Witaj Gościu! ( Zaloguj | Rejestruj )

Forum PHP.pl

 
Reply to this topicStart new topic
> Obsługa właściwości tablicowych w klasie z użyciem "metod magicznych"
Gieroslawski
post 3.11.2017, 00:16:45
Post #1

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 2
Pomógł: 0
Dołączył: 2.11.2017

Ostrzeżenie: (0%)
-----


Witam

Czy w PHP jest możliwy dostęp w klasie do prywatnego pola będącego tablicą, za pomocą tzw. „metod magicznych” __get i __set? Pytam, ponieważ używam wymienionych metod do uzyskiwania dostępu do pól klasy, które są typami prostymi lub obiektami i to działa całkiem przyzwoicie (wiem, że są pewne spadki wydajności ale to w chwili obecnej nie jest dla mnie kluczowe). Chciałbym niektóre utworzone przez siebie klasy wyposażyć we właściwości tablicowe. Przez pojęcie właściwości rozumiem tu mechanizm znany z języków takich jak C# czy ObjectPascal, gdzie w klasie istnieje pole, do którego dostęp odbywa się poprzez prywatne metody dostępowe (akcesory). Pozwala to np.: sprawdzać poprawność przekazywanych wartości (dla metody „set”) czy zwracać określoną wartość dla właściwości, która może nie posiadać odpowiadającego jej prywatnego pola w klasie a zwracana wartość jest np. obliczana (dla metody „get”). Żeby dobrze wyłuszczyć nurtujący mnie problem, przytoczę fragment hipotetycznej klasy:

 1. <?php
 2.  
 3. class TMyComponent
 4. {
 5. private $_count;
 6. private $_name;
 7. private $_values;
 8.  
 9. public function __construct()
 10. {
 11. $this->_ count = 0;
 12. $this->_name = "";
 13. $this->_values = array();
 14. }
 15.  
 16. public function __get($name)
 17. {
 18. $method = "get" . ucfirst($name);
 19. if (method_exists($this, $method))
 20. {
 21. return $this->$method();
 22. }
 23. }
 24.  
 25. public function __set($name, $value)
 26. {
 27. $method = "set" . ucfirst($name);
 28. if (method_exists($this, $method))
 29. {
 30. $this->$method($value);
 31. }
 32. }
 33.  
 34. private function getCount()
 35. {
 36. return $this->_count;
 37. }
 38.  
 39. private function getName()
 40. {
 41. return $this->_name;
 42. }
 43.  
 44. private function setName($value)
 45. {
 46. $this->_name = value;
 47. }
 48.  
 49. public function getValues($index)
 50. {
 51. $item = NULL;
 52. if ($this->isIndexValid($index))
 53. {
 54. $item = $this->_items[$index];
 55. }
 56. return $item;
 57. }
 58.  
 59. public function setValues($index, $value)
 60. {
 61. if ($this->isIndexValid($index))
 62. {
 63. $this->replace($index, $value);
 64. }
 65.  
 66. protected function isIndexValid($index)
 67. {
 68. $result = is_int($index) && ($index < $this->_count) && ($index >= 0);
 69. }
 70.  
 71. }
 72.  
 73. ?>


Dostęp do dwóch pierwszych pól w utworzonym obiekcie wyżej podanej klasy jest dość wygodny, np.:

 1. $myObj = new TMyComponent();
 2.  
 3. ...
 4.  
 5. $n = $myObj->count;
 6. $myObj->name = "abcdef";


Niestety do pola $_values można dostać się tylko przy jawnym wywołaniu metod getValues i setValues, np.:

 1. $oldValue = $myObj->getValues(2); // odczyt z komórki prywatnego pola klasy, gdzie pole jest tablicą
 2.  
 3. $myObj->setValues(2, 64); // zapis do komórki prywatnego pola klasy, gdzie pole jest tablicą


Czy w PHP jest możliwe takie przebudowanie wyżej podanego ciągu instrukcji metod __get i __set aby można było dostać się do pola $_values w taki sposób:

 1. $oldValue = $myObj->values[2]; // odczyt z komórki prywatnego pola klasy, gdzie $values jest właściwością tablicową (a nie polem klasy!)
 2.  
 3. $myObj->values[2] = 64; // zapis do komórki prywatnego pola klasy, gdzie $values jest właściwością tablicową (a nie polem klasy!)


Wg mojej wiedzy dotyczącej PHP (z pewnością niekompletnej), tego nie da się zaimplementować. A to dlatego, ponieważ metoda magiczna __get pobiera tylko jeden argument, którym jest nazwa właściwości. Niestety nie da się przekazać indeksu komórki do tablicy. Podobnie ma się rzecz z metodą magiczną __set, która pobiera tylko dwa argumenty, którymi są nazwa właściwości i wartość podlegająca przypisaniu do prywatnego pola. Być może się mylę i da się ten problem rozwiązać (co byłoby miłym zaskoczeniem). Rzecz jednak w tym, że dość skrupulatnie przekopywałem dział Help serwisu php.net. Próbowałem także przeszukiwać różne fora i blogi dotyczące programowania w PHP. Niestety nie natknąłem się na rozwiązanie takiego problemu. Jedyne na co trafiłem to na propozycje rozszerzenia języka PHP o metody dostępowe get i set działające podobnie jak w C# (tu: https://bugs.php.net/bug.php?id=49526, ale ta propozycja została odrzucona a szkoda, bo ten mechanizm wydaje się być o wiele lepszy niż tzw. "metody magiczne").

Czy jest zatem możliwe obsłużenie w klasie prywatnego pola-tablicy za pomocą metod magicznych __get i __set?
Go to the top of the page
+Quote Post
kayman
post 3.11.2017, 00:56:11
Post #2

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 545
Pomógł: 40
Dołączył: 20.07.2012
Skąd: Warszawa

Ostrzeżenie: (0%)
-----


 1.  
 2. class MyClass {
 3.  
 4. private $values = array();
 5.  
 6. public function __set($key, $value) {
 7. $this->values[$key] = $value;
 8. }
 9.  
 10. public function __get($key) {
 11. return isset($this->values[$key]) ? $this->values[$key] : null;
 12. }
 13.  
 14. }
 15.  
 16. // ---
 17.  
 18. $obj = new MyClass();
 19. $obj->foo = 'bar';
 20. $var = $obj->foo; // $var = 'bar';
 21.  


Ten post edytował kayman 3.11.2017, 01:08:03
Go to the top of the page
+Quote Post
Gieroslawski
post 5.11.2017, 19:39:43
Post #3

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 2
Pomógł: 0
Dołączył: 2.11.2017

Ostrzeżenie: (0%)
-----


Szanowny kayman'ie Twoja odpowiedź niestety nie dotyka istoty opisanego przez mnie problemu. Przykład podany przez Ciebie jest bardzo popularny. Nie chodziło mi o banalny/trywialny sposób dostępu do pól klasy zgromadzonych w jednym polu jako tablicy, indeksowanej nazwami właściwości. Jeszcze raz powtórzę: jedno z pól klasy jest tablicą. Być może nieporozumienie wynika z tego, że w dokumentacji PHP występuje pojęcie właściwości, które jest błędnie użyte przez ludzi rozwijających język PHP. To co oni opisują w swoim systemie pomocy jako właściwość to jest w rzeczywistości polem klasy. Właściwości to mechanizm dostępu do pól klasy przez metody dostępowe, które są wywoływane niejawnie (nie jest to ścisła definicja, a tylko mój jak najkrótszy opis).

Ja w swoich klasach potrzebuję dostępu do komórek pola będącego tablicą w klasie, poprzez symulowanie właściwości, które by pozwalały przekazywać indeks komórki w metodach __get i __set. W językach, które wymieniłem w poprzednim poście, tj. C# czy ObjectPascal właściwości mogą być tablicowe. Oznacza to, że w tych językach metody dostępowe "get" i "set" uwzględniają dodatkowy parametr, którym jest indeks. Przykładowo w języku ObjectPascal, klasa którą w pierwszym poście przedstawiłem, miałaby następujący (zbliżony do PHP) kod:

Kod
TMyComponent = class(TObject)
  private
    FCount: Integer;
    FName: String;
    FValues: TList<TPerson>;
    function GetValue(const Index: Integer): TPerson;
    procedure SetName(Value: String);
    procedure SetValue(const Index: Integer; Value: TPerson);
  public
    constructor Create;
    destructor Destroy; override;
    property Count: Integer read FCount;
    property Name: Integer read FName write SetName;
    property Values[const Index: Integer]: TPerson read GetValue write SetValue;
  end;
    
constructor Create;
begin
  FCount := 0;
  FName := "";
  FValues := TList<TPerson>.Create;
end;

destructor Destroy;
begin
  FValues.Free;
  inherited Destroy;
end;

function SetName;
begin
  if (FName <> Value)
   then FName := Value;
end;

function GetValue(const Index: Integer): TPerson;
begin
  Result := nil;
  if IsIndexValid(Index)
   then Result := FValues[Index];
end;

procedure SetValue(const Index: Integer; Value: TPerson);
begin
  if IsIndexValid(Index)
   then FValues[Index] := Value;
end;

function IsIndexValid(const Index: Integer);
begin
  Result := (Index >= 0) and (Index < FValue.Count);
end;

...
// i sposób jej użycia

myObj := TMyComponent.Create;
...
var OldValue: Integer;
...
OldValue := myObj.Values[2];  // odczyt właściwości tablicowej
myObj.Values[2] := 64;  // zapis właściwości tablicowej
...
myObj.Free;


To co ja bym potrzebował, można by przedstawić za pomocą następującego hipotetycznego (całkiem wymyślonego) kodu w PHP:

 1. <?php
 2.  
 3. class TMyComponent
 4. {
 5. private $_count;
 6. private $_name;
 7. private $_values;
 8.  
 9. public function __construct()
 10. {
 11. $this->_ count = 0;
 12. $this->_name = "";
 13. $this->_values = array();
 14. }
 15.  
 16. public function __get($name, $index) // <- hipotetyczny parametr "index" w metodzie __get
 17. {
 18. $method = "get" . ucfirst($name);
 19. if (method_exists($this, $method))
 20. {
 21. if isset($index)
 22. {
 23. return $this->$method($index);
 24. }
 25. else return $this->$method();
 26. }
 27. }
 28.  
 29. public function __set($name, $value, $index) // <- hipotetyczny parametr "index" w metodzie __set
 30. {
 31. $method = "set" . ucfirst($name);
 32. if (method_exists($this, $method, $index))
 33. {
 34. if isset($index)
 35. {
 36. $this->$method($index, $value);
 37. }
 38. else $this->$method($value);
 39. }
 40. }
 41.  
 42. private function getCount()
 43. {
 44. return $this->_count;
 45. }
 46.  
 47. private function getName()
 48. {
 49. return $this->_name;
 50. }
 51.  
 52. private function setName($value)
 53. {
 54. $this->_name = value;
 55. }
 56.  
 57. public function getValues($index)
 58. {
 59. $item = NULL;
 60. if ($this->isIndexValid($index))
 61. {
 62. $item = $this->_items[$index];
 63. }
 64. return $item;
 65. }
 66.  
 67. public function setValues($index, $value)
 68. {
 69. if ($this->isIndexValid($index))
 70. {
 71. $this->replace($index, $value);
 72. }
 73. }
 74.  
 75. protected function isIndexValid($index)
 76. {
 77. $result = is_int($index) && ($index < $this->_count) && ($index >= 0);
 78. }
 79.  
 80. }
 81.  
 82. ?>


Wtedy wyżej przedstawioną hipotetyczną klasę używałoby się następująco (na razie też wyłącznie hipotetycznie :-)

 1. $myObj = new TMyComponent();
 2. ...
 3. $n = $myObj->count;
 4. $myObj->name = "abcdef";
 5. $oldValue = $myObj->values[2]; // odczyt z komórki właściwości, nie z pola klasy, gdzie niejawnie jest wywoływana czytająca metoda dostępowa
 6. $myObj->values[2] = 64; // zapis do komórki właściwości, nie do pola klasy, gdzie niejawnie jest wywoływana zapisująca metoda dostępowa


W tym hipotetycznym kodzie metod __get i __set widać, że posiadają one dodatkowy opcjonalny parametr, który służy do przekazywania indeksu do tablicy. I wg mojej wiedzy w PHP takiej możliwości nie ma, bo metoda __get przyjmuje jeden parametr (nazwę pola w klasie) a metoda __set dwa parametry (nazwę pola w klasie i wartość do zapisania w tym polu). Nie ma możliwości przekazania indeksów dla pól będących tablicami. A tego mi właśnie bardzo brakuje. Na razie zostaje mi obsługa dostępu do pól w klasach na modłę języka Java, tj. poprzez publiczne metody dostępowe, co jest trochę upierdliwe. Chyba, że jednak da się w kodzie PHP jakoś przekazać do metod __get i __set dodatkowy parametr a tylko ja o tym nie wiem. Bardzo by mnie to ucieszyło, usprawniłbym swoją "biblioteczkę" klas.
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 16.09.2019 - 05:58