Witaj Gościu! ( Zaloguj | Rejestruj )

Forum PHP.pl

4 Stron V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> [linux]APACHE2+SSL+MOD_REWRITE+CGI +PHP4+PHP5+MySQ
Fo
post 18.05.2005, 22:59:48
Post #1

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 401
Pomógł: 0
Dołączył: 18.04.2003
Skąd: Trójmiasto

Ostrzeżenie: (0%)
-----


Chwila wolnego w robocie, fajeczka, kaweczka i pisze teraz to co chiałem od jakiegoś czasu dla forumowiczów napisać smile.gif

Niniejszy tutorial zaznaczam iż piszę :

=> aby początkującym użytkownikom linux'a pomóc.
=> aby od osób które znają się na serwerach i montażu oprogramowania usłyszeć - lepsze propozycje dotyczące instalacji niżej opisanego oprogramowania, aby więcej się nauczyć i jednocześnie sprawdzić czy ja sam nie zrobiłem tutaj gdzieś niedociągnięć.

słowo wstępu :

instalacja oprogramowania przeprowadzona została wg. poniższych wskazówek pomyślnie na dystrybucjach : debian sarge oraz slackware 10.0

znak : # - oznacza iż polecenie wykonywane było jako użytkownik root.
użytkownik [user] : oznacza zwykłego użytkownika - nie mającego praw root'a. Użytkownika takiego możemy stworzyć poprzez wykonanie jako root następującego polecenia :

[quote]# adduser[/quote]

i odpowiedzeniu na wyświetlane pod konsolą pytania takie jak : nazwa użytkownika, hasło itp.

tongue.gif 1. instalacja bazy danych MySQL
=> źródła : http://dev.mysql.com/downloads/mysql/4.0.html
==> instalowana wersja przez mnie : http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-4...om/pick#mirrors
=> dokumentacja : http://dev.mysql.com/doc/

pierwszym krokiem będzie pobranie źródeł oraz dodanie grupy i użytkownika systemowego pod którym uruchamiany jest serwer baz danych MySQL

[quote]# su - c [user]
# wget http://sunsite.icm.edu.pl/mysql/Downloads/...l-4.0.24.tar.gz
# exit

# groupadd mysql
# useradd -g mysql mysql
[/quote]

następnie rozpakowywujemy pobrane źródła:

[quote]# tar -zxvf mysql-4.0.24.tar.gz[/quote]

przechodzimy do katalogu do którego ów źródła zostały rozpakowane i przystępujemy do procesu kompilacji:

[quote]# cd mysql-4.0.24
# ./configure --prefix=/usr/local/mysql --with-charset=latin2
# make
# make install
[/quote]

po pomyślnej instalacji bazy danych, musimy zainstalować jeszcze bazę danych mysql - bez której nasz mysql nie będzie poprawnie funkcjonować :

[quote]# ./scripts/mysql_install_db[/quote]

po zainstalowaniu się w katalog /usr/local/mysql/var bazy mysql zmieniamy właściciela i grupę katalogu w którym egzystuje mysql :

[quote]# chown -R mysql /usr/local/mysql
# chgrp -R mysql /usr/local/mysql
[/quote]

dzięki temu zabiegowi nasz serwer baz danych będzie uruchamiany z prawami normalnego użytkownika ( mysql ).

następnie do katalogu, który określiliśmy przy kompilacji parametrem --sysconfdir kopiujemy plik my.cnf

[quote]# cp ./support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf [/quote]

uruchamiamy serwer mysql :

[quote]# /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe &[/quote]

i sprawdzamy czy rzeczywiście zaczął on funkcjonować :

[quote]# /usr/local/mysql/bin/mysqladmin ping [/quote]
powinna zostać wyświetlona następująca informacja :
[quote]# mysqld is alive[/quote]

zdefiniujemy teraz hasło do naszego serwera mysql tak aby nie pozostał on otwarty :

[quote]# /usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root password nasze_hasło[/quote]

aby uprościć sobie dostęp do najważniejszych narzędzi, utworzymy do nich symboliczne dowiązania :

[quote]# ln -s /usr/local/mysql/bin/mysqladmin /usr/local/bin/mysql.admin
# ln -s /usr/local/mysql/bin/mysql /usr/local/bin/mysql.console
[/quote]

zobaczmy jeszcze czy aby napewno do naszego serwera nie można się dostać bez hasła :

[quote]# mysql.console
ERROR 1045: Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO)[/quote]

tak więc bez hasła nikt na root'a mysql się nie dostanie, sprawdźmy jeszcze tylko czy my możemy się do niego dostać :

[quote]# mysql.console -u root -p
Enter password : *****

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 13 to server version: 4.0.23a-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
# exit [/quote]

aby nasz serwer mysql po restarcie maszyny został uruchomiony dokładamy odpowiedni wpis :

[quote]=> dla slackware :
# echo '/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe &' >> /etc/rc.d/rc.local

=> dla debian'a :
# touch /etc/init.d/initialization
# echo '/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe &' >> /etc/init.d/initialization[/quote]

jeżeli nie chcemy aby dostęp do mysql był rónież z zewnątrz ( poza localhost ) w [B]/etc/my.cnf
dokonujemy małych modyfikacji, dopisujemy w sekcji [mysqld] :

[quote="/etc/my.cnf"][mysqld]
bind-address = 127.0.0.1[/quote]

koniec instalacji MySQL.

biggrin.gif 2. instalacja serwera www - apache2
=> źródła : http://httpd.apache.org/download.cgi
==> instalowana przeze mnie wersja : http://www.apache.net.pl/httpd/httpd-2.0.54.tar.gz
=> dokumentacja : http://httpd.apache.org/docs-2.0/

apache2 instalować będziemy z obsługą SSL'a - tak więc pobieramy dotknięciem się do źródeł apache2, instalujemy najnowszą wersję OpenSSL

=> źródła : http://www.openssl.org/source/
==> instalowana przeze mnie wersja : http://www.openssl.org/source/openssl-0.9.7g.tar.gz
=> dokumentacja : http://www.openssl.org/docs/

[quote]# su - c [user]
# wget http://www.openssl.org/source/openssl-0.9.7g.tar.gz
# exit
# tar -zxvf openssl-0.9.7g.tar.gz
# cd openssl-0.9.7
# ./config --prefix=/usr/local/ssl
# make
# make install
[/quote]

po zainstalowaniu SSL'a zabieramy się za naszego apache2 :

[quote]# tar -zxvf httpd-2.0.54.tar.gz
# cd httpd-2.0.54
# ./configure --prefix=/usr/local/apache2 --enable-so --enable-modules=rewrite --enable-shared=rewrite --enable-ssl --enable-rewrite
# make
# make install
[/quote]

po zainstalowaniu serwera apache2, zaczynamy zabawę z naszym httpd.conf, w tym celu zaprzęgamy do roboty nasz ulubiony edytor tekstu, u mnie był to debianowy nano, ale modyfikacji można równie dobrze dokonywać z poziomu edycji w MC ( midnight commander ). Poniżej załączam opis - jak powinny wyglądać odpowiednie linijki w httpd.conf

[quote="/usr/local/apache2/conf/httpd.conf"]"ServerRoot /usr/local/apache2"
Listen nasze_ip:80
Listen nasze_ip:443

ServerName nasze_ip

DocumentRoot "/home/www"
- powiedzmy że takie

<Directory "/home/www">
Options Indexes FollowSymLinks
....
</Directory>

DirectoryIndex index.html index.htm

AddDefaultCharset ISO-8859-2
( tej linijki w httpd.conf nie znajdziemy, trzeba ją dopisać )

NameVirtualHost nasze_ip:80
NameVirtualHost nasze_ip:443


[sekcja virtualhost - przykładowy nowy Vhost bez obslugi SSL]

<VirtualHost nasze_ip:80>
ServerAdmin admin@space
DocumentRoot /home/www/localhost
ServerName nasze_ip
ErrorLog logs/localhost-error_log
CustomLog logs/localhost-access_log common
</VirtualHost>


[przykładowy nowy Vhost z obsługą SSL]

<VirtualHost nasze_ip:443>
DocumentRoot /home/www/localhost
ServerName nasze_ip:443
ServerAdmin root@space
ErrorLog logs/localhost-error_log
CustomLog logs/localhost-access_log common
SSLEngine on
SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP:+eNULL
SSLCertificateFile /usr/local/apache2/conf/ssl.crt/server.crt
SSLCertificateKeyFile /usr/local/apache2/conf/ssl.key/server.key
SetEnvIf User-Agent "."MSIE.*" \
nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
downgrade-1.0 force-response-1.0
</VirtualHost>
[/quote]

teraz należy jeszcze co niego zmodyfikować plik : /usr/local/apache2/conf/ssl.conf i zahashować co poniektóre linijki, ponieważ obsługe virtualhosta z SSL ustawiać będziemy w httpd.conf smile.gif

[quote]#Listen 443
#<VirtualHost _default_:443>
#   General setup for the virtual host
#DocumentRoot "/home/www/"
#ServerName nasze_ip:443
#ServerAdmin root@space
#ErrorLog /usr/local/apache2/logs/error_log
#TransferLog /usr/local/apache2/logs/access_log
#SSLEngine on
#SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP:+eNULL
#SSLCertificateFile /usr/local/apache2/conf/ssl.crt/server.crt
#SSLCertificateKeyFile /usr/local/apache2/conf/ssl.key/server.key
#SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +CompatEnvVars +StrictRequire
#<Files ~ "\.(cgi|shtml|phtml|php3?)$">
#    SSLOptions +StdEnvVars
#</Files>
#<Directory "/usr/local/apache2/cgi-bin">
#    SSLOptions +StdEnvVars
#</Directory>
#SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" \
#         nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
#         downgrade-1.0 force-response-1.0
#</VirtualHost>
[/quote]

ok modyfikacji dość, teraz zrobimy sobie dla wygody linka do apachectl

[quote]# ln -s /usr/local/apache2/bin/apachectl /usr/local/bin/apache2[/quote]

jak rownież dołożymy odpowiednią linijke do rc.local lub naszego debianowego skryptu initialization aby po restarcie maszyny serwer został zainicjowany :

[quote]=> dla slackware :
# echo '/usr/local/apache2/bin/apachectl startssl' >> /etc/rc.d/rc.local

=> dla debian'a :
# echo '/usr/local/apache2/bin/apachectl startssl' >> /etc/init.d/initialization[/quote]

oraz co się tyczy stricto Debiana : o ile nie zrobiliśmy już tego wcześniej aby nasz skrypt startowy wogóle był skryptem startowym systemu, wywołać musimy następującą komende :

[quote]# update-rc.d /etc/init.d/initialization defaults [/quote]

Zainstalowaliśmy wcześniej openssl'a tak więc teraz kiedy mamy rownież zainstalowany serwer www, damy mu możliwość współpracy z SSL.

generujemy główny certyfikat dla naszego serwera :
[quote]# openssl genrsa -des3 -out server.key 1024[/quote]

:roll2: pamietaj jakie ustawiasz hasło dla certyfikatu

usuwamy haslo z klucza aby umożliwić automatyczny start apache2
[quote]# openssl rsa -in server.key -out server.pem[/quote]

:roll2: podajemy to samo hasło które wpisaliśmy podczas generowania certyfikatu

generujemy podpis certyfikatu
[quote]# openssl req -new -key server.pem -out server.csr[/quote]

wypełniamy pola : country, state, city
w momencie kiedy zostaniemy zapytani o 'organization unit' zostawiamy to pole puste [ enter ]
pole common name - w nim powinniśmy podać albo adres ip naszego serwera albo jego domene, zalecam domene. pola 'a challenge password' nie musimy wypełniać.

generujemy tzw. self-signed certificate - certyfikat podpisany 'przez siebie' (podajemy takie samo hasło jakie podawalismy podczas generowania server.pem )
[quote]# openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.pem -out server.crt[/quote]

ok, kiedy wszystko już mamy przygotowane, zabieramy sie do instalacji naszego prywatnego klucza oraz certyfikatu do apache2 :

[quote]# mkdir /usr/local/apache2/conf/ssl.crt
# cp server.crt /usr/local/apache2/conf/ssl.crt/server.crt

# mkdir /usr/local/apache2/conf/ssl.key
# cp server.pem /usr/local/apache2/conf/ssl.key/server.key
[/quote]

kiedy wszystko już praktycznie jest gotowe, sprawdzamy czy nie mamy jakichś błędów w httpd.conf :

[quote]# apache2 -t
Syntax OK
[/quote]

jeżeli wszystko jest ok, włączamy naszego apache2 z obsługą SSL
[quote]# apache2 startssl[/quote]

spojrzmy dla pewnosci w procesy i wywolajmy url w przegladarce aby mieć pewność że serwer pracuje prawidłowo.

w procesach widnieć powinno kilka pozycji podobnych do poniższej :
[quote]nobody   14682  0.0  1.0 15296 5168 ?        S    09:05   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start -DSSL [/quote]

:roll2: 2.1 obsługa mod_rewrite

Aby nasz mod_rewrite z którym skompilowaliśmy apache2 funkcjonował poprawnie należy w httpd.conf dokonać następujących modyfikacji :

Wyedytujemy httpd.conf w okolicach linijki 335 zaraz pod DocumentRoot "/home/www", struktura musi być następująca jeżeli chcemy mieć możliwość korzystania z mod_rewrite z poziomu .htaccess

[quote="httpd.conf"]<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride FileInfo
</Directory>[/quote]

kawałek dalej :

[quote="httpd.conf"]<Directory "/home/www">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride FileInfo
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>[/quote]

W dowolnym miejscu w httpd.conf dorzucamy jeszcze następujące linijeczki :

[quote="httpd.conf"]# mod_rewrite support

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteLog "/usr/local/apache2/logs/rewrite.log"
RewriteLogLevel 9
</IfModule>[/quote]

Aby przetestować czy mod_rewrite działa poprawnie, należy do katalogu dla VirtualHosta, którego sobie utworzymy wprowadzić plik .htaccess o następującej zawartości :

[quote=".htaccess"]RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^.*$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.com/ [R][/quote]

Dzięki dobrodziejstwu .htaccess i mod_rewrite po wejściu na url, dla którego DocumentRoot wskazuje na katalog zawierający .htaccess z powyższą zawartością zostaniemy przekierowani na adres www.domain.com

blink.gif 2.2 obsługa CGI

Aby mieć możliwość uruchamiania na naszej maszynie skryptów perl'a ( .cgi .pl ) należy w pliku konfiguracyjnym httpd.conf dokonać paru małych modyfikacji :

[quote="/usr/local/apache2/conf/httpd.conf"]modyfikujemy linijke DirectoryIndex
DirectoryIndex index.html index.htm index.cgi index.pl

dodajemy linijeczke :
AddHandler cgi-script .cgi .pl

oraz określamy w jakich katalogach maja być parsowane pliki .cgi oraz .pl - jako skrypty CGI, w naszym przypadku wszystkie katalogi cgi-bin we wszystkich podkatalogach * w katalogu /home/www
<Directory "/home/www/*/cgi-bin">
Options +ExecCGI
</Directory>
[/quote]

Teraz sprawdźmy czy nasze skrypty CGI aby napewno działają poprawnie, otwieramy nasz ulubiony edytorek i wpisujemy :

[quote]#!/usr/bin/perl

print "Content-type: text/html\n\n";
print "Hello, Im a CGI script and Im gonna print You some environment variables to make You belive that Im working fine smile.gif \n";
print "<br><br>";

foreach $key (keys %ENV) {
print "$key --> $ENV{$key}<br>";
}
[/quote]


Nasz kod zapisujemy jako plik .cgi lub .pl w miejscu w którym nadaliśmy mozliwość parsowania plików jako skrypty CGI.
Następnie nadajemy odpowiednie prawa dla pliku :

[quote]# chmod 755 /home/www/localhost/cgi-bin/skrypt.cgi
# chmod +x /home/www/localhost/cgi-bin/skrypt.cgi
[/quote]

teraz sprawdzamy już tylko w przeglądarce czy wszystko działa poprawnie podając w url'u scieżkę do naszego skryptu cgi
np. : http://nasze_ip/cgi-bin/skrypt.cgi.
Jeżeli wszystko działa poprawnie w przeglądarce powinno pokazać się co nieco zmiennych środowiskowych smile.gif

cool.gif 2.3 obsługa php4

=> źródła : http://www.php.net/downloads.php
==> instalowana przez mnie wersja : http://pl.php.net/distributions/php-4.3.11.tar.gz
=> dokumentacja : http://pl.php.net/manual/pl/

zatrzymujemy serwer apache :

[quote]# apache2 stop[/quote]

następnie pobieramy źródła, rozpakowywujemy je i przystępujemy do kompilacji.
php4 zainstalujemy jako moduł dla apache2

moja instalacja php4 była non-standard - tak więc doinstalowałem wcześniej rzeczy takie jak :

Zlib 1.2.2 - http://prdownloads.sourceforge.net/libpng/...tar.gz?download
curl 7.13.1 - http://curl.haxx.se/download.html
gd 2.0.33 - http://www.boutell.com/gd/
libmcrypt 2.5.7 - http://sourceforge.net/project/showfiles.p...lease_id=178782
mcrypt 2.6.4 - http://sourceforge.net/project/showfiles.p...lease_id=178780
mhash 0.9.2 - http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=4286
libiconv 1.9.2 - ftp://ftp.gnu.org/gnu/libiconv/
libjpeg-6b - http://site.n.ml.org/info/libjpeg/
libtiff 3.7.1 - http://dl.maptools.org/dl/libtiff/

instalacja tych elementów to prawie zawsze samo :
./configure + make + make install

ale przed wykonaniem powyższego należy się upewnić wydając polecenie ./configure --help

Pamiętać również należy o tym aby nasz pliczek /etc/ld.so.conf zawierał w sobie między innymi :

[quote]/lib
/usr/lib
/usr/local/lib
/usr/local/ssl/lib
[/quote]

co sprawi iż aplikacje które będziemy instalować ( nie tylko to co tutaj w tym tutorialu ale też cokolwiek innego kiedykolwiek ) będą posiadać informacje na temat środowiska bibliotek naszego systemu - krócej - plik ld.so.conf zawiera informacje dla środowiska bibliotek systemu w jakich katalogach leżą biblioteki które należy uwzględnić - po dopisaniu powyższych linijek do ld.so.conf wydajemy polecenie # ldconfig

[quote]# su -c [user]
# wget http://pl.php.net/distributions/php-4.3.11.tar.gz
# exit
# tar -zxvf php-4.3.11.tar.gz
# cd php-4.3.11.tar.gz

aarambo.gif wszystko w jednej linijce ! u mnie wyglądało to tak : ( exclamation.gif jeżeli na serwerze macie zainstalowanego jakiegoś MTA ( mail transport agent ) z obsługą imap'u to do poniższego configure dołączyć możecie --with-imap --with-imap-ssl

# ./configure --prefix=/usr/local/php4 --with-config-file-path=/usr/local/php4 --sysconfdir=/usr/local/php4 --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs --with-mysql=/usr/local/mysql --with-openssl=/usr/local/ssl --enable-discard-path --enable-debug --enable-track-vars --enable-versioning --with-openssl=/usr/local/ssl --with-xml --enable-bcmath --with-bz2 --enable-calendar --with-jpeg-dir=/usr/local --with-png-dir=/usr/lib --with-tiff-dir=/usr/local --with-ttf=/usr/lib --with-curl --with-db --with-dbase --with-pear --enable-exif --enable-ftp --with-gettext --with-iconv --with-iconv-dir=/usr/local --enable-mbstring --with-mcrypt --with-mhash --with-zlib --with-gd --with-gd-native-ttf --with-xslt-sablot=/usr/lib --enable-xslt --enable-wddx --with-kerberos --with-ncurses

# make
# make install
[/quote]

teraz zapewne jako iż instalowaliśmy php4 jako moduł do apache2 w pliku : /usr/local/apache2/conf/httpd.conf - powinna znajdować się linijka odpowiedzialna za załadowanie modułu :
LoadModule php4_module modules/libphp4.so

do httpd.conf dorzucamy jeszcze samą obsługę parsowania php - ponieważ samo załadowanie modułu nie wystarcza, tak więc dopisujemy np. pod LoadModule php4_module modules/libphp4.so linijki :

[quote]dopisujemy do DirectoryIndex : index.php index.php4
oraz powiedzmy pod LoadModule php4_module :
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php .php4
[/quote]

teraz skoro mamy już obsługę php4, sprawdźmy czy działa ona poprawnie :

[quote]# apache2 startssl
# touch /home/www/localhost/phpinfo.php
# echo '<? phpinfo(); ?>' >> /home/www/localhost/phpinfo.php
[/quote]

wywołujemy w przeglądarce plik phpinfo.php i naszym oczom powinna się ukazać ładna informacja na temat php4 smile.gif

winksmiley.jpg 2.4 obsługa php5

obsługę php5 w tym przypadku zamontujemy jako CGI. kwestia dwóch wersji php jako modułów na jednym porcie bez żadnych ProxyPass'ów itp itd. jest dla mnie kwestią ciężką do przegryzienia jak narazie, no ale może poprostu porzebuje troche więcej czasu, jeżeli uda mi się to zrobić, zamieszczę poprawke w tutorialu, a jeżli udało się komuś z Was to zrobić i macie jakieś konkretne i też zaraz proste rozwiązanie - napiszcie do mnie PW, przeczytam, potestuję i jeżeli faktycznie będzie wszystko ok, wprowadzę poprawkę do tego tutka winksmiley.jpg

=> źródła : http://pl.php.net/downloads.php
==> instalowana przeze mnie wersja : http://pl.php.net/distributions/php-5.0.4.tar.gz
=> dokumentacja : http://pl.php.net/manual/pl/

ściągamy źródła, rozpakowywujemy i instalujemy na pokładzie php5 jako CGI

[quote]# apache2 stop
# su - c [user]
# wget http://pl.php.net/distributions/php-5.0.4.tar.gz
# tar -zxvf php-5.0.4.tar.gz
# cd php-5.0.4
configure u mnie wyglądało tak, ale to czego obsługa ma być zainstalowana to już wiadomo - jak komu pasuje smile.gif
tak jak ostatnim razem - jeżeli na naszym systemie posiadamy oprogramowanie  pozwalające na dołączenie funkcji --with-imap --with-imap-ssl, dołączamy je smile.gif
# ./configure --prefix=/usr/local/php5 --with-config-file-path=/usr/local/php5 --sysconfdir=/usr/local/php5 --with-mysql=/usr/local/mysql --with-zlib --with-bzip --with-gd --enable-force-cgi-redirect --enable-bcmath --enable-calendar --enable-ctype --enable-dbase --enable-discard-path --enable-exif --enable-filepro --enable-ftp --enable-gd-imgstrttf --enable-gd-native-ttf --enable-inline-optimization --enable-mbstr-enc-trans --enable-mbstring --enable-mbregex --enable-track-vars --enable-versioning --enable-wddx --enable-bz2 --with-dom=/usr/include/libxml2 --with-ftp --with-gettext --with-gmp --with-jpeg-dir=/usr/local --with-mcal=/usr/include --with-mcrypt --with-mhash --with-png-dir=/usr/lib --with-iconv --with-ncurses --with-xml --with-xslt-sablot=/usr/lib --enable-xslt --with-kerberos --enable-fastcgi --with-openssl=/usr/local/ssl --with-tiff-dir=/usr/local --with-curl

# make
# make install
[/quote]

teraz musimy wyedytować ponownie /usr/local/apache2/conf/httpd.conf i dorzucamy do niego taki wpis :

[quote]AddType application/x-httpd-php5 .php5
ScriptAlias /php/ "/usr/local/php5/bin/"
Action application/x-httpd-php5 "/php/php"
oraz oczywiście do DirectoryIndex dorzucamy index.php5[/quote]


następnie pozostaje już tylko start apache2 ( # apache2 startssl ) i utworzenie pliku w /home/www/localhost/phpinfo.php5 z zawartością <? phpinfo(); ?>

warto mieć również na względzie pliki php.ini i dyrektywe : disable_functions która u mnie zawiera następującą zawartość :

[quote]disable_functions = shell_exec, system, passthru, escapeshellcmd, escapeshellarg[/quote]

tak więc wypada na to że to już wszystko smile.gif
Teraz na naszej maszynie powinno sprawnie funkcjonować :
Apache2+SSL+CGI+PHP4+PHP5+MySQL-4.0

pisząc ten mini tutorial, jeszcze raz podkreślam, że chodziło mi o :
- pomoc początkowym użytkownikom linuxa w instalacji w/w oprogramowania
- słowo krytyki konstruktywnej w moją stronę odnośnie tego co i jak tutaj zostało opisane. Wiadomo - ja również uczyłem się sam lub z tego podobnych artykółów i cały czas swoją widzę rozwijam i chcę rozwijać - dlatego nie boje się słów krytyki winksmiley.jpg z chęcią wysłucham wskazówek i wprowadzę poprawki do tego artykułu.

ps. nie ma tutaj wiadomo : co zrobić jeśli nie działa mi ..... i pisze .... ale jeżeli coś nie funkcjonuje poprawnie to proponuje napisać co i jak ( opis problemu ) a ja dołącze do tego tematu możliwe rozwiązanie o ile będe wiedział w czym problem a jeżeli nie będe wiedział to mam nadzieje że dojdziemy do rozwiązania wspólnie na forum Serwery www => Apache smile.gif

pozdrawiam,
Artur Kwiatkowski alias Fo

Ten post edytował nospor 4.02.2006, 22:28:25
Go to the top of the page
+Quote Post
dr_bonzo
post 18.05.2005, 23:09:39
Post #2

Grupa: Przyjaciele php.pl
Postów: 5 724
Pomógł: 259
Dołączył: 13.04.2004
Skąd: N/A

Ostrzeżenie: (0%)
-----


Kod
# ln -s /usr/local/apache2/bin/apachectl /usr/local/apache2

/usr/local/apache2/bin/apachectl
/usr/local/apache2


linkujesz plik pod istniejacy katalog?

moze chodzilo o
Kod
# ln -s /usr/local/apache2/bin/apachectl /usr/local/bin/apache2

?


--------------------
Nie lubię jednorożców.
Go to the top of the page
+Quote Post
Fo
post 18.05.2005, 23:11:03
Post #3

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 401
Pomógł: 0
Dołączył: 18.04.2003
Skąd: Trójmiasto

Ostrzeżenie: (0%)
-----


aaa racja racja, musiałem się nieco zamieszać, już poprawiam.
Go to the top of the page
+Quote Post
DeyV
post 19.05.2005, 00:51:04
Post #4

Grupa: Zarząd
Postów: 2 277
Pomógł: 6
Dołączył: 27.12.2002
Skąd: Wołów/Wrocław
przylejam temat, choć zastanawiam się , czy tego typu arty nie lepiej byłoby publikowac na wiki.


--------------------
"Niezależnie od tego, jakie masz osiągnięcia, ktoś Ci pomaga..."
Go to the top of the page
+Quote Post
dr_bonzo
post 19.05.2005, 00:54:01
Post #5

Grupa: Przyjaciele php.pl
Postów: 5 724
Pomógł: 259
Dołączył: 13.04.2004
Skąd: N/A

Ostrzeżenie: (0%)
-----


@deyv: dopracujemy go i bedzie mozna przeniesc / umiescic na wiki


--------------------
Nie lubię jednorożców.
Go to the top of the page
+Quote Post
DeyV
post 19.05.2005, 09:19:42
Post #6

Grupa: Zarząd
Postów: 2 277
Pomógł: 6
Dołączył: 27.12.2002
Skąd: Wołów/Wrocław
ale nie sądzisz, że to co mówisz jest nieco nielogiczne?
Czy nie łatwiej jest "dopracowywać" jakikolwiek materiał na wiki, gdzie w każdej chwili możesz poprawić jakieś błędy, niż wymieniać je i rozmawiać na ten temat na forum.


--------------------
"Niezależnie od tego, jakie masz osiągnięcia, ktoś Ci pomaga..."
Go to the top of the page
+Quote Post
dr_bonzo
post 19.05.2005, 09:23:22
Post #7

Grupa: Przyjaciele php.pl
Postów: 5 724
Pomógł: 259
Dołączył: 13.04.2004
Skąd: N/A

Ostrzeżenie: (0%)
-----


Ok, zgadza sie -- mam za male doswiadczenie z wiki. Myslalem o tym zeby wrzucic na wiki juz gotowy i w pelni sprawny artykul smile.gif


--------------------
Nie lubię jednorożców.
Go to the top of the page
+Quote Post
Fo
post 22.05.2005, 16:34:03
Post #8

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 401
Pomógł: 0
Dołączył: 18.04.2003
Skąd: Trójmiasto

Ostrzeżenie: (0%)
-----


mhm, jasne, wsadzmy to na wiki ( o ile jeszcze to tam nie trafilo smile.gif ) - fakt - duzo prosciej bedzie ten artykul rozwijac wlasnie tam smile.gif

pozdrawiam,
Fo
Go to the top of the page
+Quote Post
Bakus
post 22.05.2005, 23:31:58
Post #9


Administrator serwera


Grupa: Przyjaciele php.pl
Postów: 909
Pomógł: 0
Dołączył: 12.08.2003
Skąd: /var/www/wroclaw.php

Ostrzeżenie: (0%)
-----


PHPedia: Instalacja Apache2 z SSL, CGI, PHP4 i PHP5 oraz MySQL pod Linuksem


--------------------
Powrót do przeszłości :)
Go to the top of the page
+Quote Post
Fo
post 23.05.2005, 01:28:00
Post #10

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 401
Pomógł: 0
Dołączył: 18.04.2003
Skąd: Trójmiasto

Ostrzeżenie: (0%)
-----


extra, dzieki bardzo bakus, ale na wiki brakuje łamania linii i sie sajt rozjeżdża tongue.gif cool.gif
Go to the top of the page
+Quote Post
dr_bonzo
post 23.05.2005, 06:46:52
Post #11

Grupa: Przyjaciele php.pl
Postów: 5 724
Pomógł: 259
Dołączył: 13.04.2004
Skąd: N/A

Ostrzeżenie: (0%)
-----


Bo to jest <pre> i lamie linie dopiero po enterze lub <br />. Mozna by sprobowac dac zwyklego spana/diva z fontem monospace.


--------------------
Nie lubię jednorożców.
Go to the top of the page
+Quote Post
Bakus
post 23.05.2005, 12:14:13
Post #12


Administrator serwera


Grupa: Przyjaciele php.pl
Postów: 909
Pomógł: 0
Dołączył: 12.08.2003
Skąd: /var/www/wroclaw.php

Ostrzeżenie: (0%)
-----


temat wiki jest juz poruszony w innym wątku na forum, a temat artu można przedyskutować w:
http://wiki.php.pl/index.php?title=Dyskusj...QL_pod_Linuksem


--------------------
Powrót do przeszłości :)
Go to the top of the page
+Quote Post
bmoll
post 14.06.2005, 12:43:40
Post #13

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 2
Pomógł: 0
Dołączył: 14.06.2005

Ostrzeżenie: (0%)
-----


Witam, to moje pierwsze logowane wejscie na forum.

Nie znam sie na sprawach linuksowo-serwerowych, ale mysle, ze warto wspomniec o koniecznosci posiadania zainstalowanego flexa (http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=72099) zanim zabierze sie do configure php.

To tak z moich obserwacji (kiedy korzystalem z tego poradnika - duze dzieki za niego).

Pozdrawiam.
Go to the top of the page
+Quote Post
Radarek
post 14.06.2005, 14:04:54
Post #14

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 188
Pomógł: 0
Dołączył: 23.05.2005

Ostrzeżenie: (0%)
-----


Hm a co ma piernik do wiatraka? Po kiego flex?
Go to the top of the page
+Quote Post
Fo
post 14.06.2005, 14:24:55
Post #15

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 401
Pomógł: 0
Dołączył: 18.04.2003
Skąd: Trójmiasto

Ostrzeżenie: (0%)
-----


chyba jak się montuje z obsługą mcrypta albo mhasha - już nie pamiętam niestety ...

Cytat("flex")
flex is a tool for generating programs that recognize patterns in text. Pattern recognition is useful in many applications. From a set of rules on what to look for flex makes a program that looks for those patterns. The reason to use flex is that it is much easier to specify the rules for than to write the actual pattern-finding program.
Go to the top of the page
+Quote Post
tedew
post 17.06.2005, 07:48:31
Post #16

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 15
Pomógł: 0
Dołączył: 14.06.2004

Ostrzeżenie: (0%)
-----


witam

bardzo dobry opis smile.gif

pojawił mi się problme podczas instalacji Mysql , a dokładnie z tym aby startował po restarcie sad.gif nie wiem dlaczego nie chce się podnieść
mam w pliku rc.local taki wpis:

Kod
/usr/local/src/mysql/bin/mysqld_safe &


wywala coś ze nie moze znaleść mysqld - jakby nie brało pod uwagę dalszej częsci od
_safe

jak przejde do /usr/local/src/mysql/ i wpisze
Kod
./bin/mysqld_safe &


to działa


questionmark.gifquestionmark.gifquestionmark.gifquestionmark.gifquestionmark.gif?

wszytsko robione jest na Slackware 9.1

pozdr.
Go to the top of the page
+Quote Post
dr_bonzo
post 17.06.2005, 09:41:05
Post #17

Grupa: Przyjaciele php.pl
Postów: 5 724
Pomógł: 259
Dołączył: 13.04.2004
Skąd: N/A

Ostrzeżenie: (0%)
-----


Cytat
Jak przejde do /usr/local/src/mysql/ i wpisze

Bo tak sie powinno robic wg. instrukcji instalacyjnej.


--------------------
Nie lubię jednorożców.
Go to the top of the page
+Quote Post
tedew
post 19.06.2005, 08:59:39
Post #18

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 15
Pomógł: 0
Dołączył: 14.06.2004

Ostrzeżenie: (0%)
-----


witam:)

@dr_bonzo

oki , wiem że tak trzeba - ale czy nie można tego jakoś zrobić żeby było AUTOSTART questionmark.gif

pozdr.
Go to the top of the page
+Quote Post
dr_bonzo
post 19.06.2005, 09:37:19
Post #19

Grupa: Przyjaciele php.pl
Postów: 5 724
Pomógł: 259
Dołączył: 13.04.2004
Skąd: N/A

Ostrzeżenie: (0%)
-----


smile.gif
Rozwiazanie jest TRYWIALNE, wlasciwie to na nie wpadles:
w rc.local
dopisz
cd /usr/local/src/mysql/
przed
./bin/mysqld_safe &

LOL?


--------------------
Nie lubię jednorożców.
Go to the top of the page
+Quote Post
Marcin_m
post 21.06.2005, 20:56:30
Post #20

Grupa: Zarejestrowani
Postów: 35
Pomógł: 0
Dołączył: 1.06.2005

Ostrzeżenie: (0%)
-----


No niestety, mi wyskoczyło pare błedów w przypadku tej instalacji, może to kwestia tego że pracuje na Mandriva Le (czyli Mandrake 10.2)... w każdym razie, po skonfiguorwaniu mysql, wywala bład przy próbie łączenia, że brakuje mu gniazda (socket cośtam), postanowiłem sie tym nie przejmować, ponieważ instaluje sobie mysql z RPMa i wszystko jest ok. Gorzej jest za to z php5.4.0, gdzie już przy ./configure wywala błąd:

Kod
configure: warning: You will need bison if you want to regenerate the php parsers.
checking for flex... lex
checking for yywrap in -ll... no
checking lex output file root... ./configure: line 2422: lex: command not found
configure: error: cannot find output from lex; giving up


Może musze coś doinstalować (jak zawsze) ale kompletnie nie wiem co. Aha, mam pytanie, skoro już mam zainstalowane php4, apache2 i mysql4 , a wszystko to z wnętrza Madrivy (czyli RMPy) to czy musze konfigurować php5 --with-apache... --with-mysql itp ? Cholernie mi zależy aby zacząć powoli pracować na php5 , bo przecież trzeba skończyć dłubać w starej wersji...
Go to the top of the page
+Quote Post

4 Stron V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 13.08.2020 - 07:23