Witaj Gościu! ( Zaloguj | Rejestruj )

Forum PHP.pl


Neutral
Napisane: 4.07.2018, 20:16:14

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_r...tml#rewritecond

RewriteCond Directive

Description: Defines a condition under which rewriting will take place
Syntax: RewriteCond TestString CondPattern [flags]

...*

%{ENV:variable}, where variable can be any environment variable, is also available. This is looked-up via internal Apache httpd structures and (if not found there) via getenv() from the Apache httpd server process.

https://httpd.apache.org/docs/2.4/custom-error.html

...*

REDIRECT_ environment variables are created from the environment variables which existed prior to the redirect. They are renamed with a REDIRECT_ prefix, i.e., HTTP_USER_AGENT becomes REDIRECT_HTTP_USER_AGENT.

REDIRECT_URL, REDIRECT_STATUS, and REDIRECT_QUERY_STRING are guaranteed to be set, and the other headers will be set only if they existed prior to the error condition.

None of these will be set if the ErrorDocument target is an external redirect (anything starting with a scheme name like http:, even if it refers to the same host as the server).

Customizing Error Responses
Własna odpowiedź na błąd

RewriteCond %{ENV:REDIRECT_STATUS} ^$

RewriteCond - określa warunek pod którym przepisanie będzie miało miejsce.
% - określa chyba zmienną server'a.
ENV - prefix mówiący o możliwości występowania po nim zmiennej środowiskowej. Mogą występować zwykłe zmienne jak i środowiskowe.
REDIRECT_STATUS - zmienna środowiskowa, ponieważ zaczyna się od prefix'u REDIRECT_.
^$ - nakazuje łańcuchowi znaków (string), aby zaczynał się od pustego string'a i kończył na pustym string'u.

Jeśli chodzi o różnicę między "^$", a "", to jest i to znaczna. Pierwszy wzorzec łapie wszystko, co zaczyna się od pustego string'a i kończy na pustym string'u, czyli nie wyłapie np. tego: " ", natomiast drugi wzorzec wyłapie ten string jako prawidłowy (ten którego chcieliśmy wyłapać).

Dla zwizualuowania/zwizualizowania:

 1. <?php
 2. var_dump(preg_match('@^gooseberry$@','parsley gooseberry lettuce'));
 3. // int(0)
 4. var_dump(preg_match('@gooseberry@','parsley gooseberry lettuce'));
 5. // int(1)
 6. var_dump(preg_match('@^gooseberry$@','gooseberry'));
 7. // int(1)
 8. var_dump(preg_match('@gooseberry$@','parsley gooseberry'));
 9. // int(1)
 10. var_dump(preg_match('@^gooseberry@','gooseberry lettuce'));
 11. // int(1)
 12. var_dump(preg_match('@^gooseberry@','parsley gooseberry lettuce'));
 13. // int(0)
 14.  
 15. // int(0) - niezgodne ze wzorcem
 16. // int(1) - zgodne ze wzorcem
 17. ?>


W celu uzyskania pełnej lokalnej ścieżki systemu plików z żądania w kontekście per-server, użyj na podstawie look-ahead %{LA-U:REQUEST_FILENAME} do ustalenia końcowej wartości (razem) z REQUEST_FILENAME.


O ile dobrze zrozumiałem, to jeśli chcesz ze zwykłej zmiennej zrobić zmienną środowiskową to musisz dodać prefix REDIRECT_ i obok niego dopisać zwykłą zmienną np. STATUS i wychodzi wtedy zmienna środowiskowa REDIRECT_STATUS. Wyjątkiem od tej reguły jest chyba tylko to: %{ENV:variable}, choć nie jestem tego pewien, musiałbyś doczytać.

https://httpd.apache.org/docs/2.4/env.html

URL Rewriting

The %{ENV:variable} form of TestString in the RewriteCond allows mod_rewrite's rewrite engine to make decisions conditional on environment variables. Note that the variables accessible in mod_rewrite without the ENV: prefix are not actually environment variables. Rather, they are variables special to mod_rewrite which cannot be accessed from other modules.Co do Twojego problemu to ...

Jeśli zmienna środowiskowa REDIRECT_STATUS będzie pusta to wykonuj/nie wykonuj przekierowywania. Oznacza to tyle, to co podałem w przykładzie powyżej. Zatem linijka/linia o którą pytasz jest napisana tak, aby nie było zbędnych przekierowań. Reasumując, jeśli we wzorcu (pattern) jest ^$, to wtedy string dla którego nastąpi przekierowywanie jest pusty absolutnie pusty, bezwzględnie (ale to tylko umowa). Jeśli w string'u znajdzie się conajmniej jeden znak (character), to nie nastąpi przekierowywanie, czy przepisanie string'a na inny adres, czy coś w tym stylu.

https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_r...tml#rewritecond :

Cytat
The RewriteCond directive defines a rule condition. One or more RewriteCond can precede a RewriteRule directive. The following rule is then only used if both the current state of the URI matches its pattern, and if these conditions are met.

TestString is a string which can contain the following expanded constructs in addition to plain text:


Dyrektywa RewriteCond określa warunek reguły. Jeden lub więcej RewriteCond może poprzedzać
dyrektywę RewriteRule. Poniższa reguła jest wówczas tylko użyta jeśli zarówno bieżący stan z URI
pasują wzorem, i jeśli te warunki są spełnione.

Cytat
w jaki sposób ta linijka:
...*
Powoduję "naprawę" tego błędu.


Mi się wydaje, że dzieje się tak dlatego, że nie masz regex'ów odpowiednich w RewriteCond. Spróbuj może tak:
Kod
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} ^$ !-d
RewriteCond %(REQUEST_FILENAME) ^$ !-f
RewriteCond %(REQUEST_FILENAME) ^$ !-l

RewriteRule ^(.+)$ /1/public/index.php?url=$1 [QSA,L]

Chodzi oto, że ta jedna linia o którą pytasz powoduje brak przekierowania wszystkich URI chyba. Dlatego więc zamiast w kilku miejscach pisać ... ^$ ..., można machnąć to w jednej linii i nie dopisywać tego w kolejnych, tak mi się wydaje.

Wracając do sedna, masz najprawdopodobniej nieskończoną pętlę przekierowań i wtedy uruchamiane jest zabezpieczenie, które temu zapobiega.
Nie możesz mieć nieskończonej pętli chyba, więc musisz dodać warunek, który zakończy n'te przekierowanie i "wyjdzie" ze skryptu/pliku/pętli.

Cytat
LimitInternalRecursion prevents the server from crashing when entering an infinite loop of internal redirects or subrequests. Such loops are usually caused by misconfigurations.

Resztę sam doczytaj (w dokumentacji).

LimitInternalRecursion Directive
Description: Determine maximum number of internal redirects and nested subrequests
Syntax: LimitInternalRecursion number [number]
Default: LimitInternalRecursion 10
Context: server config, virtual host

LimitInternalRecursion Directive

Masz ponad 10 cykli czegoś tam i wyrzuca Ci błąd, jeśli chcesz aby nie wyrzucało Ci błędu, a nie masz pętli nieskończonej to możesz to przestawić na np. 15 cykli, jeśli się na tyle da ustawić.

Spróbuj napisać te trzy linie w jednej, np. tak:

Kod
RewriteCond %(REQUEST_FILENAME) ^$ !-d !-f !-lREDIRECT_URL, REDIRECT_STATUS, and REDIRECT_QUERY_STRING są gwarantowane do ustawienia, i inne
nagłówki zostaną ustawione tylko jeśli istniały wcześniej do warunku błędu.

Musiałbyś przeczytać dokumentację potrzebnych ci rzeczy od deski do deski, aby załapać o co chodzi
z tymi nieskończonymi przekierowaniami.

W czym masz opakowany ten kod w:
Kod
<IfModule mod_rewrite.c>
# ...
</IfModule>

Czy w czymś innym?

Czy zmieniałeś może plik httpd.conf, czy jakikolwiek inny odpowiedzialny za te przekierowania, jeśli tak to podaj te zmiany.Moje tłumaczenie oraz translate google trochę.

https://httpd.apache.org/docs/2.4/expr.html#vars
https://httpd.apache.org/docs/2.4/rewrite/intro.html#regex
https://httpd.apache.org/docs/2.4/custom-error.html

https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_l....html#customlog
https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_status.html
https://httpd.apache.org/docs/2.4/rewrite/flags.html
https://wiki.apache.org/httpd/RewriteCond
https://www.w3.org/International/questions/...taccess-charset
https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/quickreference.html
https://httpd.apache.org/docs/current/mod/core.html#ifmodule
https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/quickreference.html

...* - ominięcie tekstu
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1235070 · Odpowiedzi: 2 · Wyświetleń: 240

Neutral
Napisane: 29.06.2018, 14:48:04

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

To jest chyba niemożliwe z punktu CSS i HTML, musiałbyś do tego dołączyć jeszcze np. JS, żeby móc to wykonać.

W ogóle, to w zapisie masz chyba błąd w składni, składnia border jest taka:

Cytat
border: medium dashed green;

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/border

Najpierw trzeba podać wysokość/grubość linii, następnie styl i na końcu kolor.

Pseudo-selektory i selektory o ile mi wiadomo mogą odwoływać się tylko i wyłącznie do następników, a nie poprzedników. Nawet na chat'cie IRC na kanale (FREENODE) #html się o tym upewniłem. Jak sama nazwa wskazuje są to kaskadowe arkusze stylów, działają jak kaskada. Wyobraź sobie wodę, która spływa z takich zrębów/kaskad. Woda płynie tam gdzie jest najniżej i chyba tak właśnie działa CSS, może odwoływać się tylko w dół kodu, nie w górę, to nie język programowania. Jedynym trick'iem jaki mógłbyś wykonać to moim zdaniem połączenie input[type="checkbox"] z label. Ale wtedy musiałbyś chyba tylko klikać na tekst, który byłby w label, a nie w input[type="text"] nadając mu focus. Żeby problem rozwiązać to chyba trzeba by było zastosować pozycję absolutną i/lub relatywną, czy coś w tym stylu. Dodatkowo można by użyć pseudoklas jakimi są ::after i ::before, choć tego do końca pewien nie jestem.

Reasumując, aby to wykonać potrzebne jest Tobie nadanie focus'a dla label i dla input[type="text"], ponieważ wtedy zaznaczy Ci się input[type="checkbox"]. Gdy checkbox zostanie zaznaczony, to wykona się akcja, czyli np. zostaną uaktywnione napisane przez Ciebie style.

Ale tak jak pisałem wcześniej, nie wiem, czy to możliwe z poziomu CSS'a i HTML'a, więc za dużo powiedzieć nie mogę.

Kod
body {
   background:grey;
}

form {
    border:1px solid grey;
    padding:30px;
}

input#box {
    display:none;
}


input#box:checked + form.form1 {
    border:1px solid green;
    background:orange;
}


 1.  
 2. <input type="checkbox" id="box"/>
 3.  
 4. <form class="form1">
 5.  
 6. <label for="box">click</label>
 7. <input type="text"/>
 8.  
 9. </form>
 10.  
 11. </body>


Można to napisać bez tych trick'ów, o ile z tymi trick'ami w ogóle się da, to możesz użyć pseudo-selector'a :focus-within.

Kod
.form1 {
    border:5px solid grey;
    padding:30px;
}

.form1:focus-within{
    background:green;
    border:5px solid black;
}


 1. <form class="form1">
 2. <input type="text"/>
 3. </form>

https://css-tricks.com/almanac/selectors/f/focus-within/

Link1, link2, link3, link4, link5, link6.
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1234924 · Odpowiedzi: 8 · Wyświetleń: 231

Neutral
Napisane: 13.06.2018, 19:38:10

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

 1. <?php
 2. for($j=1; $j<=15; $j++){
 3. $sql = "INSERT INTO odpowiedzi values ('".${'zawartosc'.$i}[0]."');";
 4. }
 5. ?>


Teraz robisz chyba zmienne zmiennych (variables variable) tak mi się wydaje. Zamiast pisać tak:
 1. ${'my_var4'} = 'x';

, możesz pisać tak:
 1. $my_var4 = 'x';

Poczytaj o różnicach.

http://php.net/manual/en/language.variables.variable.php

Nie wiem, czy nie lepiej byłoby w Twoim przypadku napisać to na tablicach, aniżeli tworzyć dynamicznie zmienne.
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1234428 · Odpowiedzi: 2 · Wyświetleń: 150

Neutral
Napisane: 12.06.2018, 13:10:45

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

Jak masz input type radio, to musisz im wszystkim nadać ten sam name.
 1. <form method="post" action="">
 2. <input type="radio" name="f1" value="v1" />
 3. <input type="radio" name="f1" value="v2" />
 4. <input type="radio" name="f1" value="v3" />
 5. <input type="radio" name="f1" value="v4" />
 6. <input type="submit" />
 7. </form>

 1. <?php
 2. $f1 = $_POST['f1'] questionmark.gif NULL;
 3. // Zamiast tej emotikony jest to: ? ?, bez spacji. PHP doc.
 4. if($f1=='v1') {
 5. echo 'You selected '.$f1;
 6. }
 7.  
 8. ?>
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1234337 · Odpowiedzi: 2 · Wyświetleń: 104

Neutral
Napisane: 11.06.2018, 21:05:15

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

Dodaj może:
Kod
body {
   margin:0;
   padding:0;
}
.

Wyjeżdżasz za 100% szerokości strony, to wtedy ci się pojawia poziomy scroll.
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1234306 · Odpowiedzi: 3 · Wyświetleń: 120

Neutral
Napisane: 11.06.2018, 18:33:36

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

Nie jestem jakimś zwolennikiem JQuery, wolałbym abyś pisał to w PURE JS, ale jeśli się tak uparłeś, to masz:

Kod
if (i == 0) {
   $('#newCatalogFile').attr('type','file');
   $('#newCatalogFile').attr('disabled',false);
   $('#changeCatFile').html('Cancel');
   i=1;
}


Chciałem się jeszcze zapytać, co znaczy te $i w kodzie.
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1234299 · Odpowiedzi: 23 · Wyświetleń: 405

Neutral
Napisane: 11.06.2018, 18:11:11

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

Kod
document.getElementById('changeCatFile').textContent = 'your new content';


Dlaczego zmieniłeś poprzedni kod, który Ci wysłałem? Ten Twój chyba nie działa.
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1234295 · Odpowiedzi: 23 · Wyświetleń: 405

Neutral
Napisane: 11.06.2018, 17:58:18

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

 1. <button id="changeCatFile">changeCatFile</button>
 2. <input type="text" id="newCatalogFile" disabled="disabled"/>


Kod
var i=0;
document.getElementById('changeCatFile').addEventListener('click',function() {
    
    if(i==0) {
        document.getElementById('newCatalogFile').setAttribute('type','file');
        document.getElementById('newCatalogFile').disabled = false;
        i=1;
    }else {
        document.getElementById('newCatalogFile').setAttribute('type','text');
        document.getElementById('newCatalogFile').disabled = true;
        i=0;
    }
    
},false);
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1234292 · Odpowiedzi: 23 · Wyświetleń: 405

Neutral
Napisane: 10.06.2018, 20:33:57

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

Poczytaj ten temat, powinien pomóc:
https://4programmers.net/Forum/PHP/201723-k...kow_na_serwerze

Pozwól, że zacytuję:

Cytat
wyślij nagłówek z kodowaniem:

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

Oczywiście zamiast utf-8 - kodowanie, którego użyłeś. Wysyłając pliki przez FTP zaznacz też binary mode lub coś w tym stylu (nie text mode lub ascii mode) - na wszelki wypadek. Jak nie pomoże to najlepiej jakbyś dał URL.


U siebie możesz zmienić na charset=iso-8859-2.
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1234251 · Odpowiedzi: 8 · Wyświetleń: 231

Neutral
Napisane: 10.06.2018, 17:15:17

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

W jakim formacie chcesz wyświetlić te dane?

Tak:

changeLog
2018-05-14 00:18:58

customer
name
Brunner
folder
brunner

?

Czy tak jak masz w formacie XML, czy może jeszcze jakoś inaczej?

 1. <?php
 2.  
 3. $xmlPath = 'shpaque.xml';
 4. $customers = simplexml_load_file($xmlPath) or die ('Błąd: Wystąpił problem z plikiem XML!');
 5.  
 6. foreach($customers->customer as $customer) {
 7. echo $customer->name.'<br />';
 8. echo $customer->folder.'<br />';
 9. $settings[] = $customer->settings;
 10. $catalog[] = $customer->catalogs->catalog;
 11. }
 12.  
 13. foreach($settings as $setting) {
 14. echo $setting->changeLog.'<br />';
 15. echo $setting->id.'<br />';
 16. echo $setting->webTitle.'<br />';
 17. echo $setting->webLink.'<br />';
 18. echo $setting->webMetaTags.'<br />';
 19. echo $setting->webDescription.'<br />';
 20. echo $setting->webBgColor.'<br />';
 21. echo $setting->webTextColor.'<br />';
 22. }
 23.  
 24. foreach ($catalog as $feature) {
 25. echo $feature->title.'<br />';
 26. echo $feature->file.'<br />';
 27. $main[] = $feature->main;
 28. }
 29.  
 30. foreach($main as $main_next) {
 31. echo $main_next->title.'<br />';
 32. echo $main_next->page.'<br />';
 33. $link[] = $main_next->link;
 34. }
 35.  
 36. foreach($link as $link_next) {
 37. echo $link_next[0]->title.'<br />';
 38. echo $link_next[0]->page.'<br />';
 39. echo $link_next[1]->title.'<br />';
 40. echo $link_next[1]->page.'<br />';
 41. }
 42.  
 43. ?>

Nie podałeś wytycznych, więc dokończ sam.
  Forum: PHP · Podgląd postu: #1234225 · Odpowiedzi: 4 · Wyświetleń: 210

Neutral
Napisane: 10.06.2018, 18:37:51

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

Miej może dwie bazy lub dwie tabele. W pierwszej bazie/tabeli trzymaj hasła zaszyfrowane, których już nie zobaczysz i te dane wystawisz na produkcję, czyli sprawdzanie, czy hasło jest poprawne, itp.. Natomiast w drugiej bazie/tabeli trzymaj hasła niezaszyfrowane, ewentualnie zahashowane, takie, które mógłbyś od'hash'ować i odkodować i zobaczyć jakie jest naprawdę. To też jest jakaś myśl, jeśli zależy Ci na zobaczeniu haseł (czy czegoś tam) użytkowników.
  Forum: PHP · Podgląd postu: #1234233 · Odpowiedzi: 5 · Wyświetleń: 246

Neutral
Napisane: 4.06.2018, 17:03:09

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

"If" sprawdza, czy zmienna "var" jest równa lub większa od ilości tagów (znaczników) "artykul" w XML.
Teraz, gdy wpiszesz coś w pole o nazwie "artykul" i nie będzie zgodne z "tytul", to
zmienna "var" zostanie zinkrementowana tyle razy ile razy wykona się pętla foreach, a pętla
ta wykona się w Twoim przypadku dwa razy, ponieważ masz tylko jeden tag artykul i drugi tag
artykul, czyli jak już napisałem pętla wykona się dwukrotnie.

Czyli u Ciebie "if" sprawdza to:

 1. if($var>=2) {
 2. // ...
 3. }


 1. if(2>=2) {
 2. // ...
 3. }


Gdy dodasz nowe tagi "<artykul>" w XML, to wtedy zależnie od ich liczby, tyle razy wykona
obrót pętla. Gdy np. tych tagów będziesz mieć np. 5, to wtedy "if" sprawdzi taki warunek:

 1. if(5>=5) {
 2. // ...
 3. }

Bo, gdy wpiszesz niepasujące do niczego hasło, to wtedy zmienna "var" zostanie zinkrementowana
w tym przykładzie pięciokrotnie (tagów jest pięć), więc warunek się sprawdzi. Można by tu
oczywiście zastosować zmienną typu "string", żeby nie obciążać obliczeniami CPU, ale napisałem
jak napisałem. Gdyby jednak zastosować tutaj zamiast $var=0, np. $var='yes', to
wtedy można by napisać tak:
 1. foreach(/* ... */) {
 2. // ...
 3.  
 4. $var = 'no';
 5. }else {
 6. $var = 'yes';
 7. }
 8.  
 9. if($var == 'yes') {
 10. // ...
 11. }

Lub:
 1. foreach(/* ... */) {
 2. // ...
 3.  
 4. $var = 0;
 5. }else {
 6. $var = 1;
 7. }
 8.  
 9. if($var == 1) {
 10. // ...
 11. }
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1233932 · Odpowiedzi: 3 · Wyświetleń: 158

Neutral
Napisane: 4.06.2018, 14:34:35

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

 1. <?php
 2.  
 3. header('Content-Type: text/html; charset = UTF-8');
 4.  
 5. $artykul = $_POST['artykul'];
 6.  
 7. $var = 0;
 8.  
 9. $x0 = simplexml_load_file('mati_xml.xml');
 10.  
 11. foreach($x0 as $x1) {
 12. if($x1->tytul==$artykul) {
 13. echo ($x1->tytul);
 14. echo '<br />';
 15. echo $x1->tresc;
 16. $var = 0;
 17. } else {
 18. $var++;
 19. }
 20. }
 21.  
 22. if($var>=count($x0)) {
 23. echo 'Not Found';
 24. echo $var;
 25. echo count($x0);
 26. }
 27.  
 28. ?>
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1233929 · Odpowiedzi: 3 · Wyświetleń: 158

Neutral
Napisane: 20.05.2018, 17:54:22

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

Wydaje mi się, że wystarczy dać odpowiedni z-index.
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1233418 · Odpowiedzi: 3 · Wyświetleń: 135

Neutral
Napisane: 30.04.2018, 00:51:06

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

 1. <body style="background:grey">
 2.  
 3. Odliczanie: <div id="test"></div>
 4.  
 5.  
 6. function startTimer(duration, display) {
 7. var timer = duration
 8. var minutes;
 9. var seconds;
 10. countDown();
 11. var interval = setInterval(countDown, 1000);
 12.  
 13. function countDown() {
 14. minutes = parseInt(timer / 60, 10)
 15. seconds = parseInt(timer % 60, 10);
 16.  
 17. minutes = minutes < 10 ? "0" + minutes : minutes;
 18. seconds = seconds < 10 ? "0" + seconds : seconds;
 19.  
 20. display.innerHTML=(minutes+":"+seconds);
 21.  
 22. if (--timer < 0) {
 23. display.innerHTML=('Tutaj akcja!');
 24. clearInterval(interval);
 25. }
 26. }
 27. }
 28.  
 29. (function() {
 30. startTimer(0.2*60,document.getElementById('test'));
 31. }());
 32.  
 33.  
 34. </body>
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1232676 · Odpowiedzi: 4 · Wyświetleń: 487

Neutral
Napisane: 4.03.2018, 14:54:24

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

http://php.net/manual/pl/pdo.prepare.php

Napisz tak jak masz w przykładzie.
 1.  
 2. $jest = $db->prepare('SELECT imie_autora, nazwisko_autora FROM s_autor WHERE imie_autora = :imie, nazwisko_autora = :nazwisko');
 3.  


Napisz to bez tych cudzysłowów przed :imie i :nazwisko.
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1230055 · Odpowiedzi: 5 · Wyświetleń: 199

Neutral
Napisane: 26.02.2018, 16:31:26

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

Użyj pętli lub ręcznie klep te cyfry.

Example:
 1. for($i=0;$i<=count($something);$i++){
 2. $nazwa = $_POST['nazwa'][$i];
 3. $obrazek = $_FILES['obrazek'][$i];
 4. }
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1229746 · Odpowiedzi: 10 · Wyświetleń: 401

Neutral
Napisane: 29.12.2017, 23:09:03

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

 1. SELECT count(*) FROM posts WHERE posts.user_id = 'Nancy' GROUP BY posts.user_id;


Coś takiego chyba powinieneś napisać.
  Forum: Microsoft SQL Server / MSDE · Podgląd postu: #1226916 · Odpowiedzi: 17 · Wyświetleń: 1 240

Neutral
Napisane: 3.12.2017, 20:39:40

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

 1. <?php
 2.  
 3. if(!isset($_SESSION['a'])){
 4. $_SESSION['a']=0;
 5. }else {
 6. $_SESSION['a']=200;
 7. }
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12. if($_SESSION['a']==0){
 13. // $mysqli->query( ...........
 14. $_SESSION['a']++;
 15. echo 'to sie wykona';
 16.  
 17.  
 18. }
 19.  
 20. echo $_SESSION['a'];
 21.  
 22.  
 23. ?>
 24.  
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1225709 · Odpowiedzi: 4 · Wyświetleń: 326

Neutral
Napisane: 23.11.2017, 22:54:52

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

Możesz skorzystać np. z:

header('Location: http://localhost/index.php');
  Forum: PHP · Podgląd postu: #1225227 · Odpowiedzi: 2 · Wyświetleń: 207

Neutral
Napisane: 13.10.2017, 10:22:43

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

 1. <?php
 2. $arrColor = [0=>'black',1=>'white'];
 3. $arrSize = ['S','M','L','XL'];
 4.  
 5. for($i=0;$i<=3;$i++) {
 6. for($j=0;$j<=1;$j++){
 7. $arr[]= $arrColor[$j].' '.$arrSize[$i];
 8. }
 9. }
 10. print_r($arr);
 11.  
 12. ?>
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1223053 · Odpowiedzi: 7 · Wyświetleń: 456

Neutral
Napisane: 30.09.2017, 18:33:43

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

Użyj konstrukcji:
fopen(), file(), fclose(), fwrite(), str_replace(), while(), feof(), preg_replace(); tyle chyba powinno wystarczyć.

Edit:
 1. <?php
 2. $data = (file("domodif.txt"));
 3. $handle = fopen("domodif.txt","w");
 4.  
 5. foreach($data as $datas){
 6. $c = str_replace('ciemie','***',$datas);
 7. fwrite($handle,$c);
 8. }
 9. // fclose($handle);
 10. ?>
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1222601 · Odpowiedzi: 5 · Wyświetleń: 386

Neutral
Napisane: 28.09.2017, 12:07:29

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

x0.php:
 1. <form method="post" action="dlapkt.php">
 2. <input type="text" name="metoda"/>
 3. <input type="text" name="wyrazenie"/>
 4. <input type="submit" name="submit" />
 5. </form>


dlapkt.php:
 1. <?php
 2. if(!isset($_POST['metoda']) && !isset($_POST['wyrazenie'])){
 3. null;
 4. }else{
 5. $_SESSION['metoda'] = $_POST['metoda'] ;
 6. $_SESSION['wyrazenie'] = $_POST['wyrazenie'];
 7. }
 8. // (...)


W dalszym kodzie pozamieniaj wszystkie $_POST['metoda'] na $_SESSION['metoda'] i analogicznie postąp ze zmienną $_POST['wyrazenie'].
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1222523 · Odpowiedzi: 4 · Wyświetleń: 325

Neutral
Napisane: 1.06.2017, 00:22:03

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

 1. <form method="GET">
 2. <textarea name="old_game[0]"></textarea>
 3. <textarea name="new_game[1]"></textarea>
 4. <textarea name="keywords[2]"></textarea>
 5. <input type="submit"/>
 6. </form>
 7. <pre>
 8. <?php
 9. $old_game=$_GET['old_game'];
 10. $new_game=$_GET['new_game'];
 11. $keywords=$_GET['keywords'];
 12.  
 13. $old_game=explode(' ',$old_game[0]);
 14. //print_r($old_game);
 15.  
 16. for($i=0;$i<=count($old_game)-1;$i++){
 17. $keywords[2] = (str_replace($old_game[$i],$new_game[1],$keywords[2]));
 18. }echo '<br />';
 19. //print_r($keywords[2]);
 20.  
 21. ?>
  Forum: Przedszkole · Podgląd postu: #1216824 · Odpowiedzi: 3 · Wyświetleń: 303

Neutral
Napisane: 1.06.2017, 03:19:15

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 187
Dołączył: 10.01.2016

Ostrzeżenie: (0%)
-----

 1. <form action="" method="post">
 2. <input type="number" name="number"step="10"/>
 3. <input type="submit">
 4. </form>
 5. <div id="insert_here"></div>


Kod
<script>

var insert_here = document.getElementById('insert_here');

document.addEventListener('DOMContentLoaded',function() {
    document.querySelector('input[type="number"]').onchange=changeEventHandler;
},false);

function changeEventHandler(event) {
    // You can use “this” to refer to the selected element.
    if(!event.target.value){
        insert_here.innerHTML = ('Please Select One');
        
    }else{
    
        insert_here.innerHTML = ('You like ' + event.target.value + ' ice cream.');
    
      if(event.target.value==100){
        document.querySelector('input[type="number"]').setAttribute('step',100);
      }
    
    }
}
</script>
  Forum: PHP · Podgląd postu: #1216825 · Odpowiedzi: 2 · Wyświetleń: 374


New Posts  Nowe odpowiedzi
No New Posts  Brak nowych odpowiedzi
Hot topic  Popularny temat (Nowe)
No new  Popularny temat (Brak nowych)
Poll  Sonda (Nowe)
No new votes  Sonda (Brak nowych)
Closed  Zamknięty temat
Moved  Przeniesiony temat
 

RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 22.09.2018 - 18:47