Drukowana wersja tematu

Kliknij tu, aby zobaczyć temat w orginalnym formacie

Forum PHP.pl _ PHP _ problem przy kreowaniu xls - php/jquery

Napisany przez: johny97 11.07.2018, 07:50:15

Witam

Za pomocą poniższego kodu chciałem zapisać do pliku xls wybrane pozycje z wyniku zapytania do bazy (poprzez checkboxy), niestety po zainicjowaniu akcji nie kreuje się xls ...
widzę tylko w 'developer tools' chrome ze dane przez 'post' są przekazywane do porządanej podstrony (export.php) ale nic pozatym się nie dzieje.
Prosze o jakieś wskazówki gdzie może być błąd.

ponizej kod:

baza.php:

 1. <!DOCTYPE html>
 2. <http://december.com/html/4/element/html.html lang="pl">
 3. <http://december.com/html/4/element/head.html>
 4. ...
 5.  
 6.  
 7.  
 8. <http://december.com/html/4/element/script.html type="text/javascript">
 9.  
 10.  
 11.  
 12. $(function(){
 13. $("#myTable").tablesorter();
 14. });
 15.  
 16.  
 17. </http://december.com/html/4/element/script.html>
 18. <http://december.com/html/4/element/script.html type="text/javascript">
 19. $(function(){
 20. $("#myTable").tablesorter({ sortList: [[0,0], [1,0]] });
 21. });
 22.  
 23.  
 24.  
 25. </http://december.com/html/4/element/script.html>
 26.  
 27. </http://december.com/html/4/element/head.html>
 28.  
 29.  
 30. <http://december.com/html/4/element/body.html style="margin: 0; padding: 0">
 31. <http://december.com/html/4/element/div.html class="wrapper">
 32. <http://december.com/html/4/element/div.html class="baza">
 33.  
 34. <http://december.com/html/4/element/div.html id="myDiv"><http://december.com/html/4/element/h2.html><http://december.com/html/4/element/a.html href="baza_site.php" style="text-decoration: none;"># Baza Site</http://december.com/html/4/element/a.html></http://december.com/html/4/element/h2.html></http://december.com/html/4/element/div.html>
 35. <http://december.com/html/4/element/button.html class="btn btn-danger" id="export">export xls</http://december.com/html/4/element/button.html>
 36. <http://december.com/html/4/element/h6.html><http://december.com/html/4/element/i.html>ostatnia aktualizacja bazy - 19.06.2018</http://december.com/html/4/element/i.html></http://december.com/html/4/element/h6.html>
 37.  
 38.  
 39. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 40.  
 41. <http://december.com/html/4/element/div.html class="search">
 42. <http://december.com/html/4/element/form.html action="baza_site.php" method="POST">
 43. <http://december.com/html/4/element/div.html class="input-group">
 44. <http://december.com/html/4/element/input.html type="text" class="form-control" placeholder="Search" name="search">
 45. <http://december.com/html/4/element/div.html class="input-group-btn">
 46. <http://december.com/html/4/element/button.html class="btn btn-default" type="submit" name="submit" >
 47. <http://december.com/html/4/element/i.html class="glyphicon glyphicon-search"></http://december.com/html/4/element/i.html>
 48. </http://december.com/html/4/element/button.html>
 49. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 50. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 51. </http://december.com/html/4/element/form.html>
 52. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 53.  
 54. <http://december.com/html/4/element/div.html class="tabela">
 55.  
 56.  
 57.  
 58. // Include config file
 59. require_once 'config.php';
 60.  
 61. if (isset($_POST["submit"])) {
 62. $search = mysqli_real_escape_string($mysqli, trim($_POST['search']));
 63. mysqli_set_charset( $mysqli, 'utf8');
 64.  
 65. $sql = "SELECT * FROM baza_site WHERE site LIKE '%$search%' OR city LIKE '%$search%' OR address LIKE '%$search%' OR accessDetails LIKE '%$search%' OR ServiceArea LIKE '%$search%' OR locationType LIKE '%$search%'";
 66. if($result = $mysqli->query($sql)){
 67. if($result->num_rows > 0){
 68. $ilosc = mysqli_num_rows($result);
 69. echo "<http://december.com/html/4/element/b.html>ilość rekordów : " .$ilosc."</http://december.com/html/4/element/b.html>";
 70. echo "<http://december.com/html/4/element/table.html id='myTable' class='tablesorter-blackice'>";
 71. echo "<http://december.com/html/4/element/thead.html>";
 72. echo "<http://december.com/html/4/element/tr.html>";
 73. echo "<http://december.com/html/4/element/th.html style='text-align:center;' class='filter-false'><http://december.com/html/4/element/input.html type='checkbox' id='checkall'/></http://december.com/html/4/element/th.html>";
 74. echo "<http://december.com/html/4/element/th.html>site</http://december.com/html/4/element/th.html>";
 75. echo "<http://december.com/html/4/element/th.html>location type</http://december.com/html/4/element/th.html>";
 76. echo "<http://december.com/html/4/element/th.html>city</http://december.com/html/4/element/th.html>";
 77. echo "<http://december.com/html/4/element/th.html>address</http://december.com/html/4/element/th.html>";
 78. echo "<http://december.com/html/4/element/th.html>access details</http://december.com/html/4/element/th.html>";
 79. echo "<http://december.com/html/4/element/th.html>service area</http://december.com/html/4/element/th.html>";
 80. echo "</http://december.com/html/4/element/tr.html>";
 81. echo "</http://december.com/html/4/element/thead.html>";
 82. echo "<http://december.com/html/4/element/tbody.html>";
 83. while($row = $result->fetch_array()){
 84. echo "<http://december.com/html/4/element/tr.html>";
 85. echo "<http://december.com/html/4/element/td.html class='text-center'>"."<http://december.com/html/4/element/input.html type='checkbox' name='checkboxlist' class='checkitem' value=". $row['id']."/> </http://december.com/html/4/element/td.html>";
 86. echo "<http://december.com/html/4/element/td.html>" . $row['site']. "</http://december.com/html/4/element/td.html>";
 87. echo "<http://december.com/html/4/element/td.html>" . $row['locationType']. "</http://december.com/html/4/element/td.html>";
 88. echo "<http://december.com/html/4/element/td.html>" . $row['city'] . "</http://december.com/html/4/element/td.html>";
 89. echo "<http://december.com/html/4/element/td.html>" . $row['address'] . "</http://december.com/html/4/element/td.html>";
 90. echo "<http://december.com/html/4/element/td.html>" . $row['accessDetails'] . "</http://december.com/html/4/element/td.html>";
 91. echo "<http://december.com/html/4/element/td.html>" . $row['ServiceArea'] . "</http://december.com/html/4/element/td.html>";
 92.  
 93.  
 94. echo "</http://december.com/html/4/element/tr.html>";
 95. }
 96. echo "</http://december.com/html/4/element/tbody.html>";
 97. echo "</http://december.com/html/4/element/table.html>";
 98. // Free result set
 99. $result->free();
 100. } else{
 101. echo "<http://december.com/html/4/element/p.html class='lead'><http://december.com/html/4/element/em.html>Brak informacji w bazie.</http://december.com/html/4/element/em.html></http://december.com/html/4/element/p.html>";
 102. }
 103. } else{
 104. echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . $mysqli->error;
 105. }
 106. }
 107. // Close connection
 108. $mysqli->close();
 109. ?>
 110.  
 111.  
 112.  
 113. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 114. </http://december.com/html/4/element/div.html>
 115. <http://december.com/html/4/element/script.html type="text/javascript">
 116.  
 117. $("#myTable").tablesorter({
 118. headers: {
 119. 0: { sorter: false, parser: false }
 120. }
 121. });
 122.  
 123.  
 124.  
 125. <http://december.com/html/4/element/script.html type="text/javascript">
 126.  
 127. $('#checkall').change(function(){
 128. $('.checkitem').prop("checked", $(this).prop("checked"))
 129. })
 130.  
 131. $('#export').click(function(){
 132. var id = $('.checkitem:checked').map(function(){
 133. return $(this).val()
 134. }).get().join(' ')
 135. $.post('export.php?p=xls', {id : id})
 136.  
 137. });
 138.  
 139.  
 140. </http://december.com/html/4/element/script.html>
 141.  
 142. </http://december.com/html/4/element/body.html>
 143. </http://december.com/html/4/element/html.html>


export.php:

 1. <?php
 2.  
 3. require_once 'config.php';
 4. $id='';
 5. $output = '';
 6. $page = http://www.php.net/isset($_GET['p'])? $_GET['p'] : '';
 7. if($page == 'xls'){
 8. $myid = $_POST['id'];
 9. $id = http://www.php.net/str_replace('/', '', $myid);
 10.  
 11.  
 12. $sql = "SELECT * FROM baza_site WHERE id IN($id)";
 13. http://www.php.net/echo $sql;
 14. if($result = $mysqli->query($sql)){
 15. if($result->num_rows > 0)
 16. {
 17.  
 18. $output .= '
 19. <table border="1">
 20. <tr>
 21. <th>id</th>
 22. <th>site</th>
 23. <th>location type</th>
 24. <th>city</th>
 25. <th>address</th>
 26. <th>access details</th>
 27. <th>service area</th>
 28. </tr>
 29. ';
 30. while($row = mysqli_fetch_array($result))
 31. {
 32. $output .= '
 33. <tr>
 34. <td>'.$row["id"].'</td>
 35. <td>'.$row["site"].'</td>
 36. <td>'.$row["locationType"].'</td>
 37. <td>'.$row["city"].'</td>
 38. <td>'.$row["address"].'</td>
 39. <td>'.$row["accessDetails"].'</td>
 40. <td>'.$row["ServiceArea"].'</td>
 41.  
 42. </tr>
 43. ';
 44. }
 45. $output .= '</table>';
 46.  
 47.  
 48. http://www.php.net/header("Content-Type: application/vnd.ms-excel");
 49. http://www.php.net/header("Content-Disposition: attachment; filename=".'xxx'.http://www.php.net/date("Y-m-d_H_i_s").".xls");
 50. http://www.php.net/header("Pragma: no-cache");
 51. http://www.php.net/header("Expires: 0");
 52. http://www.php.net/echo $output;
 53. }
 54. }}
 55. $mysqli->close();
 56.  
 57.  
 58.  
 59.  
 60. ?>

Napisany przez: Pyton_000 11.07.2018, 08:25:07

Wszystko zapewne działa tak jak powinno. Ale Ajax nie słuzy do pobierania plików generalnie...

https://nehalist.io/downloading-files-from-post-requests/

Napisany przez: johny97 11.07.2018, 10:42:35

Zatem jak najprościej przekazać wartośc 'id'(z zaznaczonych checkboxow) do podstrony która wykona zapytanie do bazy i wykreuje mi xls'a ?

Napisany przez: nospor 11.07.2018, 11:33:45

Normalnie, wyslij formularz do tej podstrony

Napisany przez: Pyton_000 11.07.2018, 11:56:59

Widać że nie przeczytałeś tego co podesłałem bo tam masz gotowe rozwiązanie tak na prawdę.

Napisany przez: johny97 11.07.2018, 12:20:10

jak widać dużo jeszcze się muszę nauczyć
ale rozwiązania problemu tam nie widze ;/
dzięki za pomoc

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)