Drukowana wersja tematu

Kliknij tu, aby zobaczyć temat w orginalnym formacie

Forum PHP.pl _ Access _ access matura 2014 pomożcie

Napisany przez: Clarc 2.12.2014, 11:24:19

Hejka oto treść zadania:
W Bajtkowie zakończono rekrutację dzieci do przedszkoli prowadzoną za pośrednictwem
systemu komputerowego. W plikachDZIECI.TXT i PRZEDSZKOLA.TXT zebrano dane o dzieciach przyjętych do poszczególnych przedszkoli oraz dane o przedszkolach.W pliku DZIECI.TXT znajduje się 1 031
wierszy z informacjami o dzieciach przyjętych do przedszkoli, poprzedzonych wierszem nagłówkowym. W każdym wierszu

znajdują się następujące dane rozdzielone średnikami: numer PESEL poprzedzony literą p (Pesel),nazwisko (Nazwisko),

imię (Imie), płeć (Plec), wiek (Wiek), identyfikator przedszkola ( Id_przedszkola ).
Przykład:
Pesel;Nazwisko;Imie;Plec;Wiek;Id_przedszkola
p06262204017;Swistek;Damian;chlopiec;6;1
p06280601672;Kowalik;Mateusz;chlopiec;6;17

W pliku PRZEDSZKOLA.TXT znajduje się 30 wierszy z informacjami o przedszkolach,
poprzedzonych wierszem nagłówkowym. W każ
dym wierszu znajdują
się następujące dane rozdzielone średnikami: identyfikator przedszkola (Id_przedszkola),
nazwa przedszkola(Nazwa_przedszkola), liczba m iejsc w przedszkolu (Liczba_miejsc).
Przykład
Id_przedszkola;Nazwa_przedszkola;Liczba_miejsc
7;Niepubliczne Przedszkole Bursztynowy Kompas;40
14;Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakatek;32

zadanie

Podaj, ile dzieci zostało przyjętych (w tym: ile dziewczynek, a ilu chłopców) do przedszkoli wymienionych w poniższej tabeli.

Nazwa przedszkola Liczba przyjętych
ogółem dziewcząt chłopców

Przedszkole nr 28 Srebrna Kotwica
Przedszkole nr 49 im. Panienki z Okienka
Przedszkole nr 87 Gwiezdna Kraina


tutaj załączam plik z bazą danych z dodanymi tabelami przedszkola oraz dzieci i utworzoną relacją.
http://hostuje.net/file.php?id=0c9e0f4a182b667a742e64a0b66e6a73

pomoże ktoś?


Napisany przez: mar1aczi 2.12.2014, 12:43:41

Co już masz, a z czym konkretnie nie możesz sobie poradzić?

Napisany przez: Clarc 2.12.2014, 13:02:57

tzn. całe zadanie składa się z 4 podpunktów ja potrafiłem zrobić 3 podpunkty i z jednym mam problem bo nie wiem jak się za niego zabrać. Jeśli możesz to pomóż wink.gif

Napisany przez: mmmmmmm 2.12.2014, 13:07:33

W tym twoim podpunkcie wynik wynosi 12.

Napisany przez: Clarc 2.12.2014, 13:39:46

nie??

całe zanie jest tutaj na stronie 4.

http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2014/informatyka_PP_2_A1.pdf


Napisany przez: mmmmmmm 2.12.2014, 14:48:22

Moze w koncu napiszesz z czym KONKRETNIE masz problem? Ktore zrobiles (jak), a z ktorym masz problem...

Napisany przez: Clarc 3.12.2014, 00:08:33

przeciez na samej górze napisałem treść zadania.... zrobiłem podpunkt a c d i nie wiem jak zrobić b. Pomożesz?

Napisany przez: mmmmmmm 3.12.2014, 07:12:34

  1. SELECT nazwa_przedszkola, count(case when plec='M' then 1 end) chlopcow, count(case when plec='K' then 1 end) dziewczynek, count(*) razem FROM dzieci d JOIN przedszkola p ON p.id_przedszkola=d.id_przedszkola GROUP BY nazwa_przedszkola

Napisany przez: Clarc 3.12.2014, 12:12:23

podczas uruchamiania wyskakuje bład "Bład składniowy (brak operatora) w wyrażeniu kwerendy 'count(case when plec='M' then 1 end)chlopcow'" pomożesz coś na to? z góry dzięki smile.gif

Napisany przez: mmmmmmm 3.12.2014, 12:44:56

składnia Accessowa:

  1. SELECT nazwa_przedszkola, count(IIF(plec='M',1,NULL)) AS chlopcow, count(IIF(plec='K',1,NULL)) AS dziewczynek, count(*) AS razem FROM dzieci AS d JOIN przedszkola AS p ON p.id_przedszkola=d.id_przedszkola GROUP BY nazwa_przedszkola

Napisany przez: Clarc 3.12.2014, 13:03:13

jeszcze coś wyskakuje ;/


http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=301d671956c9912e

Napisany przez: mmmmmmm 3.12.2014, 13:16:27

Jeszcze o INNER JOIN zapomnialem zamiast JOIN

Napisany przez: Clarc 4.12.2014, 09:43:32

Działa ale nie poprawnie. Wynik wygląda tak:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb6ffec806559c47.html


a odpowiedź powinna być taka:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2cee37cbe4881b10.html

Napisany przez: mmmmmmm 4.12.2014, 11:23:28

Bosz...
Popatrz jak ja rozróżniam płeć, a jak ty masz ją w tabeli...

Napisany przez: Clarc 31.12.2014, 16:43:22

Dziekuję z tamtym. pomogło. Mam jeszcze takie zadanko.

W serwisie samochodowym Artem kilka dużych firm serwisuje swoją flotę pojazdów. Dane są cztery pliki tekstowe o nazwach: pojazd.txt, usluga.txt, firma.txt oraznaprawa.txt. Zawierają one informacje na temat usług serwisowych, z jakich korzystały pojazdy, należące do różnych firm, w ciągu całego 2012 roku. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym, a dane w wierszach rozdzielone są znakami tabulacji. Plik o nazwie pojazd.txt zawiera w każdym wierszu: numer rejestracyjny pojazdu (nr_rejestr), markę samochodu (marka), rok produkcji (rok_prod), numer identyfikacyjny firmy, będącej właścicielem pojazdu (firma_id).

Przykład:

nr_rejestr marka rok_prod firma_id
PO E95RH Ford Fiesta 2007 ME9
PZ Y30EJ Ford Focus 2009 FA

Plik o nazwie usluga.txt zawiera zestaw usług oferowanych przez serwis Artem. W każdym wierszu znajduje się: identyfikator usługi (id), nazwa usługi (nazwa) i cena usługi w złotych (cena).

Przykład:

id nazwa cena
3 wymiana plynu chlodniczego 40
4 wymiana klockow hamulcowych 60

Plik o nazwie firma.txt zawiera wykaz firm serwisujących swoją flotę pojazdów w serwisie Artem. W każdym wierszu znajduje się: identyfikator firmy (id) i nazwa firmy (nazwa).

Przykład:

id nazwa
FA3 FAMUR
FA4 FASAT

Plik o nazwie naprawa.txt zawiera zestawienie wykonanych usług przez serwis Artem. W każdym wierszu znajduje się: identyfikator naprawy (id), data wykonania usługi (data) i numer rejestracyjny serwisowanego pojazdu (nr_rejestr) oraz rodzaj wykonanej usługi (usluga_id).

Przykład:

id data nr_rejestr usluga_id
1 2012-01-02 WND 27304 6
2 2012-01-02 SK 7897N 2

Korzystając z danych zawartych w tych plikach oraz z dostępnych narzędzi informatycznych, wykonaj poniższe polecenia. Każdą odpowiedź umieść w plikuwyniki_serwis.txt, poprzedzając ją oznaczeniem odpowiedniego podpunktu od a) do e).

a) Podaj daty wymiany opon w samochodzie o numerze rejestracyjnym PO 3631H.
cool.gif Wykonaj zestawienie składające się z nazwy każdej firmy i liczby samochodów składających się na flotę tej firmy. Zestawienie posortuj nierosnąco wg liczby samochodów.
c) Dla każdego miesiąca w roku podaj sumę kosztów poniesionych przez firmę LUBEX z tytułu napraw samochodów należących do tej firmy w tym miesiącu.
d) Podaj numer rejestracyjny, markę oraz właściciela samochodu, który skorzystał z największej liczby usług serwisowych. Jest tylko jeden taki samochód.
e) Podaj nazwy firm, które wykonały dla swoich samochodów, starszych niż te wyprodukowane 2009 roku, usługę wymiany płynu chłodniczego.

Tutaj załączam plik z bazą danych gdzie zostały zaimportowane dane oraz utworzone poprawne relacje. Wykonałem także sam podpunkty a, b, d, e ale nie mogę sobie poradzić z podpunktem c. nie wiem jak go zrobić. pomoże ktoś?

http://hostuje.net/file.php?id=aefaa4b98cdea45d7ae0bb51cda4d454

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)