Drukowana wersja tematu

Kliknij tu, aby zobaczyć temat w orginalnym formacie

Forum PHP.pl _ Przedszkole _ [JavaScript]Problem z funkcją - Uncaught TypeError is not a function

Napisany przez: matti9410 24.03.2020, 17:21:20

Witam napisałem dwie funkcje do dodawania oraz usuwania div-a z kodu.

Kod
    function add_item(id) {
        var cnt_str = $("#edit_items_" + id + " button:last").val();
        
        if(typeof cnt_str === 'undefined'){
            var cnt_str = "0";
        }
        
        var cnt = parseInt(cnt_str, 10);
        ++cnt;
        
        var mySecondDiv = '<div class="form-row" id="item_' + id + "_" + cnt + '">';
        mySecondDiv = mySecondDiv +    '<div class="form-group col-md-7" id="item_select_' + cnt + '">';
        mySecondDiv = mySecondDiv +    '</div>';
        mySecondDiv = mySecondDiv +    '<div class="form-group col-md-4">';
        mySecondDiv = mySecondDiv +    '<input type="number" class="form-control" name="items_quantity[]" placeholder="Ilość" required>';
        mySecondDiv = mySecondDiv +    '</div>';
        mySecondDiv = mySecondDiv +    '<div class="form-group col-md-1">';
        mySecondDiv = mySecondDiv +    '<button type="button" class="btn btn-danger" onclick="delete_item(' + id + ', ' + cnt + ')" value="' + cnt + '" id="delete_item">Usuń</button>';
        mySecondDiv = mySecondDiv +    '</div>';
        mySecondDiv = mySecondDiv +    '</div>';
        $("#edit_items_" + id).append(mySecondDiv);
        $("#items_select").clone().appendTo("#item_select_" + cnt);
    };
    
    function delete_item(id, item) {
        $("#item_" + id + "_" + item).remove();
    };


Za pomocą Smarty generuje modal-e

 1. {foreach from=$data_services_table key=id item=n}
 2. <!-- The Modal -->
 3. <http://december.com/html/4/element/div.html class="modal fade" id="modal_edit_service_{$n.id}">
 4. <http://december.com/html/4/element/div.html class="modal-dialog modal-xl">
 5. <http://december.com/html/4/element/div.html class="modal-content">
 6.  
 7. <http://december.com/html/4/element/form.html enctype="multipart/form-data" action="../offers/" method="POST">
 8. <!-- Modal Header -->
 9. <http://december.com/html/4/element/div.html class="modal-header">
 10. <http://december.com/html/4/element/h3.html class="modal-title">Dane usługi</http://december.com/html/4/element/h3.html>
 11. <http://december.com/html/4/element/button.html type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</http://december.com/html/4/element/button.html>
 12. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 13.  
 14. <!-- Modal body -->
 15. <http://december.com/html/4/element/div.html class="modal-body">
 16. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-row">
 17. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-group col-md-4">
 18. <http://december.com/html/4/element/label.html for="name_items">Nazwa</http://december.com/html/4/element/label.html>
 19. <http://december.com/html/4/element/input.html type="text" size="64" class="form-control" name="name" placeholder="Nazwa" value="{$n.name}" required>
 20. <http://december.com/html/4/element/input.html type="hidden" class="form-control" name="id" value="{$n.id}" required>
 21. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 22. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-group col-md-4">
 23. <http://december.com/html/4/element/label.html for="name_items">Rok oferty</http://december.com/html/4/element/label.html>
 24. <http://december.com/html/4/element/input.html type="number" step="1" class="form-control" name="year_service" placeholder="Rok" value="{$n.year_service}" required>
 25. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 26. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 27. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-row">
 28. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-group col-md-12">
 29. <http://december.com/html/4/element/label.html for="price_items">Cena (PLN)</http://december.com/html/4/element/label.html>
 30. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-row">
 31. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-group col-md-5">
 32. <http://december.com/html/4/element/select.html class="form-control" name="price_option">
 33. <http://december.com/html/4/element/option.html value="0">Cena (PLN) obliczona z przedmiotów</http://december.com/html/4/element/option.html>
 34. <http://december.com/html/4/element/option.html value="1" selected>Cena (PLN) zadana</http://december.com/html/4/element/option.html>
 35. </http://december.com/html/4/element/select.html>
 36. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 37. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-group col-md-7">
 38. <http://december.com/html/4/element/input.html type="number" step="0.01" class="form-control" name="price" placeholder="Cena (PLN)" value="{$n.price}">
 39. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 40. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 41. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 42. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 43. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-row">
 44. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-group col-md-12">
 45. <http://december.com/html/4/element/label.html for="nip">Opis</http://december.com/html/4/element/label.html>
 46. <http://december.com/html/4/element/input.html type="text" size="255" class="form-control" name="description" placeholder="Krótki opis" value="{$n.description}"required>
 47. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 48. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 49. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-row">
 50. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-group col-md-12">
 51. <http://december.com/html/4/element/label.html for="items">Przedmioty</http://december.com/html/4/element/label.html>
 52. <http://december.com/html/4/element/div.html id="edit_items_{$n.id}">
 53. {foreach from=$n.items_quantity key=id item=x name=items}
 54. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-row" id="item_{$n.id}_{$smarty.foreach.items.index}">
 55. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-group col-md-7">
 56. <http://december.com/html/4/element/select.html class="form-control" name="items_id[]" id="items_select">
 57. {foreach from=$data_items_table key=id item=i}
 58. {if $i.id eq $x.id}
 59. <http://december.com/html/4/element/option.html value="{$i.id}" selected>{$i.name} - {$i.price} </http://december.com/html/4/element/option.html>
 60. {else}
 61. <http://december.com/html/4/element/option.html value="{$i.id}">{$i.name} - {$i.price} PLN</http://december.com/html/4/element/option.html>
 62. {/if}
 63. {/foreach}
 64. </http://december.com/html/4/element/select.html>
 65. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 66. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-group col-md-4">
 67. {foreach from=$data_items_table key=id item=i}
 68. {if $x.id eq $i.id}
 69. <http://december.com/html/4/element/input.html type="number" class="form-control" name="items_quantity[]" placeholder="Ilość" value="{$x.quantity}" required>
 70. {/if}
 71. {/foreach}
 72. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 73. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-group col-md-1">
 74. {if $smarty.foreach.items.index > 0}
 75. <http://december.com/html/4/element/button.html type="button" class="btn btn-danger" onclick="delete_item({$n.id}, {$smarty.foreach.items.index})">Usuń</http://december.com/html/4/element/button.html>
 76. {/if}
 77. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 78. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 79. {/foreach}
 80. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 81. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 82. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 83. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-row">
 84. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-group col-md-12">
 85. <http://december.com/html/4/element/div.html class="text-right">
 86. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-row">
 87. <http://december.com/html/4/element/div.html class="form-group col-md-12">
 88. <http://december.com/html/4/element/button.html type="button" class="btn btn-primary" onclick="add_item({$n.id})">Dodaj nowy przedmiot</http://december.com/html/4/element/button.html>
 89. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 90. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 91. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 92. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 93. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 94. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 95.  
 96. <!-- Modal footer -->
 97. <http://december.com/html/4/element/div.html class="modal-footer">
 98. <http://december.com/html/4/element/button.html type="submit" class="btn btn-primary" name="submit_save_service_information">Zapisz</http://december.com/html/4/element/button.html>
 99. <http://december.com/html/4/element/button.html type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Zamknij</http://december.com/html/4/element/button.html>
 100. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 101. </http://december.com/html/4/element/form.html>
 102. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 103. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 104. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 105. {/foreach}


Gdy otwieram modal i posiadam wygenerowane przyciski "Usuń" wszystko działa poprawnie. Problem pojawia się gdy usune wszystkie div-y mające przycisk "Usuń" a następnie przyciskiem "Dodaj nowy przedmiot" dodam div-y i przyciskiem "Usuń" próbuję je usunąć, wtedy pojawia się w przeglądarce błąd.

Cytat
Uncaught TypeError: delete_item is not a function
at HTMLButtonElement.onclick ((index):1)

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)