Drukowana wersja tematu

Kliknij tu, aby zobaczyć temat w orginalnym formacie

Forum PHP.pl _ Przedszkole _ Problem z PHP rejestracyjnym

Napisany przez: TaZZo 19.11.2019, 17:57:04

Mam problem ze swoim plikiem rejestracyjnym, a dokładnie mój plik dodaje do bazy danych tylko "login".

Dacie rade jakoś pomóc ?

 1. <?php
 2.  
 3. http://www.php.net/session_start();
 4.  
 5. if (http://www.php.net/isset($_POST['login']))
 6. {
 7. //Udana walidacja? Załóżmy, że tak!
 8. $wszystko_OK=true;
 9.  
 10. //Sprawdź poprawność nickname'a
 11. $login = $_POST['login'];
 12.  
 13. //Sprawdzenie długości nicka
 14. if ((http://www.php.net/strlen($login)<3) || (http://www.php.net/strlen($login)>20))
 15. {
 16. $wszystko_OK=false;
 17. $_SESSION['e_login']="Login musi posiadać od 3 do 20 znaków!";
 18. }
 19.  
 20. if (http://www.php.net/ctype_alnum($login)==false)
 21. {
 22. $wszystko_OK=false;
 23. $_SESSION['e_login']="Login może składać się tylko z liter i cyfr (bez polskich znaków)";
 24. }
 25.  
 26. //Sprawdź poprawność hasła
 27. $haslo1 = $_POST['haslo1'];
 28. $haslo2 = $_POST['haslo2'];
 29.  
 30. if ((http://www.php.net/strlen($haslo1)<8) || (http://www.php.net/strlen($haslo1)>20))
 31. {
 32. $wszystko_OK=false;
 33. $_SESSION['e_haslo']="Hasło musi posiadać od 8 do 20 znaków!";
 34. }
 35.  
 36. if ($haslo1!=$haslo2)
 37. {
 38. $wszystko_OK=false;
 39. $_SESSION['e_haslo']="Podane hasła nie są identyczne!";
 40. }
 41.  
 42. //Czy zaakceptowano regulamin?
 43. if (!http://www.php.net/isset($_POST['regulamin']))
 44. {
 45. $wszystko_OK=false;
 46. $_SESSION['e_regulamin']="Potwierdź akceptację regulaminu!";
 47. }
 48.  
 49. //Bot or not? Oto jest pytanie!
 50. $sekret = "";
 51.  
 52. $sprawdz = http://www.php.net/file_get_contents('https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify?secret='.$sekret.'&response='.$_POST['g-recaptcha-response']);
 53.  
 54. $odpowiedz = json_decode($sprawdz);
 55.  
 56. if ($odpowiedz->success==false)
 57. {
 58. $wszystko_OK=false;
 59. $_SESSION['e_bot']="Potwierdź, że nie jesteś botem!";
 60. }
 61.  
 62. //Zapamiętaj wprowadzone dane
 63. $_SESSION['fr_login'] = $login;
 64. $_SESSION['fr_nickDC'] = $nickDC;
 65. $_SESSION['fr_imie'] = $imie;
 66. $_SESSION['fr_nazwisko'] = $nazwisko;
 67. $_SESSION['fr_ranga'] = $ranga;
 68. $_SESSION['fr_odznaka'] = $odznaka;
 69. $_SESSION['fr_haslo1'] = $haslo1;
 70. $_SESSION['fr_haslo2'] = $haslo2;
 71. if (http://www.php.net/isset($_POST['regulamin'])) $_SESSION['fr_regulamin'] = true;
 72.  
 73. require_once "connect.php";
 74. mysqli_report(MYSQLI_REPORT_STRICT);
 75.  
 76. try
 77. {
 78. $polaczenie = new mysqli($host, $db_user, $db_password, $db_name);
 79. if ($polaczenie->connect_errno!=0)
 80. {
 81. throw new Exception(mysqli_connect_errno());
 82. }
 83. else
 84. {
 85. //Czy nick jest już zarezerwowany?
 86. $rezultat = $polaczenie->query("SELECT id FROM fp WHERE login='$login'");
 87.  
 88. if (!$rezultat) throw new Exception($polaczenie->error);
 89.  
 90. $ile_takich_loginow = $rezultat->num_rows;
 91. if($ile_takich_loginow>0)
 92. {
 93. $wszystko_OK=false;
 94. $_SESSION['e_login']="Istnieje już konto o takim loginie! Wybierz inny.";
 95. }
 96.  
 97.  
 98. if ($wszystko_OK==true)
 99. {
 100. //Hurra, wszystkie testy zaliczone, dodajemy gracza do bazy
 101.  
 102. if ($polaczenie->query("INSERT INTO fp VALUES (NULL, '$login', '$haslo', '$nickDC', '$imie', '$nazwisko', '$ranga', '$nr_odznaki')"))
 103. {
 104. $_SESSION['udanarejestracja']=true;
 105. http://www.php.net/header('Location: witamy.php');
 106. }
 107. else
 108. {
 109. throw new Exception($polaczenie->error);
 110. }
 111.  
 112. }
 113.  
 114. $polaczenie->close();
 115. }
 116.  
 117. }
 118. catch(Exception $e)
 119. {
 120. http://www.php.net/echo '<span style="color:red;">Błąd serwera! Przepraszamy za niedogodności i prosimy o rejestrację w innym terminie!</span>';
 121. http://www.php.net/echo '<br />Informacja developerska: '.$e;
 122. }
 123.  
 124. }
 125.  
 126.  
 127. ?>
 128.  
 129. <!DOCTYPE HTML>
 130. <html lang="pl">
 131. <head>
 132. <meta charset="utf-8" />
 133. <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
 134. <title>Rejestracja do strony LSPD AltisRP</title>
 135. <script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js'></script>
 136.  
 137. <style>
 138. .error
 139. {
 140. color:red;
 141. margin-top: 10px;
 142. margin-bottom: 10px;
 143. }
 144. </style>
 145. </head>
 146.  
 147. <body>
 148.  
 149. <form method="post">
 150.  
 151. Login: <br /> <input type="text" value="<?php
 152. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['fr_login']))
 153. {
 154. http://www.php.net/echo $_SESSION['fr_login'];
 155. http://www.php.net/unset($_SESSION['fr_login']);
 156. }
 157. ?>" name="login" /><br />
 158.  
 159. <?php
 160. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['e_login']))
 161. {
 162. http://www.php.net/echo '<div class="error">'.$_SESSION['e_login'].'</div>';
 163. http://www.php.net/unset($_SESSION['e_login']);
 164. }
 165. ?>
 166.  
 167. Twoje hasło: <br /> <input type="password" value="<?php
 168. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['fr_haslo1']))
 169. {
 170. http://www.php.net/echo $_SESSION['fr_haslo1'];
 171. http://www.php.net/unset($_SESSION['fr_haslo1']);
 172. }
 173. ?>" name="haslo1" /><br />
 174.  
 175. <?php
 176. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['e_haslo']))
 177. {
 178. http://www.php.net/echo '<div class="error">'.$_SESSION['e_haslo'].'</div>';
 179. http://www.php.net/unset($_SESSION['e_haslo']);
 180. }
 181. ?>
 182.  
 183. Powtórz hasło: <br /> <input type="password" value="<?php
 184. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['fr_haslo2']))
 185. {
 186. http://www.php.net/echo $_SESSION['fr_haslo2'];
 187. http://www.php.net/unset($_SESSION['fr_haslo2']);
 188. }
 189. ?>" name="haslo2" /><br />
 190.  
 191. Nick#id(DC): <br /> <input type="text" value="<?php
 192. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['fr_nickDC']))
 193. {
 194. http://www.php.net/echo $_SESSION['fr_nickDC'];
 195. http://www.php.net/unset($_SESSION['fr_nickDC']);
 196. }
 197. ?>" name="nickDC" /><br />
 198.  
 199. <?php
 200. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['e_nickDC']))
 201. {
 202. http://www.php.net/echo '<div class="error">'.$_SESSION['e_nickDC'].'</div>';
 203. http://www.php.net/unset($_SESSION['e_nickDC']);
 204. }
 205. ?>
 206.  
 207. Imie(IC): <br /> <input type="text" value="<?php
 208. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['fr_imie']))
 209. {
 210. http://www.php.net/echo $_SESSION['fr_imie'];
 211. http://www.php.net/unset($_SESSION['fr_imie']);
 212. }
 213. ?>" name="imie" /><br />
 214.  
 215. <?php
 216. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['e_imie']))
 217. {
 218. http://www.php.net/echo '<div class="error">'.$_SESSION['e_imie'].'</div>';
 219. http://www.php.net/unset($_SESSION['e_imie']);
 220. }
 221. ?>
 222.  
 223. Nazwisko(IC): <br /> <input type="text" value="<?php
 224. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['fr_nazwisko']))
 225. {
 226. http://www.php.net/echo $_SESSION['fr_nazwisko'];
 227. http://www.php.net/unset($_SESSION['fr_nazwisko']);
 228. }
 229. ?>" name="nazwisko" /><br />
 230.  
 231. <?php
 232. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['e_nazwisko']))
 233. {
 234. http://www.php.net/echo '<div class="error">'.$_SESSION['e_nazwisko'].'</div>';
 235. http://www.php.net/unset($_SESSION['e_nazwisko']);
 236. }
 237. ?>
 238.  
 239. Ranga(np.Ofc I St.): <br /> <input type="text" value="<?php
 240. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['fr_ranga']))
 241. {
 242. http://www.php.net/echo $_SESSION['fr_ranga'];
 243. http://www.php.net/unset($_SESSION['fr_ranga']);
 244. }
 245. ?>" name="ranga" /><br />
 246.  
 247. <?php
 248. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['e_ranga']))
 249. {
 250. http://www.php.net/echo '<div class="error">'.$_SESSION['e_ranga'].'</div>';
 251. http://www.php.net/unset($_SESSION['e_ranga']);
 252. }
 253. ?>
 254.  
 255. Nr. odznaki(np.F-41): <br /> <input type="text" value="<?php
 256. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['fr_odznaka']))
 257. {
 258. http://www.php.net/echo $_SESSION['fr_odznaka'];
 259. http://www.php.net/unset($_SESSION['fr_odznaka']);
 260. }
 261. ?>" name="odznaka" /><br />
 262.  
 263. <?php
 264. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['e_odznaka']))
 265. {
 266. http://www.php.net/echo '<div class="error">'.$_SESSION['e_odznaka'].'</div>';
 267. http://www.php.net/unset($_SESSION['e_odznaka']);
 268. }
 269. ?>
 270.  
 271. <label>
 272. <input type="checkbox" name="regulamin" <?php
 273. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['fr_regulamin']))
 274. {
 275. http://www.php.net/echo "checked";
 276. http://www.php.net/unset($_SESSION['fr_regulamin']);
 277. }
 278. ?>/> Akceptuję regulamin
 279. </label>
 280.  
 281. <?php
 282. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['e_regulamin']))
 283. {
 284. http://www.php.net/echo '<div class="error">'.$_SESSION['e_regulamin'].'</div>';
 285. http://www.php.net/unset($_SESSION['e_regulamin']);
 286. }
 287. ?>
 288.  
 289. <div class="g-recaptcha" data-sitekey=""></div>
 290.  
 291. <?php
 292. if (http://www.php.net/isset($_SESSION['e_bot']))
 293. {
 294. http://www.php.net/echo '<div class="error">'.$_SESSION['e_bot'].'</div>';
 295. http://www.php.net/unset($_SESSION['e_bot']);
 296. }
 297. ?>
 298.  
 299. <br />
 300.  
 301. <input type="submit" value="Zarejestruj się" />
 302.  
 303. </form>
 304.  
 305. </body>
 306. </html>

Napisany przez: trueblue 19.11.2019, 17:59:50

A skąd się biorą wartości pozostałych zmiennych, które podstawiasz do zapytania?

Napisany przez: TaZZo 19.11.2019, 18:54:47

Z ekranu rejestracji wpisuje i poniekąd powinno iść do bazy danych, a tylko login mi się uzupełnia w bazie.

Napisany przez: nospor 19.11.2019, 19:14:32

Widze nie zalapales aluzji....

Tylko login pobierasz z formularza
$login = $_POST['login'];

to i tylko login sie zapisuje. Zmiennej w magiczny sposob same sie nie tworza

Napisany przez: TaZZo 19.11.2019, 22:52:18

Ale to hasło też powinno się pobierać i zapisywać bo jest wywoływane a się nie zapisuje.

Dziękuje wszystkim za pomoc już zrozumiałem.

Temat do zamknięcia.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)