszenie składowej, kilka prolemów (1 odpowiedź)
 122. Framework z dobrą obsługą forumlarzy (3 odpowiedzi)
 123. Tworzenie dynamicznych właściwości (4 odpowiedzi)
 124. DAO (12 odpowiedzi)
 125. Przykład dobrego programowania w php5 (14 odpowiedzi)
 126. Zend Framework + mod_rewrtite (4 odpowiedzi)
 127. CMS - założenia wstępne (23 odpowiedzi)
 128. Rozszerzanie klasy PDO - propozycja (17 odpowiedzi)
 129. SOAP (0 odpowiedzi)
 130. GD Graphic Libray (2 odpowiedzi)
 131. Roznica miedzy interfejsem i klasa abstrakcyjna (14 odpowiedzi)
 132. Ladowanie pliku (4 odpowiedzi)
 133. Jak najlepiej podejść do projektowania CMS? (8 odpowiedzi)
 134. Dziedziczenie obiektów (6 odpowiedzi)
 135. [PDO]+[MYSQL] Jak używać tutaj prepare oraz bindParam (1 odpowiedź)
 136. eregi problem na który nie znalazłem odpowiedzi (2 odpowiedzi)
 137. Obiekty a zmienne (27 odpowiedzi)
 138. [skrypt] RSS Generator (3 odpowiedzi)
 139. Singleton i dziedziczenie (22 odpowiedzi)
 140. Błąd w wyświetlaniu strony w PHP5 (6 odpowiedzi)
 141. własna obsługa sesji (18 odpowiedzi)
 142. Nazwa dla klasy (15 odpowiedzi)
 143. Statyczna wlaściwość tylko do odczytu (14 odpowiedzi)
 144. Parsowanie pliku xml (1 odpowiedź)
 145. Złożenia klas w php (6 odpowiedzi)
 146. iteratory - jak to zrobić ? (3 odpowiedzi)
 147. Parser plików ini w PHP5 (16 odpowiedzi)
 148. System plików (2 odpowiedzi)
 149. wyjatki (14 odpowiedzi)
 150. Klonowanie (2 odpowiedzi)
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.